Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

" Mewn Gweddiau."

News
Cite
Share

Mewn Gweddiau." Y Parch. Ishmael Evans.—Y mae geiriau olaf yr adnod, parhau mewn gweddiau," yn awgrymu rhwymedigaeth ag y gofynnir i Gristionogion wneud ymdrech a hi er eu mwyn eu hunain, nid er mwyn yr athraw- iaeth na'r ordinhadau, ond i gyfarfod a'u hanghenion a'u hawliau eu hunain,i fod yn ffyddlon i'r athrawiaeth, ac i roi tipyn o fywyd yn yr ordinhadau. Gweddio sydd yn ffurfio bywyd. Fedr eglwys wan mewn gweddi ddim bod yn glir ar athrawiaethau, na rhoi eu lie iddynt, na'u cymhwyso at y byd. Gweddi yw ynni a bywyd yr ordinhad- au. Par ha gweddi i borthi, i gryfhau, ac i harddu eich bywyd ysbrydol personol chwi eich hunain. Trwy weddi yr ydym yn gallu rhoi rhywbeth i Dduw—mae Duw yn eiddig- eddus am gael rhywbeth iddo ei Hun. Mae perygl i ni roddi rriwy o bwys ar betli wna eglwys na beth yw o ran ei phurdeb a'i sancteiddrwydd. Rhydd Duw fwy o bwys ar gymeriadau nac ar gyflawniadau. Os ceweh weddiau, raid dim petruso am athraw- iaethau—byddwn yn deall digon o gyfrinach Duw i ganfod a barnu'r gwirionedd, a, chael gafael ar y wir athrawiaeth, a'i nithio oddi- wrth y gnu. Eglwys mewn cymundeb A, Duw bar na fedr dim gelyn byth ei rhwygo. G-,i,ylied' yreglwysrhagesgei-ilusoylgweddiau. Terfynwyd y Seiat gan y Parch. T. Manuel, ysgrifennydd Talaeth y De. Cenid emyn rhwng pob a.nerchiad ac wrth alw ar y Parch. Ishmael Evans ymlaen, cyfeiriodd y llywydd at ei yrfa faith a llwydd- iannus fel gweinidog yr efengyl er's deugain mlynedd, ac at ei ymneilltuaeth fel uv/chrif o'r weinidogaeth reolaidd a dymunai iddo lawer blwyddyn eto i draethu gyda'r nerth a'r arddeliad a'i dilynodd ar hyd ei oes.

Rhoddi fyny'r Gadair.

Anerchiad y Llywydd.

Cwestiynau Cymdeithasol.

Advertising

Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr…

Advertising

c , Y Seiat Fawr.

Y jj Yr Athrawiaetb."

jY, Gymdeithas,M

j5rT°rri Bara."

" Sancteiddrwydd Ysgrythyrol,"

Cwestiynau Cymdeithasol.