Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

r™—s J TRWY Y DRYCH. j

Advertising

Nodion o'r De.

Ffetan y Gol.

GLANNAU'R GLWYD.

News
Cite
Share

GLANNAU'R GLWYD. Bu Cynghorwyr y Rhyl yr wythnos ddiweddaf yn ucheldir Llanefydd.—Dyma ddydd A; nual Inspection y Waterworks, yr hyii 0 1 gyfieithu yw—Picnic neu Ysbleddach flYU- yddol. ■, Chwareu teg iddynt hefydj haeddant dydd fel hyn yn awr ac yn y man er eu ha10 bechodau. Y maent yn cael ami gic chrafiad gan y trethdalwyr, a doeth y gnant ddianc i'r mynydd-dir, o ganol dwndwr Y dref, i gael gwneud a dweyd fel y mynnoo am ddiwrnod. Wn i ddim pa faint o inspectlo y Gwaith Dwr fydd yno, hwyrach mai araco number two yw hynny. Byddai Dydd y Cymod yn eithaf enw ar y dydd. ByddaH ben-ben a'u gilydd yn fynnych yn ystod Y flwyddyn, ond cleddir pob bwyell ar Y dydd hwn, a bydd pawb mewn natur "heb neb yn tynnu'n groes." Enw priodol iawn fyddai Dydd Seboni," oher- wydd y mae seboni neu gosi eu gilydd Y cael lie amlwg yng ngwasanaeth y dydd-j' dyna swm a sylwedd yr areithiau, a be sydd fwy naturiol nag i ddwr a sebon ganly eu gilydd ? Dywedwn eto na ddyiew rwgnach yr ysbleddach diniwed hwn 01 yw, am a wn i, yn costio dim i'r dref. Er ell bod yn treulio y dydd ar lan y llyn, y mae»fc yn ddigon gonest i beidio defnyddio d^ y trethdalwyr yno, oherwydd cymerft0 eu diod hefo nhw. Y mae Mr. Clieetham er'slpeth amser y1 rhoddi arddanghosiad y Living Pictutes yn y Central Hall, Market Street, Rhyl, bob nos. Ond bore dydd Iau diweddaf P arddanghosiad mwy dyddorol y tu i'r Hall. Y mae Mr. Cheetham wedi arwydd-fwrdd yn hysbysu ei shou y drws er's tro, ond ni ofynnodd am gani^t** y Council cj'n gwneud hynny, a ehafo^. orchymyn i'w dynnu i lawr. Gwrthod Mr. Cheetham ufuddhau, gan ymresymu fOb ereill wedi gosod byrddau cyffelyb bob ganiatad, a'i fod yn barod i'w dynnu i la; os byddai iddynt wneud yr un modd. Il blygeiniol iawn bore dydd Iau ymddang- hosodd Mr. Torkington a'i ddynion gyd^ awdurdod y Town Surveyor i dynnu y bwr< i lawr ar draul Mr. Cheetham. Ond yr °e Mr. Cheetham wedi codi mor fore a hwythf a gorfododd y gweithwyr i symud yr ysgoli0^ oeddynt wedi eu gosod yn erbyn y lTtlU' d Wedi ychydig seibiant i gael boreufWyd, ymddanghosodd y dynion eilwaith, ac allfoll, wyd brysgennad at y Town Surveyor i w annedd i geisio cyfarwyddyd beth oeddyJl i wneud (yr oedd yn rhy fore, wrth gw i'r boneddwr hwnnw fod o gwmpas ei hurw; Ei orchymyn oedd fod y bwrdd i gael dynnu i lawr doed a ddelo. Codwyd scaff°Ti fel y gallent gyrraedd y bwrdd heb gyffw'r a mur yr adeilad, ond nis gallent symud y arwydd-ford. Yr oedd Mr. Cheetham 111, brysur a hwy thai i gyda'i cinematogrdf machine yn tynnu llun pob symudiad yW 5^ olygfa ddyddorol. Yr oedd cannoedd o bo wedi ymgasglu ac yn mwynhau yr hely yn fawr. Yn y man ymddanghosodd arnry, o'r Cynghorwyr, a mawr oedd y111drecd rhai ohonynt i ymgadw o gyrraedd y peiriant tynnu llun. Cyn bo hir, asyn yno, ond nid yw yn hysbys eto a oe efe yn cynrychioli Cyngor y Dref ai nad oe ond gwyddom i ryw un o'r dyrfa waed > pan ymddanghosodd yr hirglust, Dyma arall ohonynt." Prydnawn Sadwrn yr °° yr holl olygfa yn cael ei harddangos yn iy ar y IlSn gan Mr. Cheetham yn ei s"°0g a'r neuadd yn orlawn. Bwriada ei dang.^ bob nos am betli amser. Penderfyno yr ychydig gyngliorwyr, wedi ymgyngh" j ynghyd ar yr lieol, fod i'r arwydd-fwrdd_g llonydd hyd ddiwedd yr liaf. Pa ^° vll bydd wedyn, nis gwyddom ond y amlwg fod cydymdeimlad y cyhoedd i Mr. Cheetham, ac os gwir a ddywed ef, n yw y Cynghorwyr yn ddigon teg i yindd^y yr un fath at bawb, heb ffafcio neb, dywea ninnau Rhwydd hynt i wr y shou." Heno (nos Lun) y mae Arglwydd Cecil yn y Queen's Halace, Rhyl, yn arll<T ffyn yr Eglwys, a diameu ei fod yn ca&1 llawn, oherwydd da gan lawer gael cyfleus i glywed y gwr enwog. Yn ei ganlyn y Arglwydd Kenyon ac Esgobion Llane a Bangor. n y Gan y bydd eisieu puro yr awyr y11 Ii cymydogaethau hyn ar ol y ddau arglwYl1 a'r ddau esgob, y mae yn dda fod Dr. Clifford yn dod i Brestatyn wythnos i ddy Iau nesaf, ac y mae John yn sicr o g cystal dorbyniad o Hugh. Trwy garedigrwydd Mr. Arthur Rowl& (Ab Uthr) cafodd plant Ysgol Sul AnibyW Rhuddlan bleserdaith i Gwespyr ddy Mawrth diweddaf. «5b Y mae yn dda gennym fod Mr. Th011^ Amos Jones, mab Mr. Richard Jones, Park, Rhyl, wedi pasio ei arholiad te: fel cyfreithiwr. Dymunwn, a chredwn t dyfodol disglaer i'r gwr ieuanc medrus Y mae ei Iwyddiant yn anrhydedd 1 Roberts Jones, cyfreithiwr, gyda'r hwn y y gwr ieuanc yn paratoi. •5b lf Y mae'n debyg fod y gog wedi ein ga° e(ji oherwydd y mae ei bwgan, sef gwair, ei dorri i'w weled ar wastadeddau Dy" Clwyd. .0

TREMEIRCHION. MO1

--0--CARMEL, ger TREFFYNNON-on…

Advertising