Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

----------------- I DYDDIADUR.I

GlannauV Mersey

EBION.

News
Cite
Share

EBION. Mawr y paratoadau gogyfer a'r Payeant, sef dathliad y seithcan mlynedd er pan gafodd dinas Lerpwl ei siarter. Bydd agos i fil o gymeriadau yn cael eu eynrychioli yn y gorymdeithio drwy'r heolydd gan feibion a merched wedi gwisgo-pob un yn eu gwahanol ddiwyg. Yn eu mysg bydd cynrychiolaeth o'r hen longwyr a'r masnachwyr Cymreig a hwylient ol a blaen yn eu hysgraffau bychain o Gymru i Lerpwl o 600 ymlaen. Ac yn y neiiadd fawr yn Wavertree, bydd cÔr o rai cannoedd o leisiau yn caniv; ac y mae eisioes liaws mawr o Gymry cerddgar y ddinas yn ymuno a'r cor. Ymysg cerddor- ion ereill y" gofynnwyd iddynt gyfansoddi cerddoriaeth arbennig ar gyfer yr arngylch- iad, y mae ein cydwladwr Mr. Harry Evans. Siawns na ddigonnir y glust a'r Ilygadgydar tniri a'r ysblandei; hwnnw, a bery o Awst 3ydd hyd Y Red. .;(2 Y Parch. D. Adams, B.A., Grove Street, sydd i clraddodi'r anerchiad blynvddol i efrydwyr Coleg Aberhonddu y mis nesaf. Dyma B.D. arall wedi cyrraedd y cylch, sef v Parch. S. O. Morgan, gweinidog ieuanc galhiog a dyseedig yr achos Saesneg Meth- odistaidd yn Hoylake a diau bellach fod cawod o wahoddiadau wedi ei gyrraedd am anerchiad gan y cymdeithasau llenyddol, y Cymru Fyeld, a phob cymcleithas sy'n barcuta am dcloniau newyddion. Fydd ef ddim yn hir yn'T.annau'r Mersey na bydd raid iddo ddwevd Na wrth lawer cais. Brawd o Sais a fu'n ei wrando fore dvdd Sul,—brawd nad yw'n dueddol i wag-ganmol nac ehedeg i'r drydodd nef efo'r esgus leiaf a ddvwed ei fod yn llanc gobeithiol mewn gwiriotiedd, ac fod yr eglwys ynffodusiawni allu ei sicrhau. Digon hawdd, meddai, ddweyd ei fod yn Gymro oddiwrth ei acen, a gore'n byd hynny gynon ni'r Saeson. Y mae hi'n fwy melodaidd a naturiol na'r eiddo rhai ohonoch c.hwi'r Cymry a geisiwch guddio'ch cenedl efo rhyw iaith fain, foethus. ■ Nid yw'n credit mewn rhyw lawer o ystnm corfforol—ac nicl yw ei lais mor rymus ag y gallesid ddisgwvl oddiwrth gorffyn mor grvf. Ond y mae ffurf farddonol ei feddyliau, al hofftor o gyffelybiaethau,. yn profi ar unwaith mai Cymro sydd yn y pulpud ac mewn gwirionedd, yr hyn a alwch chwi r Cymry'n bryddest vdoedd y begeth ar ei hyd. Ond heblaw bod yn hen ben, rwy'n credu ei fod o ddifrif, ac mai nid fflach- iadau gweigion a diflanedig ydoedd y pethau da a ddywedwyd am dano ar riniog y capel wedi'r bregeth, ac yn ei gyfarfod sefydlu nos Fawrth. 'Rwy'n deall mai o Bontypwl, sir Fynwy, y daeth yma, ond credwn y bydd yma mewn lie iachach ac er mai pobl go gleiog a dwl eu hymenydd fm ni Saeson Hoylake rhagor chwi'r Cymry, bydd pre- gethwr mor fyw ac mor tlasus yn rhwym o'n cadw ar ddihun." Rhwydd hyrit i chwi, Sydney a pheidiwch cadw draw oddiwrth yr hen genedl. Y nhw ydyw halen crefyddol Oannan'r Mersey wedi'r cyfan. Gvvelwn mai'r Parch. E. T. Jones, Llanelli, sy'n pregethu yn Grove Street fore a hwyr y Saboth nesaf/ Fel y gwyddis, efengylydd enwog gyda'r Bedyddwyr ydyw ef ac un a roed i lawr gan gannoedd o Gymry Lerpwl yr wythnoooii diweddaf yn y gystadleuaeth enwi chwe pregethwr rnwyaf poblogaidd Cymru, a. drefnwyd gan Gymdeithas Cymru Fydd Anfield ac Everton. O'r 78 a ymgeisiodd yn Arholiad ys- grythyrol C'yfundebol y Methodistiaid Calfin- aidd, yr oedd wyth o gystadleuwyr o gylch Lerpwl. Enillwyd y tlws aur a roddir yn flynyddol gan y Cyfarfod Misol eleni gan Mr. Lewis Andrews (o ysgdl Princes Road) v tlws arian gan Mr. J. J. Parry (Fitzclarence Street) a'r 3ydd uchaf ydoedd J. R. Jones Webster Road) 4, loan Rhys (David Street); 5, C. E. Pugb (Webster Road) 6, H. Lloyd Jones (Anfield) 7, Griffith Williams (Fitz- clarence Street) 8, O. Williams (Orrell). Da gennym g!ywed am ddyrchafiad Mr. George W. Edwards, Rosslyn Street. Yr oedd efe yn head postman yn Lerpwl er's mwy nag wyth mlyneclcl ac yn ol cyfar- wyddyd y Postfeistr Cyffredinol, y mae riewydd ei benodi yn assistant inspector of postmen. Gwyr eglwys David Street ac ysgol St. Micnael's Road am ei weithgarweh crefyddol; a pluin y bydd yn camu i'r grisiau uwch sydd eto o'i flaen, bydd yn falch gennym gofnodi hynnv am dano ef a phob Cymro teilwng arall. Y mae yr hyn a adwaenir fel gwaew-golofn (ayony column) un o pyre dimai Lerpwl yn troi i siarad Cymraeg weithiaa a dyma'r suean merfedd a welid yn y gongl boetli honno Mhwt i ces dy lythyr. Danfon i ddweyd p'le y caf dy weled mi lyna wrthyt tat y carti." =—:o:

Y Parch. S. O. Morgan, B.A.,…

CVIAIOOI) MISOL LERPWL.

Family Notices

[No title]

-Y Methodistiaid CaHinaidd.

Advertising