Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

s2*rfod Sefydlu yn Nhrefnant.

--b EBION,

News
Cite
Share

b EBION, rito ,au diweddaf aeth Teml Ancient >^8°Ua'rl Rhyddion—un o demlau hae] ? rnwyaf dylanwadol y ddinas,— 6(1 hafn °. au> gan mwyaf, yn Gymry—am Rrtl aith flynyddol gyda'r tren i'r Wydd- I] ^isgy11 yrru oddiyno mewn brake i Ruthin, k to 1 S^niawa yng Ngwesty'r Castle, a ]\Tr wywyd iddynt wrth eu bodd gan s- Tegid Owen. v ?hifai, *$2 K v r Parti tua chant, ac ymwelwyd yn Prydnawn a lliaws o fannau dyddorol yr u*w,yd a dedfryd Uawer ydoedd nad ^y&yn yng Nghymru yn deilwng Vrt t>reMWy11 iddo ond Dyffryn Meifod yn I aWwyn. Yr unig resyn a gaed ^lo'r8eir- §wlaw gebyst," fel ei gelwid gan j naenoriaid Methodistiaid ac Ani- V ysi PW1 gadw'r seiat yn amryw o'r f ?lHid0„yr wythnos hon, gan fod rhai o y cyntaf yng Nghymdeithasfa yrnedd, a'r olaf yng nghyrddau'r V yng Nghastellnedd. la6^ lift, y blaenoriaid all gadw seiat ddim yr ddarfodl, er yn llai o nifer Se" y byddent. Y mae cadw cyfrifon Vn f da ac angenrheidiol, ond cadw ^wy anodd. re Og, Pedr Hir, a fu'n cadw cyf- ^odyddwyr Cymreig Birming- w a'r Saboth diweddaf r cynulliadau lliosog ddaeth i'w e^ti»v?er^ynol i bob enwad, fwynhau ^reig 1yn °1 Pedr, gan ei bod hi mor a bias bara cartref mor iach arni. q,. w'andawyr yno ydoedd y Super- T?rSan, un o benaethiaid uchaf y Uovrf y ddinas, a'r gwr a warchododd wi^godrl G,eorge y noson fythgofiadwy K '5 ° r neuadd annerch yn ei siwt CVo?:y ddydd- Y mae Mr. Morgan 51 f ^ynorl1 f carn' yn lienor da, ac yn flaen- y gyda chrefydd a chyda'r Cymry YOV, Y 91,1,r a arbedodd eilun Cymru rhag V Y biriningham ddim ar ol, yn ddiau, 4th. d Mawr, beth bynnag arall na l.\>('\bal1Wn. f y to1 fld eglwys M.C. Seisnig Garston r a= iV v °- .4mold Evans, B.A., Coleg eUljv^ bugeilio, yn olynydd y Parch. B,A" a aeth 1 Gaergybi- n ",i yno f°re a hwyr y Saboth deallwn ei fod wedi derbyn yr | 15b A Sad.naldaon cyfopfa'r Saboth diweddaf, cynhal- ^onalri Pregethtl blynyddol Eglwya Wson Street. Y pregethwyr disgwyliedig ydoedd y Parchn. Morgan Davies (A.), Abergele, a W. O. Jones, B.A. ond yn anffodus lluddiwyd yr olaf gan afiech- yd i lanw ei gyhoeddiad. Pregethodd Mr. Davies ei hun nos Sadwrn, bore, a nos Sul, i gynulliadau lliosog, a mawr fwynhawyd ei bregethau byw a gafaelgar. Yr oedd y capel yn orlawn nos Sul. Prydnawn Sul, pregethwyd gan y Parch. Thomas Jones, Birkenhead. Hefyd yn ystod oedfaon pryd- nawn a nos Sul, cafwyd datganiadau ar- dderchog o ddarnau cysegredig gan barti meibion dan arweiniad Mr. J. 0. Williams (Wyr yr Eos). Gwr medrus gyda'r baton ydyw Mr. Williams, ac y mae wedi llwyddo i gasglu ynghyd nifer o gantorion rhagorol. Yn ystod yr wythnosau diweddaf, y mae'r capel hwn wedi cael ei baentio oddiallan, ac esgynlawr newydd hardd wedi ei godi o amgylch y pulpud,—un o'r rhai mwyaf dymunol ellid meddwl am dano. Gwnaed yr oil gan aelodau o'r eglwys, yn rhad ac am ddim-llafur cariad.-Goheb. (Qwel hefyd tudal: 8).

Yn Ynys Mon ac Arfon

Cyhoeddi Eisteddfod Llangollen.

Eisteddfod yn nes adre'.

Advertising

Family Notices

Advertising

-0--LLITH OFFA.