Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Nodion o Fanceinion.

News
Cite
Share

Nodion o Fanceinion. [GAN CYFRIN] i ddringo. piL? £ GYFAHCHAF Mr- Caleb Rees> B-A-' ar lith rchafiad i Goleg Caerdydd yn ddar- "ydd cynorthwyol. Mae ganddo erthygl ni U°vi y Traethodydd am y mis hwn, ao Vs Ia'f unrliyw athro ieuanc all gyfansoddi 0 §r"au tebyg aros yn hir heb ddyrchafiad g ganol crowd y gwastadedd. Brodor o entro yw, a pherthynas i'r diweddar Caleb pregethwr enwocaf ei ddydd, meddai un fM y byd hwn erioed ond a'i Morris," oherwydd mawredd ei allu T> i athrylith, a'i wreiddioldeb dihefelydd. ei W^if^ hynt i Mr. Rees enwogi ei liun fel eirl^ a boed ei rawd yn ddidolc fel oJ° Caleb o lwyth Judah gynt. Ymedy ^yma ddiwedd y mis presennol. WvfvVr *euanc arall sydd yn ein gadael yr Ma os *lon yw Mr. Timothy Lewis, B.A. 0 ^ri ysgolor gwych, ac wedi gorffen cwrs a rydlaeth yng Ngholeg Owen. Aiff eto t>e y flynedd o efrydiaeth i Germani. o M AU'a ar fyrder—os nad eisoes—raddau cvlovTo dwy. brifysg°l- Bydd yn golled i'r Vn yrnreig ar ol Mr. Rees a Mr. Lewis, ac y jP'?Wec% i eglwys Booth Street, lie yr oedd dvi au yn aelodau, a'r olaf yn bregethwr nwadol a chymeradwy. Glanhau'r Temlau. ej i a pap el Wesleaid Hardman Street ydd aU a'i baentio, a ehynhaliwyd cyfarfod- af P £ e§efchu arbennig yno'r ddau Sul diwedd- yJ Parch. Evan Jones, Abergele, oedd Jon r^abo^' cyntaf, a'r Parch. Charles ^0Jrw' h nos ^adwrn a'r Sul diweddaf. cantata y prydnawn gan gor Pen- ^i°lch ac ofirwm a ddilynai holl °dau glanhaol yr hen oruchwyliaeth. eae|ae ^apel y Methodistiaid, Ardwick, wedi Vn e\ anhau a'i baentio. ac yn ymddangos gartref nobl i fugail newydd. Men!ffodd canwyu- ,ru cael digon o gefnogaeth i fyw y jy y. symudiad i gynnal Arddanghosfa 0fn annau Cymreig y flwyddyn hon. y^tid n' ac hysbysais dro yn ol fod cyd- y cyhoedd yn lleihau oherwydd l\ve,, resyrnau. Gwae di, Fanceinion, am ftjjy cymaint o'th feibion yn eu babandod. oedd y diweddaf hwn. i groesi yn v°8 nursery y pwyllgor, a bu farw a'i law a i^?pre*n*0 am y drws. Trist wyf ar ei ol, chv v>bilio wynwyn i greu dagrau, a i'oj a3 pwyntil tynnaf lun claddedigaeth ^gailuogi i ollwng ochenaid dorcalonnus. yn y Wlad. y o nocld Ysgol Sul Ardwick bicnic'i Lymm diweddaf, ac hefyd Gymdeithas aiiiser ^lor*ton Road i'r un lie yr un yjj i Gwlawiodd y cymylau eu bendithion Hid i, yr holl amser. Gormod o ddim ^ywdda." MXnion- tawe]IW yn. y wyrcws wnaeth yr hen wr S.yinH a ^iddrwg Edward Roberts, un o yix hi^a0th y Bala, ond bu yn y dref hon ^ithi' a° aelod o Moss Side. Pan aeth i H°8w ^§ton ychydig yn ol, gwyddem fod ei Mtte' a° yn^au yn prysur gydgyfarfod. 8ycU| r eglwys yn ymgrymu i ddeisyf am a thywydd hafaidd. Rhagluniaeth y j>ln ,ne^' wor rhyfedd yw." Hwnt i'r lien y ijio6 r esb°niad. Enillodd y Pabyddion glinia en,-treuliasant un Sul cyfan ar eu Pwv k yn g°fyn. ''I'r hwn sy'n euro yr agorir, 0nirna,gyw- sefydl 1 R BRYTHON gofnodi hanes cwrdd atjj j u "dwick, ni wybuasai y wlad ddim t'hai o,n°' yn hyn, beth bynnag. Mae Y pf sylwadau yn dal ar eu haden o hyd. 0d(J 11 f r^" Hughes, Stockport, a ddywed- beiyo .°d esgeuluso y cyd-gynhulliad yn beth ?lyWerilaWn yn y cylch hwn." Ni hofla beirn- ,Ul1 nad all ateb y Rhodd Mam yn (Mr JT u gweinidog efengyl. Ni fydd ef os Ile f" Iles) byth yn llefaru os yn ddig, ac lief (idara yn hallt weithiau, lleferydd tang- yddant." Mae'r sylw olaf yn werth- hyn Sut na fuasai rhywun wedi darganfod Weinid^ Slywed cymaint o ganmoliaeth i ^obevf0^ riew.ydd, sylwodd y Parch. E. Wynn ^ynui S] ^°d rhaid newid y ddihareb, Os gl°(j §lodbydd farw i'r geiriau Os mynni Wyi dy eglwys." Parodd y sylw ,0c;dhaol. Ond chwareu teg, meddaf yn ol b' Cyfrin," yn y BRYTHON, naw mis ia hwnyna, air am air. Eiddo Y p^esar." ^ywed^^ Roberts, Chorlton Road, a J'Hg n„L° j niai ef oedd y gweinidog ieuengaf Pin dfi' Ariibynol Lerpwl a Manceinion 11 ddaeth i,r dref hen. v T> %wuzi mai un da am ddynwared ^igllro R. J. Jones. Mae ei dad yn tysarn' ddynwared John Jones, a^ynt' a Gwilym Hiraethog, yr un ft'unud

PljLpUDAu MANCHESTER.

Advertising

YMDDIDDAN

Advertising