Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

r TREM 0 1 J TRWY V DRYCH.…

Yn Ynys Mon ac Arfon

Cymanfa Gyffredinol Llanelli.

--Llythyr Gwleidyddol.

Safle'r Amaethwr Cymreig

Mater Addysg,

Cymanfa'r Wesleaid. -I

News
Cite
Share

Cymanfa'r Wesleaid. I Y LLYWYDD NEWYDD. Y Parch. THOMAS HUGHES, $ BRODOR ydyw Mr. Hughes O Ruddlau chan fwriadu niyned yn ysgolfeistr, fcreuli^ beth amser yng Ngholeg Normalaidd j Ond ar gurnhelliad boiieddwr, cvdsyni0^ fynd yn glerc i Estate Office Argiwydd donderry, Machynlleth, lie v bu da-ir Yma. datblygod'd ei fryd am fyned y» v0 gethwr, a phan glybu'r diweddar Br"rt T. ('has, Edwards am ei awydd, j y ffordd iddo rliag blaen i gael mynedi» Qoleg Aberystwyth, a, danghosodd garedigrwydd tuag ato ac o ddydoor ynddo. Treuliodd yno ddwy flynecId yna aeth i Goleg y Cyfundeb yn Heading^ Leeds, ac wedi bod yno dair blynedd, drwy'r cylchdeithiau yn ol trefn yr enWaC • ,da- Y mae wedi cymeryd rhan flaenllaw holl fudiadau pwysig ei enwad, yn arbeniWo^ ysgrifennydd Trysorfa Addysg ynlSel8J'r am y weinidogaeth—trysorfa i a' lCy0ji yrngeiswyr i gael addysg ym Mhrifysg°j Cymru cyn myned i Athro fan Piwinj^dcio enwad yn Lloegr. g, Y mae Mr. Hughes yn bregethwr c°e^n 0 diwylliedig, yn wr o farn addfed, ac y11 u arweinwyr doethaf a diogelaf ei uyf a phan bo achiysur, yn amddiffynwr W i'r ffydd a broffesir ganddo. Y mae hety lienor Cymraeg cyfarwydd, ac heblaw" ygu'r Winllan am rai blynyddoedd, y lvr wedi ysgrifennu amryw gyfrolau gweltht:fe, i'w enwad ac i Gymru yn gyffredinol- gyda'r Parch. J. P. Robert, a gofiant y diweddfir Barcli. John jad (Eglwvsbach) cyhoeddodd hefyd essbo galluog ar Lyfr yr Actau a chafod & gyfrol ar Ymneilltuaeth Eglwys LoeS^^ ysgrifennodd yn atebiad i ysgrifau y Williams, gylchrediad. helaeth trwy Y mae efe bellach yn treulio 61 fed flwyddyn yn Lerpwl, ac nid oes y Vl1 gweinidog Cymreig yn y ddinas a berc1),:ii- fwy, nac ar well telerau a'i frodyr yn y w t dogaeth o bob enwad. Y mae Cvmry ^v,yd yn Uawenhau am yr anrhydedd a^ oso arno, ac yn falch ohono fel gwr sy'n.00" genedl, ei hiaith, a.'i rhyddid crefyddol. T-~ vyesl0' YR wythnos hon cynhelir Cymanfa r aid Cymreig yn Lerpwl. Wele restr J rychiolwyr penodedig i ddod i'r Gyniaiwfl Y Cynrychiolwyr Cynrycliiolwyr y Gynhadledd :—Trnrjj»* Albert Clayton, H. <J. Pope, D.D., J- pipgy brook, J. Scott Lidgett, M.A., a Mr. Smith. ø. BwyddogjOll y GyJnanfa.—Parchi1^ V., Humphreys, Rice Owen, Hugh Jones, j0yd -3 Ishmael Evans, Thomas I Jones, T. J. PfiTmphreys, Thomas John Humphreys, P. J. Roberts, John j p., Mri. T. Charles Lewis, Thomas I,ewlS, 'I J. Price Powell, a John Jones. TalaetJi y De Parchn. J. Cad van J. Williams Davies, H. O. Tfughes, j0yd- Isaac, D. Creigfryii Jones, John 'Q. Llewelyn Morgan, T. J. Pritchard, ^eg, Roberts, J. E. Thomas, Mri. David AJ .$ John Jenkins, David Jones, Dr. Jones, TIenadur W. N. Jones, YJ '-(50v# William Jones, E. Rees, Y.H.. ^J• Thomas, E. J. Williams, a T. WilJiain1- Talaeth Gyntnf y Gogledd :—Parcb»- Evans, David Jones. E. Berwyn V R. Mon Hughes, Charles Jones, David 1 jjy, rl'. C. Roberts, Robert Lewis, J. Wesley Hughes,, Mri. John Ovven, Ridge, O. Tudor Jones, Prif-1^ 'ppjiri' Jones, Mri. J. Denton Davies, Jos^P^1 Robert Jones, W. Carrington J ones, Edwards, a Moses Hughes. ROW' Ail Dalaeth y GogJedd :—-Parchn• parle, lands, Owen Evans, F. E. Jones, -roveS, Davies. D. Gwvnfrvn Jones, Eva" i. T. Isfryn Hughes, W-. LIovd Jones, Owen. Mri. E. L. Fj\\ ,VilI- Y.H., T. W. Griffith, W. S. owe J. lams, W. O. Jones, Richard ,Jones, j. P- Lewis. John Lloyd, Evan ThomaS, Pritchard. Cylchdaith Gyusrcig Llunden Thomas Jones a Mr. H. T. Barker. parc' Cylchdaith Cymreig Manchestei T. O. Jones a Mr. Thomas Owen. w. J. Ymgeiswyr ai n Ordein iad. '■ Arter, D. Egwys Jones, a Wi)havi' 11 f Pregethwyd y Saboth diwe » holl addoldai'r enwad a'r gwem wasanaethent ydoedd y Parchn- p0frer Evans, J. Cadvan Davies, T. "r0jieS> I John Humphreys, D. Creigfryf1 1 ^]ly» fl Manuel, T. J. Humphreys, JoJin n0S \f W. J. Arter a. David Jones pregethid ym Mynydd Seion ^& Hugh Jones, D.D. a P. J. R°b^" Birkenhead gan y Parchn. R- David Morris. ..oj