Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Gwahanol Gyfnodau.

Nodiadau,

210,999.

Cyflogau'r Athrawon.

ofrestrydd acYsgrifennydd

Manion.-

Auditors ac Estate Agents.

Llyfrgell.

Yr Ysgol Baratoawl.

News
Cite
Share

Yr Ysgol Baratoawl. Yn ol y cynllun sydd ger eich bron, ceir fod B181 o golled bob blwyddyn ar yr Ysgol Ragbaratoawl. Mae'n amlwg mai sefydliad ydyw'r ysgol hon na phery byth, ond bod angen am dani o dan amgylchiadau neilltuol. Credwn mai cam a'r Athrofa Ddiwinyddol ydyw talu £ 181 bob blwyddyn at gynnal ysgol y gellir cael ei chystal mewn mannau ereill. Na feddylied neb ein bod yn dibrisio llafur yr athrawon yno, ac yn anad dim ni fynnem ddweyd ond y da digymysg am y Parch. J. O. Jones. Mae wedi gwasanaethu y Cyfundeb mor ddirodres ac mor ddiwyd fel mai anghyfiawnder dybryd fyddai gwneud cam ag ef. Bydd angen am dano pe gwneid i ffwrdd a'r ysgol a phan ddaw'r adeg briod- ol, parod ym i wneud ein goreu drosto, ond hyd hynny gadawer ef allan o'r cwestiwn. Gan mai amcan hyn o ysgrif yn benna J gosod aelodau'r Gymdeithasfa ar dir i1 <, y cwestiynau hyn drostynt eu hunain, g° P' wn i lawr rai o benderfyniadau y Gynid asfa ynglyn a'r ysgol hon :— r Cymdeithasfa Towyn, Mehefin, jjd Ar gynhygiad y Parch. G. Ellis, a chefr10? j Dr. Edward Jones, Dolgellau, penderfy11 ein bod yn cyflwyno y cwestiwn o dda>rf^. addysg glasurol ymgeiswyr am y aeth—pan ddelo y cyfnewidiad a f i weithrediad.-i sylw Cyfeisteddfod Athrofa. eD Dinbych, Mehefin 18-21, 1889.—Yn y diffyg o addysg baratoawl sydd ar hymgeiswyr am y weinidogaeth, Per f J) wyd Fod ymgeiswyr i gael eu derW mewn y flwyddyn hon, a chyhyd ag y 1 J, hynny yn angenrheidiol, i adran barato yr hon sydd, ar hyn o bryd, i fod dan ^1 iaeth y Proffeswyr yn y Coleg, ond yn y1 y cyfrennir yr addysg gan yr athra cynorthwyol.. „f|n/ Rhosllanerchrugog, Ebrill 9—11. Af 0 Adran Baratoawl.—Cytunwyd mai di^e adran hon oedd darpar addysgiaetn elfennol well a rhatach, yn bennaf i breo, wyr ieuainc y Cyfundeb yng Ngogledd jjofl nag oodd yn eu cyrraedd mewn ysg ouol ereill ac fod yr Adran ar wahan yn J i'r Athrofa, ac nad oedd y myfyrwyr 1 o'r Adran hon i'r Athrofa ond trwy yr arliolia-dati y penderfynwyd arnynt Nghynllun Llandudno. t Llanidloes, Mehefin, 1891.—Fod yr, • fli<f elwir yn Adran Baratoawl i gael e* o hyn allan yn Ysgol Baratoawl. odoi 1 gael ei datgysylltu yn hollol a Uwyf wrth yr Athrofa Ddiwinvddoi. Bangor, Awst, 1898.—Report of t? Committee.—That wo are looking forWft^ the time when the National System ot$ cation now completely established away with the necessity of a Prepa^,|;ii School at Bala, so that all our Funds %9I devoted to the perfecting of the The° 0 Education given at the College..M t Pasiwyd fod y mater i ddod dan flwyddyn nesaf, ond nis gwelaf iddo dd i|i Caernarfon, Awst, 1902.—Ar ol trafo faith, penderfynwyd fod Pwyllgor &r yn cael ei benodi i ystyried holl iadau yr Ysgol Ragbaratoawl. # Pwllheli, Au'st. 1903.—Cyflwynwy0, ei mater i sylw y Cyfeisteddfod Cyffre"]\^J' cael eu barn arno, sef lie yr Ysgol toawl ac yn unol a phenderfyniad gor Arbennig, cafwyd trafodaeth ar y prydnawn Mercher o flaen y Cyff'i^6 0' ac ymhellach yn y Cyfeisteddfod. trafodaeth faith, ni ddaethpwyd i un P fvniad arno, a phenderfynwyd ei "^$ flwyddyn nesaf, pan y daw draehe ystyriaeth." Nid oes hanea iddo ddod. 1J bJD Gallaf ddangos oddiwrth y dyfynia a ffeithiau ereill V"lZol:. I 1.—Mai camgymoriad oedd sefydlu }'T 2.—Nad yw perthynas yr Ysgol a'r ac efrydwyr yr Ysgoi a'r Athrofa y cyjf' y mwyaf manteiaiol i ddatblyg16 orittd eriad. ) fall 3.—Y gall y rhai sydd yn debyg °,^g f ar addysg yr ysgol gael yr addy well a rhatach mewn mannau erei 4.—Nad yw yr addysg a gyfrennir y manteisiol ar gyfer mynediad gyrchol i'r Athrofa. 4# 5.—Mai mantais i effeithiolrwydd yr fyddai dileu yr Ysgol. 6.—Os cedwir yr Ysgol ymlaen, rhaid rhai miloedd cyn bo hir i adeilad^ au cymhwys iddi yn y Bala neu r}'^e Na foddylied neb fod cyfeillion y o'r coed gyda Threfecca, eto.

Anwyl Frodyr a Thadau Oreugwyr…

Plantos yn Bwhwman.

Llogau.

Sugndraeth Arianol.

Djweddglo. dð ft