Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

" Mewn Gweddiau."

Rhoddi fyny'r Gadair.

Anerchiad y Llywydd.

Cwestiynau Cymdeithasol.

Advertising

Advertising
Cite
Share

Eglwys Anibynol Fairfield, BALMORAL ROAD. CYFARFOD PREGETHU Saboth, Mehefin 16eg. Am 10=30. 2-30 a 6=0. Parch. R. Talfor Phillips, I FFESTINIOG. I AVON CYCLES are the best value in the world. We are the pioneers of the popular Cycles, and are the best value in the world to-day. Write for full list of prices. Model A. fitted 2 speed gear Dunlop Tyres £ 7—7—0. Easy payments from 8/6 per month. Note Address-AVON CYCLE & MOTOR CO., 19 Hardman Street, Liverpool. Motor Cycle repairs a speciality. All work quoted for before job started. LLYFR AR RAI 0 BYNCIAU PWYSICAF Y DYDD.. Ymneillduaeth Eglwys 0 Loegr, ø yn cynnwys Adolygiad ar y Ddadl rhwng Canon Will- iams, B.D., a Glanystwyth ar "Ffurfio Eglwys." Gan y Parch. THOS. HUGHES (Lerpwl), Ymdrinir ynddo ag honiadau Uchel Eglwyswyr, Pabyddiaeth yn Eglwys Loegr, &c., &c., a cheir ynddo Restr o Offejriaid Cymreig sydd yn Aelodau o'r English Church Union a Chymdeithasau Gwrth=Brotestan= aidd ereill. Gan fod Dadwaddoliad a Datgysylltiad yr Eglwys Sefydledig yng Nghymru yn bwnc y dydd, mae perchenogion y Brython wedi gwueud trefniadau gyda'r Parch. THOMAS HUGHES i gynnyg y llyfr uchod am brisiau gostyngol. Amlen 1/- am 9c. Trwy y post 10c. Llian Cryf, 1/6 am 1/- Trwy y post am 1/1 BARN Y Gwir Anrhyd. D. LLOYD GEORGE A S. am y llyfr 'Rwyf yn falcli iawn o hanes Y Ddadl Fawr. Y mae ymddygiad trahaus a dallbleidiol yr offeir- iadaeth yn y dyddiau presennol yn prysur wthio hawliau Eglwys Loegr yng Nghymru a honiadau ei chlerigwyr i fysg cwestiynau ymarferol y dydd unwaith eto. Ac nis gwn am ddim tebycach i oleuo deall ac i addfedu barn y werin Gymreig ar y pynciau pwysig hyn na'ch ymdriniaeth feistr- olgar chwi o honiadau Canon Williams yn y ddadl hon." Anfoner archebion i Swyddfa'r BKYTHON' 1 Don Chambers, 8 Paradise St., Liverpool COFIANT a PHREGETHAU Y DIWEDDAR Barch. ROBERT OWEN (Ty Draw), gan y Parch. JOHN OWEN, Wyddgrug. Telerau arfei-ol i Lyfrwerthwyr. Archebion i'w hanfon i'r Argraffydd- HUGH EVANS, 356-8a Stanley Road, Neu y Parch. WM. OWEN, 11 Greenbank Road, LIVERPOOL Nloses O'R CAWELL A'R MOR COCH, Drama Gymraeg at wasanaeth Gobeithluoedd, &e. Gan PEDR HIR. Cyhoeddedig gan HUGH EVANS, Swyddfa'r "Brython," Lerpwl. ø Pris, 3c. (II

Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr…

Advertising

c , Y Seiat Fawr.

Y jj Yr Athrawiaetb."

jY, Gymdeithas,M

j5rT°rri Bara."

" Sancteiddrwydd Ysgrythyrol,"

Cwestiynau Cymdeithasol.