Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

----------------- I DYDDIADUR.I

GlannauV Mersey

EBION.

Y Parch. S. O. Morgan, B.A.,…

CVIAIOOI) MISOL LERPWL.

News
Cite
Share

CVIAIOOI) MISOL LERPWL. Yr oedd hwn yn Gyfarfod Pedwar-Misol, ac fe'i cynhaliwyd yn Douglas Road nos Fereher ddiweddaf, tan lywydcliaeth y Parch. J. D. Evans. Cyfarfod y Gvveinidogion a'r Pregethwyr y ydoedd y cyntaf, am 3-30, pryd yr agorwyd ymdriniacth ddyddorol ar Yr Ail Ddyfod- iad," gan v Parch. D. Jones, Edge Lane. Caed sylwadau canmoliaethus iawn i'r papur gan y Parclm. E M.A., E. J. Evans, O. Jones (Sunderland), a Dr.H.Jones ac anogwyd Mr. Jones i'w gyhooddi ar bob cyfrif. Am 5 30 caed cyfarfod o'r blaenoriaid, pryd y darllennodd Mr. Hugh Lloyd (Fitzclarence Street) bapur hysbyddol ar Le a gwaith y chwiorydd yn yr eglwysi." Gwendid y cyfarfod hwn. ydyw fod rhy ychydig yn dod iddo, yr ychydig hynny yn dod yn rhy hwyr, ac fod y papurau llafurus a gwerthfawr a baratoir o'r herwydd yn myned heibio heb y clrafodaeth a deilvngant. lieno, fodd bynnag caed gair gan amryw,. rnegis Mri. XVni. Jones (Bootle), O. I.. Griffith, Wm. Evans, a G. Davies ac mor gyfoethog a dyddoroi yi profodd y papur a'r pwnc fel y pasiwyd c gael tr.afodaeth. yn y cyfarfod pe.dwar-misol nesaf ar y lie a ellir ei roddi i'r cbwiorydd yn yr eglwysi. Am 6-30 ymgyxihulknld y pregefchwyr a'r blaenoriaid; ae ar oj i'r Parch. O. Owens. ymddiddan a. swyddogion Douglas Road, caed hanes yr achos yn y lie yn ystod yr wyth mlynedd ddiweddaf; sef er pan fn']' Cyfarfod Misol ar ymweliad a Bethlehem o'r blaen.—gan Mr. Wm. Pritchard. Coffheid hefyd gyda phrudd-der am y diweddar Mr. Hugh Jones (Trisant) a Mr. Hugh IMwarde— dau flaenor ag y mae mawr hiraeth a son am clanynt yn yr eglwys hon hyd heddyw.' Danghosid fod y symudiad o Netherfield Road i Douglas Road yn un i'r iawn gyfeiriad, canys y mae'r eglwys o'r herwydd yn cyn- hyddu yn lie lleihau, ac asbri a bywyd yn riodweddu pob nmdiad o fewn y muriau newydd. Cydymdeinilwyd a ehyfeillion profedig- aethus, a phasiwyd i ddanfon penderfyniad i'r un perwyl a theuln y diweddar Ddr. Watson (Ian Maclaren), ac a'r Liverpool Presbytery. Felly hefyd y gwnaed a'r Parch. L. Lewis yn ei waeledd a dewiswyd y Parch. O. Owens i gymeryd He Mr. Lewis fel un o gynrychiolwyr y Cyfarfod Misol yng Nghym- anfa Gyffredinol Llanelli a gynhelir yr wyth- nos hon. Rhoddwyd Ilythyr cyflwyniad i Mr. Robt. Roberts, B.A., Ph.D., i Gyfarfod Misol Dyffryn Clwyd. Y mae efe yn cychwyn ar ei. waith fel bugail eglwys Trefnant, yn olyn- ydd y diwoddar Barch. Ambrose Jones (Emrys ap I wan). Datganwyd colled y Cyfarfod Misol a'r cylch, ac yn arbennig eglwys Bootle a changen Bankhall oherwydd ei ymadawiad, gan y Parch. Griffith Ellis a J\1r. Thos. Parry a diolchodd T\lr. Roberts yn ei ffordd wylaidd a diynichwydd i hun. Bvdd gennym ragor i'w ddweyd am dano ef mewn rhifyn arall. Penodwyd Mr. Griffith Davies, Walton Park, i gynrychioli'r C.M. yng nghyfarfod sefydlu Dr. Roberts. Mr. James Venmore, Y.H., a roes adrodd- iad o'i ymweliad ag eglwysi Preston a Black-, burn, pryd y dewiswyd y Parch. Moses R. Moses i gymeryd gofal y ddwy eglwys. Caniatawyd cais eglwys Woodchurch Road, Birkenhead, i gael dod ar y Plan Chwarterol. Cyflwynodd Mr. J. Lewis brydles c-apei Spennymoor, a darllennodd adroddiad pwyll- gor a fu'n ystyried y llythyr a ddaethai oddiwrth Eglwys Undebol Ashton-in-Maker- field. Am 7-30, cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus, pryd y caed anerchiadau ar R w'yrnedigaeth y Bywyd Crefyddol (seiliedig ar Heb. x. 23-25), gan y Parch. Griffith Ellis, M.A., Mr. J. J. Thomas, a. Mr. Robert Robeajjsts, B.A., Ph.D. Yr oedd trefniadau a charedigrwydd c-yfeillion y lie yn hynod helaeth a hael, a diolchwyd iddynt am eu croesaw. Gobeithlu Kensington. Dydd Sadwrn hu aelodau y Gobeitblvi hwn ar ymweliad a C'alderstones Park, a ohawsant brvdnawn difyr dros ben. Yr oedd y cyn- huliad vn, lliosog. Blodeuog iawn fi-i y gym- deithas hon y tynior diweddaf, ac nid rhyfedd hynny oblegid mai ei harweinydd yw yr adroddwr a'r cerddor rhagorol, Mr. E. Kingston Jones, yn cael ei gynorthwyo gan Miss Annie Roberts ac ereill. Cafwyd gwledd ddanteithiol ar y pare, a chlywid sain can y cor yn diaspedain hyd yrnhell." Teimlai y rhai mewn oed gymaint dyddordeb yn y wibdaith, fel yr oedd y cynhulliad agos liosoced ag eiddo yr Ysgol Sul yn gyffredin. Bydd gwibdaith yr Ysgol ymhellach ymlaen. o —

Family Notices

[No title]

-Y Methodistiaid CaHinaidd.

Advertising