Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

DYDDIADUR.

Glannou V Mersey

EBION.

News
Cite
Share

EBION. Mewn colofn arali gwelir hanes Cymanfa Ganu Brynaraan ynglyn a mudiad ysgolor- iaethau Eleazar Roberts caed hefyd gyman- fa dda ym Mhontardulais, tan arweiniad Mr. Thomas Davies ym Mhorthdinorwig, Mr. D. Pryse Jones yn arwain LI an rug, Mr. J. G. Thomas caed cyfres lwyddiannns hefyd drwy Leyn a lVlfm; ao ymbaratoir at gynnal eymanfaoedd undebol yn y Wydd- grug, Cefmnawr, a mannau ereill yn yr haf. Ond y syndod ydyw na wnaeth Lerpwl ei bun—lie y mae Mr. Roberts wedi trenlio ei oes o bedwar again mlynedd a throsodd, a lie y dylid yn anad unman werthfawrogi ei lafur ymhlaid Cyfundrefn y Solffa a chaniad.- aeth gysegredig—na wnaeth Lerpwl, rrieddwn, ddim ar y ddaear undebol ymhla-d y mudiad, ac eithrio pecsonaii unigol a danysgrifiasant. 31 Ar y blaen i Gyn,rLi,,y dylai Lerpwl fod gyda hyn, ac nid ar ei hoi a hyderwn weled rhvwun—Cyngor yr Eg wysi Flhyddion nou bwy ?—yn cychwyn gyda'r mudiad yn ddi- ymdroi. Pa le y ceir mwy o leisiau, nac amgenach, mor agos i'w gilydd ? A ph'le y gellid cynnal cymanfa ganu iindebol liosocael-i na mwy llwyddiannus ymhob 31styr ? IPQ Yn wir, y mae'r ias am gael teitlau cyffro- adol, cosawl, a syndodol-sef yw hynny, catchyar bregethau, yn myned ar gynnydd, a phe cesglid y penawdau a welir yn hysbys- iadau eglwysi Seisnig Lerpwl ym mhapur dydd Sadwrn, fe fyddai'n llenllian o bethau rhyfedd. A ydyw'r Pab yn Dduw ?" ydoedd testyn pregeth un offeiriad y Saboth diweddaf. Nac ydyw, ddim yn Dduw ond y mae'n dduw, yn ddiau. Sut y gwnai Tesu- Grist a Hwnnw wedi Ei groeshoelio" yn destyn ambell dro ? Ddim digon sensational, debyg. It Bythefnos ar ol y bydd pyre Caernarfon fel rheol ond bedair neu bum mlynedd ymlaen y buont y dydd o'r blaon pan yn cyhooddi fod Mr. T. IT Wiliams, Porth- dinorwig, wedi ei alw i fugeilio oglwys M.C. Parkfield, Birkenhead. Pwy fu mor brysur ac mor gamarweiniol ? Y ffaith ydyw fod Mr. Williams yn wr ieuanc sy'n efrydu gogyfer a'r weinidogaeth, ac ar hyn o bryd yn cael ei godi'n bregethwr tan nftwdd eglwys Parkfield yn frawd ienane rhagorol ei ysbryd ac addawol ei ddawn, a phawb a'i hadnebydd yn dymuno'i gynnydd a'i lwydd. Mawr y mwynhad a gafodd Cymry Lerpw I yn oedfaon Cymanfa'r Wesleaid yr wythnos ddiweddaf a chafodd cyfeillion o env/adau ereill well eye nag odid erioed i weled nod- weddion yr enwad, a ehlywed ei wyr mawr. Y prif wleddoedd ynddi ydoedd gwrando anerchiad y llywydd, y Parch. Thomas Hughes, nos Fawrth Scott Lidgett ac eroill yn y Central Hall nos Fercher y gwasanaeth ordeinio bore dydd Tau, a phregeth ddihafal Gipsy Smith ym Mynydd Seion brydnawn dydd Iau. Yr oodd lliaws o weinidogion y Methodist- iaid i ffwrdd yng Nghymdeithasfa Llanelli ac eiddo'r Anibynwyr hwythau yn y cyfarfod chwarterol a gynhelid yn Birkenhead ddydd Mercher fel mai gresyn, rhwng y ewbl, fod y ddirprwyaeth oddiwrth Eglwysi Flhydd- ion y cylch a aethant i longyfarch a chroes- awu'r Gymanfa Wesleaidd y diwrnod hwnnw vn un mor ychvdig eu rhif. 'Does fawr ddim mown ysgwyd lIaw, ebe rhywun. Nae oes, ond y mae llawer iawn mewn peidio a dymunol fuasai gweled y croesaw hwn yn un cynhesach a mwy cyn- rychioliadol. Aeth Miss Nellie Lewis, A.R.C.M., a i pharti prydnawn Sadwrn i'r Woolton Convalascent Institution i lonni'r cleifion, a mawr fwynlia- wyd y wledd gerddorol ganddynt yno. Yr oedd eu cymeradwyaeth yn hynod o gvnnes, a'r encors bron yn ddibaid. Yn cynorthwyo Miss Lewis yr oedd Mrs. Lewis, Miss Annie Hooson, Miss Edith Jones, Miss Gwladys Seacombe Lloyd (crwth), Mr. Willie Griffiths (digrifwr), a Mr. W. H. Thomas. Pob un yn ou hwyliau goreu yn y caneuon, deuawdau, triawdau, &e. Mr. P. H. Jones, F.I.C., Birkenhead, a was- anaethai achos Cymraeg Ellesmere Port fore a hwyr y Saboth diweddaf, gyda chymeradwy- aeth mawr. Analyst ydyw ef yn y County Laboratory, Lerpwl ac mor fedrus i ddadan- soddi adnodau celyd a dim. Da gweled brodyr a thipyn o afael feddyliol ganddynt yn traethu weithiau i'r achosion gweiniaid. Y mae'r pregethwyr lleol yn urdd liosog a gwerthfawr gyda'r Wesleaid, ond yma ac acw mewn cymhariaeth y ceir hwy gyda'r Methodistiaid Gresyn hynny, oblegid fe ddywedir i ni fod ymysg eu blaenoriaid ar Lannau'r Mersey ddoniau traethu efeng- ylaidd a rommt Jiaws o'r gwehiidogion proffesedig yn y cysgod. Hawyr Os felly, y mae digon o gyfle yn y lliaws ystefyll cenhadol y Glannau iddynt gysegru eu doniau, ac amgenach a buddiolach gwaith nid oes ynglyn a'r Deyrnas. •15, Dydd Mercher diweddaf (y 12fed) aeth Ysgol Sul Catharine Street am eu hafdaith flynyddol i Barnston Dale, lie y caed digon o fabolgampan a drefnid gan y gwyr ieuainc, yn cael eu llywio gan y cadeirydd, Mr. Hugh Griffiths. Caed hwyl anarferol gyda ras y veterans, a enillwyd yng nghanol bonllef fyddarol gan Mr. H. Griffiths. Rhannwyd y gwobrwyon gan Mrs. George Lnnt, priod yr arolygwr poblogaidd a theilwng a mawr oedd edmygedd yr enillwyr o'u gwobrwyon.

Family Notices

[No title]

Advertising

[No title]