Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

r ADOLYGIAD.

A^erchiad y Llywydd

Vmraeg yn y Gymanfa

^eaeth yn y De

Y Cyfarfodydd Cyhoeddus

--0-----BWLCHGWYN A'R CYLCH.

News
Cite
Share

--0- BWLCHGWYN A'R CYLCH. Y MAE bellach yn hýsbys mai'r Parcli. J. Brynach Davies, Llanfyrnach, sir BeiitVo, ydoedd y buddugol ar englyn Y Gnenen yn yr Eisteddfod ddiweddar. Carwn. wybod peth neu ddau gan eich darllennwyr (1) Ai yn Nhalaeth Powys ynte yn NhHiaoth Gwynedd y mae Bwlchgwyn ? (2) Ai iawn fvddai galw'r Eisteddfod yn Eisteddfod Dalaethol Bwlchgwyn ? Ddydd Sadwrn diweddaf, aeth chwarelwyr calch y Mwnglawdd oddiwrtb eu gyrdd a'u hebillion am ddydd o seibiant yn y Rhyl. Gwlyb fu'r tywydd ond mwynhawyd cryn lawer ar y daith, er hynny. Yn J fen non. BJaenr-tu Tri-clclyn, bur Dr. Owen Evans, o ddinas y BKYTHON, a'r Parch. J. Williams, Towyn, yn cynnyp: 'eU'f nefoedd i o-leifion y llav/r. Wir, 'roedd yn gyfarfod da a'r hen Ddoctor mor iraidd ac mor dýn tros yr athrawiaeth iachus ag erioed. Oaed evfarfod pregetliu hefyd yn Salem, addoldy gwyd¡ Anihynwyr Coedpoeth,—y Parchn. -—— Jacob (Merthvr), .T. T. L1. Williams ond brodor o Goedpoeth), a W. J. Nicholson (Porthmadog), yn gwein- yddn. Ddydd Mercher yr wythnos ddiweddaf, cynhaliodd Methodistiaid dpsharth Llan- armon a Bryneglwys eu cymanfa ganu, Mr. G. W. Hughes," Cefn Mawr, yn arwain. a phawb agos yn ei ddiIyn-a.c eitlivio aiiibell hoeden a hogianc pencluviban. Gwyeh ydyw mynd a dod hyd yr ardal y dyddiau hyn rhwng y C'awodydd gwlaW— yn fceimlo ein hnnain megis ym mhyrth y net wrth arogli'r mousy dd eithmog yn 11 awn o'u blodau eurliw, y rhai a dalant warogaeth a diolch i'r-haul drwy gyfranogi o'i belydrau hwythau'r telynan pluog yn lieidiar. anwylion ar fedw'r rnynydd ac_ yng nghanol y fcwtn- pathau grug a'r mieci, yn solffeuo Diolc i l Ti'n Tad," wrth i ni basio tros y camfeydd. YR ERYR.

Advertising

0BIG Y G'LOMEN. J ......1

.;1'.. Y Golygyddion.

Pwyo Campbellyddiaeth.

---------Carthu Colwyn Bay.

Cymwynas y Mor.

Codi Cythrel- a'i Ostwng.

. Catherine Jones. Bryn'r…

Advertising

Bwyta Llandudno.

Wesleaid Llandudno.

Gwynfryn.

Ap Madoc.

"Y Gallu Ysbrydol."

MeHdith y Clybiau.