Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

.Ein Brenin yng Nghymru.

News
Cite
Share

Ein Brenin yng Nghymru. ^°sod Careg sylfaen y Coleg newydd WEDI I y™ Mangor. ftiawr 1 wythnosau ° lafur a phryder °roi S^awriodd y bore i'r seremoni ddy- 1'hYf phwysig hon gymeryd lie. Mae yn %f8d/fysig hon gymeryd lie. Mae yn y (jQj Iod rhai o swyddogioxi ac athrawon bod J|n. fyw' §an mor brysur y maent wedi pWvIl *we(ldar, ddydd a nos. Yroedd tna; >^or cryf wrthi yn ddibaid, a phosibl °edd ^r^sur,af 0i sel oedd Llew Tegid. Yr arsvvZn r^lai<^ iddo ef, druan, fod fel cyf- dorr0rl^Wr Paro<^ i bawb a phopeth. Pan o bp wawr bore heddyw, yr oedd lliaws allan Swylwyr y ddinas, a dieithriaid lawer, yr}, ^an mor bryderus oeddynt. Yr oedd teg^ e(irych yn lied addawol am ddiwrnod Ma^r n cyn amser y seremoni, daeth yn gyrin' a pharhaodd felly am amser. Yn r yfl y bore daeth nnloedd o bobl i'r ajQSer ,° w&hanol rannau y wlad, ac erbyn ych-^n yfodiad y Breniri yr oeddynt wedi Uawer. Dechreuwyd gollwng i sylfae* ~ae Penrallt, lie yr oedd y garreg y l}a fanner awr wedi deg, a buan iawn cael e' ^e> er nad oedd y Brenin yn ddeg odisgwyl hyd hanner awr wedi deu- 0 Wyr mysg y dyrfa fawr gwelais nifer drog Qpwy«ig, amryw o'r Aelodau Seneddol eddU8 p.rnry'' ac, wrtli gwrs, y gwir Anrhyd- a phan avi<^ Lloyd George yn un ohonynt, ely^, • y gwnaeth efe ei ymddanghosiad, %eersf t arnryw yn galw allan, Three (Ida ar v Lloyd George." Yr oedd trefn yr oed(,°Petb> ac er cadw y dyrfa yn ddiddig, aiHryw «findorf Porthaethwy yn chwareu dan ar arnau- Hefyd yr oedd c6r da eerdd0rW?miad Mr- J- Lloyd Williams, athro CYtnrefO Y Brifysgol, yn canu Alawon &rbemii^' ra* oeddynt wedi eu trefnu yn a rhai §arJddo ef ar gyfer yr amgylchiad, Tegjd rJ>ei"au wedi eu cyfansoddi gan Llew o'r ^allaf ddweyd fod y rhan gerddorol Spnae^h wedi ei wneud yn gymeradwy rhoddi fi ■U Williams yn ddoeth iawn yn ^erdvfi1^11' a d^rn gormod. Cafodd clychau ph\varQU'+ trefruant Emlyn Evans, bob iad Jnr gan y cor merched, dan arwein- §yffro v Thomas, A.C. Arhoswch, dyna dyrfa> ac arwyddion fod y cerbyd agoshan ac ar hyn dyna ^^eini-nr Jn ^orri allan yn fonllef gref. ^6riVon n hwy i'r llwyfan gan Arglwydd ^yria ivr' ywydd y Coleg, ac ereill. Ar hyn ^a^d ^abella Gray, R.A.M., yn canu 5^1 llll0 yuw Gadwo'r Brenin," a'r dyrfa brif *^redi i G £ r y Coleg eto ganu, aed coW y dydd, sef eosod cerig sylfaen Viinewydd- f&n Ai«TnWyd anerchiad croesawol i'r Brenin wy<I wydd Kenyon, yr hon a gydnabydd- a ^darli/1 y Brenin, mewn araith foesgar, S^oddiarbapur. Praise ny^' „safai y gynulleidfa oil i gjmu •'Mr t r om whom all blessings flow." a °yd Williams yn arwain. bod ?TS^dwyd y garreg yn ei lie. Deallaf |raig s: edl, ei rhoddi i orffwys ar ddarn o Wh, eirionydd. Pam oddiyno ? Dy- ?dwyd odditanynt botel yn 8^'aha °'r Genedl Qymreig, y Times, u ddarnan o aur, arian, a phres, ^907 arnynt. Yr oedd pawb yn yflawn^ Wr^^1 weled y seremoni yn cael ei hyna bydd adgof hapus gan lawer |r ^arc]| rptll'leri- blynyddau lawer. Darfu v,fidrodc(' Wheldon arwain y gynulleidfa aHg0r i. ^Weddi yr Arglwydd," ac Esgob n CV%vri eddu" !rU Mr j ?nawd Hen Wlad fy Nliadau s yd'vw J1 •0wen Jones, mi o'r myfyrwyr. i Mr. Owen Jones, goruchwyliwr 0 a n Arglwydd Raglaw sir Feirion- c ^ytxodV r diweddar Elis Wyn o Wyrfai. ^lyrxo] Arglwydd Kenyon y personau 8W., j r Brenin :-H. Bulkeley Price, hro -erbert Lewis, Ysw., A.S., Prif- 131ir R. Reichel, Ysw., M.A., Ll.D., T)„Wl-r» Ysw-' Y.H., J. Pritchard Jones, f leldon T?" L1°yd Roberts, Parch. T. J. ^brifau' B-A., J. E. Lloyd, Ysw., M.A., Taylor Jones, Ysw., D.Sc., £ ^avies, Ysw., M.A. n hol?^y?e^u y Pfifathro. j ^eyd v^, anisgwyliadwy i fwyafrif y dorf, cafodd y Prifathro orchymyn Vt y^gafn^ ^an y Brenin, a chyffyrddodd ef yfo S ar ei ysgwydd, gan ddywedyd, yrw yr Henry." Pan ddeallodd y ui yr anrhydedd hwn wedi ei ^.Vd a i eddiasant mewn llawenydd, ac v^laf a w^y. gan y dyrfa. Dyma y ddefod w eri°ed. Ni buasai yn cymer- f!^d Vr rd VII. ond ychydig funudau i ali, oedn pet gyda nifer o rai ereill. K°' rtiaeV I\l disgwyl, ond daw eu cyfle debyg- Cafodd y Brenin a'r lfl;0cUad 8', V' Dywysoges bob croeso, ar eu eiB-^ael l,i)ar0f5'ad yn y ddinas, Rhaid i Oe^ at ,y tro }fwn bopeth ond cyf- ? rhai VJY\ ysgolion y ddinas. Yr cWeHrf oedd ohonynt wedi eu trefnu y /r °eddv«+gyfleVs Mharc yr' Esgob, Yr Ju Wedi cael eu disgyblu i ffurfio ftiy, °6dd v ydeinig, gyda'u baneri bychain, djyw 0> olygfB. yn hardd dros ben. Bu i hyn ^aw°n wrthi yn ddyfal yn eu Vn' p, nasant hefyd Duwgadwo'r ^ai i^r- T ^ra0g a Saesneg, dan arwein- jUjf '8- Williams, prifathro ysgol St. awyd yr olygfa a'r canu y eu, ,awb, ac yr oedd y teulu brenhin- ef feniti M \yr! gymaint felly fel y galwodd driAr atlimJ' Williams ato i'w longyfarch iddv fn ere*M am eu gwaith, ac i Gwnaeth y plant eu rhan neisaf y caf ychwanegu yr 3 ^Qiorth '• BETHMA.

--0-& yn y Senedd.

ER COF.

Advertising

[No title]

Advertising

-0 ^adrH?r Galon.

CRED A MOES.

Wesleaeth GymreigI LerpwI.