Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Cysgodau y Blynyddoedd Gynt.

Llun Hwfa Mon.

Pregeth y Parch. E. Phillips.

Y Cynganeddion.

News
Cite
Share

Y Cynganeddion. Syit,-Y mae liawer o wir yn yr hyn a ddywed eich gohebydd Penmaen am y cynghaneddion, ac yr oedd ei lythyr yn fy atgoffa am sylw'r Parch. E. Lloyd .Jones, y gweinidog Wesleaidcl hysbys o Fanel-tester-- fod ami i Gymro yn gwario'i fedr a'i gyw- reinrwydd ar nyddu englyn i naid chwanen tra y dylasai ymwneud a l'hywbeth mwy buddiol ac ymarferol. Nid beirdd a ddvlid galw'r cyfryw, ond jiriglers sy'n malio .dim am fpddwI a synnwyr, ond yn cael eu gwneud yn ddiddig gan dine arwynebol eu hoff dogan. "3 Ond hanner y gwir yw hynyna. Yn nwy!aw'r gwir fardd, y mae'r gynghanedd o werth mawr ac arhosol. Os yn berchen athrylith, ac yn esgor ar feddyliau mawrion, teilwng o gael byw, y mae gallu eu gwau mewn cynghanedd hyfryd, bersain, yn foddion i'w hoelio dros byth yng nghof y darllennydd prydnabuasaiyr unmeddyliau, pa mor odidog bynnag, os mewn rhydd- iaeth prosaic, yn meddu dim mwy o afael ar y cof na ffigyrau neu bethau o'r fath. Y mae Cloi synnwyr mewn elysineb yn engraifft deg o'r hyn y soniaf am dano, lie y mae'r gynghanedd yn rhywbeth heblaw jingle, ac yng ngrym ei haddaster a'i phert- rwydd, yn galluogi dyn i gofio'r drychfeddwl yn barhaus a byth. Ac nid yn Gymraeg, fel yr awgryma Penmaen," yn unig y eeir cynghanedd. Er engraifft, dyna Tri fratelli, tri castelli (tri brawd, tri chastell) yn yr Eidaleg, ac ami engraifft arall ellid roddi. Yn y fraw- ddeg hon a'i chyffelyb, y mae'r gynghanedd yn rhoi ffurf i wirionedd gwerthfawr, na buasai hanner mor gofiadwTy pe mewn iaith foel. Felly, fe welir fod Penmaen," er yn dweyd rhan o'r gwir, yn esgeuluso edrych yn ddigon clwfn i 'r pwnc i weled y gwasanaeth a wna'r gynghanedd i gadw'r meddyliau a'u gwneud yn gofiadwy. Yr eiddoch yn gywir, CRAIG YR 1MB ILL.

I I" Gyda'r Tannau."

John Jones mewn ffi.

Advertising