Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

r ADOLYGIAD.

A^erchiad y Llywydd

Vmraeg yn y Gymanfa

^eaeth yn y De

Y Cyfarfodydd Cyhoeddus

News
Cite
Share

Y Cyfarfodydd Cyhoeddus Cyfeiriwyd eisoes at gyfarfod urddiad y Llywydd. Yr oedd y cyfarfodydd ereill yr un mor llwyddiannus. Dyddorol i lawer o Gymry y ddinas hon ydoedd cael cyfleustra i weled ordeiniad gweini- dogion yn ol dull y Wesleaid. Yr enwad hwn yw yr unig enwad Cymreig y gwydd- om am dano sydd yn dilyn yr arferiad apostolaidd o arddodi dwylaw ar y rhai a nellltuir i waitli y weinidogaeth. Ond gofelir rhag fod dim yn y wasanaetli yn tueddu i gyfleu y syniad fod arddodiad clwylaw yr henuriaid yn gyfrwng benditli. Fel arwyddlun o neilltuad i waith penodol yn unig y defnyddir y ddefod. Yr oedd y Siars i'r gweinidogion ieuainc a draddod- wyd gan y cyn-lywydd, y Parch. T. Jones Flumphroys, yn amserol ac effeithiol iawn. Fel arfer, llwyddodd Gipsy Smith i hoelio dust y lliaws wrth ei wefusau yn y gwahanol gvfarfodydd y cymerodd ran"ynddynt. Nid yn fuan yr angliofir gwaith yr efengylydd melynddu liwn gyda'i acenion melodaidd, yn rhoi yr hen emyn Gwaed y Groes allan i'w ganu yng nghyfarfod mawr y Central Hall nos Fereher. Yr oedd yr effaith ar y dyrfa yn wefreiddiol. Cafwyd anerchiad- au coeth a nerthol gan Mr. Scott-Lidgett, cyn-lywydd Cyngrair Cenedlaetliol yr Eglwysi Rhyddion. Gwr eangfrydig iawn yw efe, ac un o arweinwyr mwyaf eofn yr enwad yn Lloegr. Arno ef yn bennaf y disgynnodd mantell ein cydwladwr pybyr, Hugh Price Hughes. Llongyfarchwn Wesleaid Lerpwl yn y modd mwyaf calonnog ar gyfrif llwyddiant eu cymanfa gyntaf yn y ddinas hon. Diau yr erys ei dylanwad ar eu heglwysi er daioni am ddyddiau lawer, a chredwn y profa yn fendith i lawer tuallan i gylch yr enwad.

--0-----BWLCHGWYN A'R CYLCH.

Advertising

0BIG Y G'LOMEN. J ......1

.;1'.. Y Golygyddion.

Pwyo Campbellyddiaeth.

---------Carthu Colwyn Bay.

Cymwynas y Mor.

Codi Cythrel- a'i Ostwng.

. Catherine Jones. Bryn'r…

Advertising

Bwyta Llandudno.

Wesleaid Llandudno.

Gwynfryn.

Ap Madoc.

"Y Gallu Ysbrydol."

MeHdith y Clybiau.