Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Gwahanol Gyfnodau.

Nodiadau,

210,999.

Cyflogau'r Athrawon.

ofrestrydd acYsgrifennydd

Manion.-

News
Cite
Share

Manion. Mae yna un neu ddau o bethau yn yr am- cangyfrif a roddir o'ch blaen y dymunwn i chwi ofyn am eglurhad arnynt. Da fyddai i chwi gael gwybod many] ion am E:raminers' Fees, Papers, and Expenses, gan fod :E25 yn swm go fawr am y gwaith o wneir. Gosod- ir i lawr hefyd S25 at Travelling Expenses and Refreshments. Credwyf fod yn bryd i chwi fel Cymdeithasfa ystyried treuliadau eich pwyllgorau ac os oes tai at dreuliau yn cael eu hestyn, y dylai'r swm gaol ei roddi i lawr yn fanwl ar gyfer y personau sydd yn ei dderbyn. Nid wyf yn dadleu dros beidio talu i wyr cymwys sy'n aelodau ar bwyllgorau, ac y mae Iliaws ohonynt; ond credwyf mai gwarth a dirmyg ar grefydd ydyw i ddynion sy'n pydru mewn cyfoeth dderbyn a mynnu tai hyd y ffyrling eithaf, tra y mae ere ill tlotach ond mwy anrhydeddus yn rhoddi eu gwasanaeth yn rhad ac yn talu eu holl dreuliau. Mae gennyf barch ac edmygedd mawr tuag at un aelod o'r Pwyll- gor, er y byddaf yn ami yn anghytuno ag ef, sef Mr. J. E. Powell, Gwrecsam ac un arall y dylasai fod yn aelod cyson ar Bwyllgor y Bala, gan na cheir hafal iddo, sef Mr. William Evans, Silvermere, am y deallaf nad ydynt un amser yn cymeryd tttl tuag at eu treuliau. Anodd gennyf, pa fodd bynnag, dynnu dim ar y swm yma i lawr, ond dymunaf arnoch fel Cymdeithasfa gadw eich llygad yn dyn arno. Rwyf bron a meddwl hefyd fod £ 25 yn ormod tuag at dreuliau argraffu. Fe geir penderfyniadau ynglyn a'r mater yma na chariwyd hwy allan, hyd y gwyddom. Gymdeithasfa Awst, 1896.—"The Sub- Committee recommend that it would be ad- visable to place the printing of the College Calendar in the hands of the Book Committee, as thereby a considerable economy will probably be effected." Gadawyd y mater hwn yn llaw y Senedd, a'u bod i gymgynghori a Phwyllgor y Llyfrau os dewisent. Peth syn iawn i ni fod y Gymdeithasfa yn gadael mater y penderfynwyd arno gan ddynion ymarferol yn llaw dynion nad ydynt o gwbl yn gymwys i farnu pethau ariannol. Cymdeithasfa Bangor, 1.898.R.eport of Finance Committee. (1) The Committee beg to recommend that now that the New Fund has been completed, the time has come to make income and expenditure meet. To this end they recommend a re- duction in the expenses connected with the printing of the Calendar—by printing once every five years-a prospectus only being issued during the intervals. Mewn perthynas i'r uchod :— Oblegid fod y Senedd, er ys misoedd, wedi gwnouthur trefniant, ac nad oedd modd cilio oddiwrtho, cytunwyd i gynhygiad Mr. Heywood, Manchester, i gyhoeddi y Prospect- its eleni ynghyda pliapurau yr Arholiadau, am jE28, ar y dealltwriaeth bendant y bydd gostyngiad llawer mwy yn y draul y flwyddyn nesaf. Ni chariwyd hyn allatn ond i raddau prin iawn. Credwn y gellir cael yr argraffu yn hwylus ddigon am 920, a dylid os yn bosibl ei osod i Gymry, ac nid ei gario draws y wlad i Saeson. n

Auditors ac Estate Agents.

Llyfrgell.

Yr Ysgol Baratoawl.

Anwyl Frodyr a Thadau Oreugwyr…

Plantos yn Bwhwman.

Llogau.

Sugndraeth Arianol.

Djweddglo. dð ft