Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

h Parch. R. ROBERTS, B.A., Ph.D. tig|-la°s ^a|i ddiweddaf, treuliwyd y seiat yng &'rp Stanley Road, Bootle, i ganu'n iach yuj ?reh- Robert Roberts, B.A., Ph.D.,ar ei DVff wi&d i ofalu am eglwys Trefnant, C1Vy(1' "e bu'r diweddar Barch. Yrr°Se Jones (Emrys ap Iwan) yn bugeilio. 6?W °e^ l)r- Roberts mewn cysylltiad ag eyn Bootle er's deunaw mis bellach, fel a'r °vf ywr Parch. Griffith Ellis, M.A. ?eUd W e' ymroddiad i'w waith fel y Wrn n0('"d yr eglwys ddatgan ei gwerth- i §lad o'i lafur ac o'i serch tuag ato ef f"gwyd a thuag at ei briod, yr hon a rld yn yr Eglwys. JOtteWYdd y cyfarfod ydoedd Mr. Owen arn Merton Road, yr hwn a eglurodd y r&vir}'^ c^arf°d, a'r modd yr aed o gwmpas gaix fyrlac^ ac yna cynhygiwyd penderfyniad e°Hj Philip Jones yn datgan go fid oblegid ei f„ r- Roberts, ac yn dymuno'i lwydd yn Iletta,d newydd, yr hyn a gefnogwyd gan yr J>ag.Ur William Jones. ar v iwyd hynny yn wresog, ac yna galwyd Griffith Ellis, M.A., i gyflwyno tionar' "edair cyfrol hardd o Hastings'1 Dic- Ucl^j K °f the Bible. Talodd warogaeth fo(j 1 waith Dr. Roberts, a sylwodd iddo i'r In olynydd teilwng fel cenhadwr trefol xvear Mr. Edward Lloyd ac ereill— a^ei'ri fel y dywedodd un, ag yr oedd Y <raed yn fiwsig i gleifion. i gyo aeth Miss Ada Roberts (Trinity Road) Vn a yn° pyrsaid o aur i Dr. Roberts, yr hy, ri Wllaoth yn Gymraeg ac mewn modd Wry? Synaeradwy. <ii}0 ri Sydnabod eu caredigrwydd mawr ddw' dywedai Dr. Roberts i Mr. Ellis ym- gy^ ^Uag ato fel tad serchog, a'i fod wedi aUai a'i arwain, a gwneud popeth a °giori r e* les a'i lwyddiant cafodd swydd- 6§lwys yn gyfeillion trwyadl ddi- iddo, a bu'r holl eglwys yn dirion ft' -Diolchai o galon i bawb drosto'i 6wl e' briod—anrlieg arall a gawsai .G^i^y8 Stanley Road. ji. J} ynihellach gan Mri. Jas. Hughes, hob "'rllard Evans, John Williams, a Hugh V' Ro?Taelodau o Stanley Road a chan Nlant Roberts, un o swyddogion eglwys °ber(- a brawd y diweddar Mr. Edward c l8> Trinity Road.

s2*rfod Sefydlu yn Nhrefnant.

--b EBION,

Yn Ynys Mon ac Arfon

Cyhoeddi Eisteddfod Llangollen.

Eisteddfod yn nes adre'.

Advertising

Family Notices

Advertising

-0--LLITH OFFA.