Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

r TREM 0 1 J TRWY V DRYCH.…

Yn Ynys Mon ac Arfon

Cymanfa Gyffredinol Llanelli.

News
Cite
Share

Cymanfa Gyffredinol Llanelli. Yr Ystadegau. C-VNH-BI.1H Cymanfa Gyffredinol y M.C. yr wythnos hon yn Llanelli a nos Fa wrth traddodai y Parch. John Roberts, D.D., Khasia, ei anerehiad o'r gadair. Adroddiad yr ystadegau a ddanghosai fod i'r Cyfundob 1,641 o garelan, yn cynnwys lie i eisteddu 488,080, heblaw 925 o ysgoldai, mannau cenhadol, &c. Rhif yr eglwysi ydyw 1,426. Y mae 707 o fugeiliaid a gofal eglwysi ganddynt, 2,140 o weinidogion heb ofal eglwysig, 31.8 o bregethwyr, a 6,170 o ddiaeoniaid. Rhif v cyniumvyr yw 187,768 hftd yr cglwy?, 82,458 ar brawf, 2,421— eyfanrif o 272,647. Ac ychwanegu'r gwran- dawyr, v mae cvfanrif y Oyfundeb vn 347,785. Rhif yr Ysgolion Sul yw 1,731, a chyn- hwysant 221,494 o aelodau. Cyfanswin casgliadau'r Cyfundeb yw f,300,91.2,-Ilai o £5,915 na'r flwyddyn gynt. Cyfanswm dyled ar addoldai yw £ 611,578— cynnydd o £ 79,930 ar 1905. o Y mae Thomas Jones. Dolgellau, oedd hyd yma yn is-brifgwnstabl Meirionydd, wedi ei ddewis o fysg lliaws o yrngeiswyr yn olynydd y diweddar Capt. Best fel prifgwnstabl y sir. Ei gyfiog fydd A:250 yn y flwyddyn, a £60 at dreuliau teithio. Brodor ydyw o Lanartli, sir Aberteifi, ac y munodd a heddlu Meirion yn 1878.

--Llythyr Gwleidyddol.

Safle'r Amaethwr Cymreig

Mater Addysg,

Cymanfa'r Wesleaid. -I