Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

^odion o'r De.

J ^4 0 BIG Y G'LOMEN* | |___t…

Advertising

adolygiad

News
Cite
Share

evf li8,0 ^dysgol ei fod yn llanw cartrefi bv °6 ri °CaC^ e*n trefydd gyda Philistiaeth ywyd maesdrefol—hyn a mwy fel hyn sydd C gWneud y Die-Shon-Dafydd yn ddyrys- h cenedlaetiiol. Beth a, wneir yn wyneb vm ^ao Hawer o ffyrdd hawdd iawn i Ma Wrik"(' hyn' ydyw aros yn llonydd. dat6 ^'wyd' Pa fodd bynnag, yn golygu iarltys pynciau anodd. Mae nerth cymer- eb oer,lec'^aet'lol yn dibynnu ar y ddoethin- CfiTiV.6 ji1" anoRthinob gyda pha un y cyferfydd hedloedd eu hanhawsterau. Ffordd arall y yw gwylltio yn enbyd. fe ,iinc'derigyH cenedlaetholdeb dwys, ac tiiH' n1011 °yfyng> oedd yn bod yng Nghymru cv r ,.w-yclr'yn 1500 wedi cael ymosod arno svn' yr unfed ganrif ar bymtheg a ha Id n6Wydd a ym°hangodd ac.aymddyfn- „ 0cd' eUir ei grynhoi mewn un gair, mae yw f '^n Perthyn i bethau Seisnig." Anffod tra h yxi%lyn il goruchafiaeth y syniad elli on us hwn i gredo arall gyd-dyfu Had 'Gl hefyd i un frawddeg Ysfa Gaf °^S SWerth o gwbl mewn pethau Cymreig.' ni0l.a^?dd hyn yn nheuluoedd dylanwadol Vn -n yr ystyrid pethau Cymreig nid an dUIllg yn ddiwerth, ond hefyd yn isel. geir °ec* yn y flwyddyn hon (1905) fe tradrf11^- Nghymru liaws o fannau lie mae'r Setli °d'ad yn bodoli yn ei lawn rym. Rha'<V-a^ r" Genedlaetholwyr ei wneud ? yn 1 Gyirvru fynnu na clieir vsgol na choleg Rh ■^ ad rydd unrhyw gefnogaeth i'r epil hyn. i e! i iddynt bwyso'r ffaith fod Hanes Cymru han6 Wneud yn sylfaen pob efrydiaeth hVf,e8ydd°l yn ein gwlad, o'r ysgol elfennol ddil 0t §°leg y Brifysgol, a rhaid iddynt hvf/11,!y- gwaith hwn drwy ddwyn i fewn mew iant mewn Cymraeg, nid yn unig (ja- Ueoedd anhygyrch, ond drwy holl gyb' Slr ar ddeg Cymru, o Chepstow i Gaer- (jeuj' Rhaid gwneud yn amhosibl i unrhyw u fyw yng Nghymru heb sylweddoli °nd f°d pethau Cymreig o werth, drwvl? 8U gwertb yn ca(d eu cydnabod Cr d a ^ed e*n mam w lad. v llvf °*n b°d wedi dyfynnu digon'ar W v r 1 ddangos ei werth, a gobeithio na cheir n y wlad lieb ei brynnu.