Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

) I I IIHIIIIIIIIHMIMW • ami…

News
Cite
Share

I IIHIIIIIIIIHMIMW • ami • ——1—1 9 mmmmmmm N -.u A-bg I IIHIIIIIIIIHMIMW • ami • ——1—1 9 mmmmmmm 1^0 BIG Y G'LOMEN. j 8- r. Diafl y Corau, fOd Wethaf diafl, diafl y corau. Oherwydd yn„ or Llanelli wedi ei ddewis i gael canu hym^y(ld y Brenin a'r Frenhines ar eu Cora. e agoshaol a Chaerdydd, y mae I)an _enwog ereill yn fflam. Beth am gor ebe'r i|^es' Merthyr ? ebe un. A Rhondda ? I& Pel v Meredydd." N0fej yr englynodd Daniel Owen y un tro i Meredydd, cymeriad ^SNgh 8 Wyddgrug, a'r dyn butraf Budreddog, blewog, hyll, ac—anchwaeth- A chethin ei gyflwr jus M ddydd a ddaw ar faw e fydd meredydd yn ymerawdwr." Y Neb mwy na'u gilydd. gy(jra ,^°Kt yr lancwys ydyw fod pawb yn yr y Talaethau [a than ddylanwad at ia r08t hwn fe droes Barnwr yn y tren yrnf,lrlc 0 lafurwr Cymreig, oedd newydd gyrnx -Hen Wlad, ac ebai, "Wel, fe cy^ 1 lawer o amser i ti yn yr Hen Wlad ^s^edd mewn cerbydres yn ochr fe gv Gwnai," ebe'r Cymro, ac rai ^awer 0 amser i tithau fyned yn ochp,/ yn yr Hen Wlad,"—-a dvna ddwy 1 y pvmc. *b tJ Cedyrn Caernarfon. Mr, v/dyrn Caernarfon sy'n fyw ydyw flaenoj, am Griffith, Stryt Llyn, a fu'n '^°riali am Aynyddau lawer yng nghapel Y triH ^r hwn sydd bellach yn 85 oed. gyhoeriH- T. Morris, Y.H., newydd ei lUn Pamffledyn destlus, yn cynnwys ceir e- a 1 banes ac wrth nyddu'r hanes, (^e{ aS aml i wr dyddorol arall o'r hen %ffirei '°' honno, fydd yn dref drwyadl &m ganrifoedd ar ol i Fangor ym- *b ^edodri y Fusiliers. Ho 1 G'lomen heibio i barracks y v SWel Welsh Fusiliers y dydd o'r blaen, te^iy ^Wc^1 Gafr y Gatrawd enwog. fr bvc} ^retdiinol sy'n diwallvi'r gatrawd la.e¡¡eJchod hyn ac yn wir y rnae ei farf a Phai'chnsed yr olwg a'r eiddo af e* da! ^wisga'r bwch dalaith arian ^esnpC6ri r*\wng ei gyrn, ac ysgrif Gymreig tllajor ^„arni. Wrlh gerdded gyda'r drum aHau aen y gatrawd gyda'i dalaith, ei falci' a 1 ^°dau, edrychai'r creadur barfog er'°ed, °'i swydd a'r un blaenor weles Witton Davies, a-Bn»/ Hughes (myfyriwr Coleg emn?r).° Athrofa'r Brifysgol, Bangor, Nfyn ei B.A. gyda first-class honours JS liefvH g. ym Mhrifys8o1 Cymru. ft Sail cael ysgoloriaeth Osborne S^dd' J1 hyn a'i galluoga i dreulio dwy ef|)itairijU yr Almaen i efrydu'r ieithoedd iathro Mab ydyw 1 Mr- C- H- H«Shes' h llillorlriSf^ y s" Aberaeron. vewydd p J- T. Evans, athro Hebraeg Un v °|eg y Bedyddwyr ym Mangor, 1%^ '§°loriaeth. Athro'r ddau fachgen b'edd ae('c'; L)r. Witton Davies, athro'r aHgor_ "ernitaidd yn Athrofa'r Prifysgol, Gw a ^iau « 'e*cbi°n Lloyd George. rh^yddi ara^b Mr. Lloyd George ar Dy'r mwy,,?'F wythnos ddiweddaf yn un o'r taltjj. 8°rchestol a glybuwyd yn y Ty ^tja,Vvdiaetl1aC ° ran Sa^u meddwl a min ei >awf'r>nnu'r wobr y buasem rhjng- >a ^*yw plnst°n Churchill. O11 J'n rf°ree byth yn ddedwyddach na 8anS°' yn enwedig os bo'r sawl a 1 er> daeti?° J'11 bresennol a heddyw, fel ^^dda ^ros ('i fin rai cyffelybiaethau M? "JgofeynW. a Eu- °eddw.Vr Cyrn ry, cymerwch aw- fii.^yhoeddi drwy areithiau Lloyd George, l.Vfet" a riT gasgliad o'r gwreichion raWev.f,'arywed°dd o dro i dro. Dyna thai ac a dalai. k l-v y d Dr- ARed. a yddordeb a gyrner papurau melyn ho Oeddu New York yn iechyd ein gwyr a i?1 enwedig rhai mor dra chy- dyna r" -ked. Os bo'r piff lleiaf A'j,1 fJigon wifro'r newydd dros y byd, a fel ° i'w chwyddo tan fynd. bk yn yw'r papurau melyn fod gwyr i/1' yn k "yd<lant ei fywgraffiad rhag- •V mJ*0d ei"byn ei farwolaeth. Ac anffodus a gwella, wel, fe ddodir -gyda -rheg i aros ei dranc. c0fi ydd VnWyr poblogaidd a gwyr cyhoedd- Jiiae' gysur chwi ddeall fod eich in type yn y swydd- d'agwyl eich hymddatodiad clvAir&j f^yaf ganddynt hwy fuasai ywed eich bod ynymddatod Cl Melyn yn Lerpwl. J'H r/ng0r y Chinaman wedi disgyn 6li. ?eiiodw^es^ Lerpwl a pheth amser a> Pwyllgor i chwilio i'w rhifedi, Vtj ^ed Vt, y'anwad ar foesau'r ddinas. l.^yw vL' ddiacl fod 224 0 Chineaid %ih° 8v^ 8efydlog yn niwedd 1906, a k ^dd a j V °l' beb gyfrif amry w forwyr y f)aellt fyrddau Ilongau. gamblo yn beth cyffredin yn eu ^(Jj ^aent ^(4 ¥ ar^er smocio opiwm, yn enw- 0,1 L a ttiwfSv '1 a t^1ysfcid fod yr arfer 01 honno yn ffynnu yn rhai ° fe^^ed P Chineaid yn ymbriodi ° 0 n pinion, a phrofid fod nifer e an tyner, tuag 16 oed, ac l'a.tt allf parohus, yn cael eu llithio i oes gyda hwy. Ci 11 add defaid. Amser yn ol, dywedwyd fod ffermwyr saith o blwyfi sir Gaernarfon wedi colli 1,264 o'u defaid yn ystod dwy flynedd, a 224 wedi eu hanafu, gan gwn lladd defaid. Cyfartaledd anhygoel o uchel," ebe un, "ac fe ddylid cofio nad yw gair hwsmon i'w gymeryd bob amser ar y pwnc. Er engraifft, os bo bwrdd y ffarmwraig yn mynd braidd yn ddi-gig, a'r potes neu gawl yn ddall, beth hawddach nag anog y ci i hanner lladd llwdn go fras, yna fe wel y ffermwr mai'r ffordd oreu fydd ei orffen, a'i droi at use y ty." K O'r America. Y mae'r Cymry, fel pawb aiff i'r America, yn myned yn lanciaidd eu dull. Dyma'r Parch. R. Williams (Syllog), Racine, yn ysgrifennu dwy golofn i'r Drych o adolygiad ar Y Ddysg Newydd," sef y New Theology ac wedi'r cwbl yn addef na ddarllennodd lyfr y Parch. R. J. Campbell ei hun o gwbl. K Ysgrif dda, gartrefol, a naturiol, ydyw'r eiddo Mr. Richard Hammond ar Ddiwrnod Cneifio yn Nantyr," gan ddechreu gyda geiriau adnabyddus Ceiriog :— Swn gwelleifiau mewn sgubor a buarth, Hyrddod yn ymladd 'rol colli'u gwlan Cwn yn brefu a defaid yn cyfarth, A'r crochan pitch yn berwi i'r tan." Adgofion hanner canrif yn ol ydyw'r ysgrif ac yn y te ar ddiwedd y cneifio, yr oedd pedwar o'r chwech yfwr yn cymeryd rum yn eu te, yn ol y ffasiwn pryd hynny. k Canmol mawr sydd ar y Parch. Hugh Williams, Amlwch, ac awydd cryf yng Nghymry'r America i wneud rhyw gynllwyn i'w gael i aros yn y Talaethau. Y mae cystal pregethwr ag ydyw o esboniwr, meddant, a chanddo rhyw ddull cartrefol chdi a fine o siarad a'i wrandawyr, ac yn peri i ddyn deimlo'n fentrus i fynd ato, er ei fod yn de all yr iaith wreiddiol mor dda. K Ddydd Sadwrn bu farw Edwin Edwards (" Ned Tryddyn," fel ei gelwid), gwas ffarm 50 oed, mewn canlyniad i syrthio i lawr y grisiau yn ei lety yn Penyball, .Treffynnon, y noson cynt. K Y mae pafiliwn chware golff wedi ei godi ym Mhrestatyn fel canlyniad pleidlais ar y mater, caed fod dwy ran o dair o'r aelodau ymhlaid caniatau gwerthu alcohol ynddo. Y mae rhai o'r aelodau a addawsant gymeryd cyfrannau ynddo, o'r herwydd, wedi tynnu eu cefnogaeth yn ol. K Y mae Mr. J. GlynlDavies, llyfrgellydd Cymreig Coleg Aberystwyth, wedi ymddi- swyddo. Un o wehelyth mawrion Dol- yddelen ydyw—ei fam (Mrs. John Davies, Lerpwl) yn fercli y diwedclar Barch. John Jones, Talsarn. Heddyw (dydd lau) gofynnir i Gyngor Sirol Caernarfon, gan yr Henadur W. J. Parry, i basio penderfyniad yn datgan mai cysylltiad yr Eglwys a'r Wladwriaeth ydyw achos yr heiynt addysg yn gofidio'n ddwfn am benderfyniad y Prifweinidog i beidio myned ymlaen efo Mesur Datgysylltiad i Gymru tymor nesaf y Senedd, ac yn cymell yr Aelodau Cymreig i drefnu eu hunain yn Blaid Anibynol yn y Senedd ar linellau fel Plaid Llafur.

Llenyddol. ---

LLANGOLLEN.

Advertising