Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

r TREM 0 1 J TRWY V DRYCH.…

Yn Ynys Mon ac Arfon

Cymanfa Gyffredinol Llanelli.

--Llythyr Gwleidyddol.

News
Cite
Share

Llythyr Gwleidyddol. [GAN Y GWYLIWR]. O'r Twr, Westminster, Nos Fawrth, 11 Mehefin, 1907. BETH AM DDATGYSYLLTIAD ? PJIVDNAWN yforu y mae gwahoddiad i'r aelodau C'ymreig i gyfarfod eu gilydd i ystyr- y r, ied, ymhlith materion ereill mwy neu lai pwysig, safle bresennol cwestiwn Datgysyllt- iad a Dadwaddoliad yr Eglwys Seisnig yng .Nghymru. yn wyneb addewid Syr Henry CJampbell-Bannerman, dehongliad Syr Alfred Thomas (ffynhonell daroganiaetli y trydydd lymor) o'r addewid honno, a barn y wlad (h.y., Cymru) o berthynas i'r ddau. Yr wyf yn deall, ar sail sibiydion sydd wodi cyrraedd y Twr, fod yr aelod dros genau cyhoeddus y siomedigion ar y pwnc hw-n-yn bwriadu cynnyg penderfyniad gyda'r ant can o ddefiro'r Blaid Gymroig at yr hyn a ystyria ef fel ei dyledswydd ynglyn ag achos Datgysylltiad. Clywais ddweyd y prydnawn nad oedd y pender- fyniad hyd yma wedi cyrraedd svryddogion y blaid. Y rheswm am hynny, yn ddiamcu, ydyw fed Mr. Griffith yn aros am atebiad y Prifweinidog i'r ymholiad a ydyw ef yn awr mewn sefyllfa i warantu y dygir i xuewn vn gynnar yn y tymor nesaf fesur o Ddat- gysylltiad Cymreig. Yr wyf o dan angen- rheidrwydd i ysgrifennu cyn i Mr. Griffith dderbyn sylw, ond nid wyf yn credu y gall Syr llenrv Campbeli-Baimerman ar hyn o bryd roddi atebiad boddhaol i gynrychiolydd Mon a'r rhai sydd yn cydofvn a ehydweled ag ef. Os yr efcyb yn gadarnhaol, dvna. derfyri, Inae'n debyg, ar yr anesmwyfchyd gwleidyddol sy'n fywyd i ryw ddosbarth o boliticians, a phwy well fydd cynrycliiolwyr ;Tel't.hyr a Men o ennill addewid ydrw anogol, a cholli achlysur i gadw twrv," a ehreu ter- fysg ? Os y gomedda eu harweinvdd—y Prifweinidog-roddi iddynt y sicrwydd a ofynnant ganddo, beth wedyn ? A fydd Mr. D. A. Thomas yn foddion ymuno a'r Pareli. H. M. Hughcs a Mr. Ellis Griffith a'r Parch, Keinion Thomas i godi banner gwrthryfel yn erbyn y BIaid Ryddfrydol ? A dmniatau eu bod yn barod i'r fath f'fol gyfathrach, beth wedyn ? Gyda'r Prifweinidog wedi oi ddym- chwelyd, neu liwyrach (yn liawn mwy tebygoi) wedi ei gadarnhau ar ei sedd, ymlTle y bydd Datgysvlltiad ? Dyna ddi-zon o gwestiynan, feallai yr hyn sydd o danynt ydyw y syniad fod mwy nag nn ffordd i ennill amcan gwleidyddol, ac mai nid y ffordd y cyfeirir ati ydyw y ddoethaf na'r sicraf. Cawn weled beth fydd barn Y Hlaid" ar y mater prydnawn yforu. "2

Safle'r Amaethwr Cymreig

Mater Addysg,

Cymanfa'r Wesleaid. -I