Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Gwahanol Gyfnodau.

Nodiadau,

210,999.

Cyflogau'r Athrawon.

ofrestrydd acYsgrifennydd

News
Cite
Share

Y mae un ychwanegiad a wneir yn yr amcangyfrif hwn y dymunwn i chwi, frodyr a thadau, feddwl am dano. Mae'n warth i chwi fel llys uchaf y Cyfundeb fod wedi gadael y Llyfrgellydd diwyi a ffyddlon, cymwynasgar a thirion, eich gwasanaethu ar gyflog labrwr neu lai na hynny. Yn wir, hyd yn bur ddiweddar, rhestrid of gyda'r garddwr. Er engraifft, yng nghyfrifon 1880 fe geir :— Cyflogau yr Athrawon S700 Cvflogau y Garddwr a'r Llyfrgellydd, Trethi, &c. £88 Mae'n wir iddo gael dvrchafiad mown enw yng Nghymdeithasfa Awst, 1891, a'i wneud yn Llyfrgellydd, Financial Secretary a Regist- rar y Coleg, am y swm anrhydeddus o £30. Mwy na hynny, telir switi o Y,2 2s. neu ych- wanog yn fvnnych i berson am bostio y ledger i fyny. Teimlwn mai gwaith ydyw hwn svdd yn perthyn i'r Financial Secretary, ac y ctvlid gwneud i ffwrdd a'r ysgrifennydd cyffredinol, gan ymddiried ei waith i'r Llyfr- gellydd, yr hwn nas gellir bellach ei restru gyda'r garddwr. Boddlon ydym i adael at eich doethineb chwi i ychwanegu £10 yr ysgrifennydd at gyflog y Llyfrgellydd, gan ei wneud yn £ 80. Gwr cymwys yw, a di- rodres, nas gellir canmol gormod arno, a dymunaf iddo hir oes i wasanaethu y Coleg.

Manion.-

Auditors ac Estate Agents.

Llyfrgell.

Yr Ysgol Baratoawl.

Anwyl Frodyr a Thadau Oreugwyr…

Plantos yn Bwhwman.

Llogau.

Sugndraeth Arianol.

Djweddglo. dð ft