Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

! TREM 1 5 TRWY Y DRYCH. j

Cor Plant y Rhos, Cio.

Cymanfa Ganu Anibynwyr Mon

Eisteddfod Johannesburg.

Cyfarfod y Bore.

Cyfarfod y Prydnawn.

Cyfarfod yr Hwyr,

Nodiadau.

Athron.

-----1)----LLANGOLLEN.

News
Cite
Share

1)- LLANGOLLEN. Mawr ydyw swn paratoi at gyboeddi'r Eisteddfod --y pwyllgor wrthi yn gwneud y tre fniadau mor 11 wyr a el tr y no ag sydd modd. Disgwyhr cynhuIliad pobl- oedd lawer, o bob gradd a sefyllfa. Yr unig both i sicrhau llwydcliant ydyw bin ddymunol. Y mae golwg tywysogaidd iawn ar y meini yng nghanol prydfcrthweh natur o'u deutu. Disgwylir gweled gorymclaith na bu ei chyffeiyb or's blwyddi lawer yn y Llan. Cychwynir o'r Smitlif,olditior agos ag y gellir i hanner awr wedi un, yr orymdaith o dan rcoiaeth Mri. J. Rowlands ac E. M. Parry. Yna gorymdeithir o'r LI an gyda'r seindorf yn blaenori, i faes yr Orsedd. Wedi y gwoith- rediadau bydd ymborth i'w gael yn y Pafiliwn am 1 /6 yr un, a cheir cyngerdd arddorchog yr hwyr. Bydd yr hoi! fanylion yn y rhifyn nesaf. Cymerodd damwain Ie ddydd Sadwrn allasai fod yn ddifrifol. Fel yr oedd Mr. D.E. Hughes yn gyrru ei gerbyd i lawr Church St., daeth i wrthdarawiad a char modur wrth dro yr Eglwys. Taflwyd Hughes allan, ond trwy drugaredd ni dderbynniodd ond ychydig niweiehau. Maluriwyd y cerbyd a'r car modur. Yng nghapel Glanrafon, nos Fercher, pasiwyd yn unfrydol, ar gynhygiavl Abon, Cefn Mawr, a chefnogiad Mr. J. Evans, Fron, i ffurfio unxleb o bregethwyr cynorthwyol yn cynnwys 50 o rif, i gyfarfod eu gilydd o leiitf unwaith yn y mis, pryd y coir ancrch- iadau ar y moddion goreu i ddiwygio yr eglwysi. Y cyfarfod nesaf i'w gynrial yng Nghefn Mawr, Gorffennaf 13. Y mae y Parch. Mosey Roberts, Ffestiniog, wedi derbyn yr alwad i fugeilio eglu ys y Bedyddwyr, (Jastle Street, a bwriada ddechreu ar ei waith yn gynnar ym mis Medi. Eifionydd, Cofiadur yr Orsedd, oedd yn lIanw pulpijd yr Anibynwyr y Sul diweddaf.

Yn Ynys Mon ac Arfofl

Thomas Price

Y Cynghaneddion.