Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

s2*rfod Sefydlu yn Nhrefnant.

--b EBION,

Yn Ynys Mon ac Arfon

Cyhoeddi Eisteddfod Llangollen.

Eisteddfod yn nes adre'.

News
Cite
Share

Eisteddfod yn nes adre'. Waeth i mi orffen Eisteddfoda tra bydd yr hwyl arnaf. Dyma Eisteddfod y Rhos wrth y drws, a'r darpariaethau yn barod. Gobeithio y bydd y pwyllgor ar delerau da gyda swyddfa'r tywydd, ac y mae pob lie i gredu y ceir ysgrifennu am dani Eistedd- fod lwyddiannus." Mae yma weithio dygn wedi bod ar ran y gwahanol bwyllgorau. Mae yma le dymunol i roddi'r babell i lawr, mae yma ragolygon am gystadleuon cerddorol ac y mae yr adran lenyddol yn addaw yn rhagorol. I ychwanegu at ddyddordeb yr Eisteddfod, cynhelir Gorsedd am naw yn y bore, pryd y gweithreda Isfryn fel bardd yr Orsedd. Teimlir cryn ddyddordeb yn yr ardal yn y seremoni henafol hon, a disgwylir iddi roddi cywair Eisteddfodol i ni am y dydd. Mae glowyr llengarol ac Eisteddfodol y Rhos wedi bod yn rym a nerth i holl Eisteddfodau'r cylch drwy'r blynyddau, ond rywfodd heb ddigon o ysbryd anturus i gynnal un eu hun- ain. O'r diwedd, wele hwynt-wedi mentro, yr ydym yn disgwyl y cawn ni gefnogaeth a chynhorthwy i wneud y gyntaf hon yn llwyddiant, yn gymaint felly nes y bydd Eisteddfod y Rhos yn un o*angenrheidiau'r flwyddyn yn hanes beirdd a chantorion a llenorion am flynyddoedd lawer. Ddinas- yddion Lerpwl, yr ydym yn eich gwahodd i Bare y Rhos am dro i gynnal Eisteddfod gyda ni. Mae croeso i chwi o bob cyfeiriad dowch yn y bore hefyd, o bosibl y gallem hebgor tipyn o urddau barddonol, ofyddol a derwyddol, ond i chwi beidio dweyd wrth yr Archdderwydd. Dweyd yn ddistaw bach,— fyddwch chwi ddim yn well beirdd serch i chwi gael mynd i ben Maen Llog Llangollen, oblegid nid y Maen sydd yn gwneud y beirdd. Rhoddi cyfle i ddyn ddangos ei fod yn fardd y mae'r Maen Llog. Os na ddewch i Eistedd- fod gyntaf y Rhos, byddwch yn sicr o edifar- hau ar ol yr Eisteddfod olaf. Yr wyf yn eich gwahodd chwithau, Mr. Gol.,er mwyn gwneud eisteddfodwr ohonoch—nage, nage, er mwyn i chwi roddi trem ar y 'Steddfod yn y BRYTHON. OFFA.

Advertising

Family Notices

Advertising

-0--LLITH OFFA.