Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

__ Breuddwydiwr.

Trigydd.

Preswylydd.

Perffeithrwydd.I

News
Cite
Share

Perffeithrwydd. Wedi dangos mai dyn da yw'r dyn sy'n dal porthynas neilltuol a Duw ac a dynion gyda dyledswyddau neilltuol, eir ymlaen i fanylu. Y rhinwedd gyntaf a nodir yw perffeithrwydd. Camarweinir ni wrth dybio fod y gair yn cynnwys rhywbeth cadarnhaol. Cydnabyddir y dylid ei gyfieithu dianaf, difai, heb frycheuyn, diargyhoedd, unplyg. Cyfieithir gair o'r un gwreiddyn yn Lef. iii. 1., yn berfleithgwbl. Manylir ar yr ystyr natur- iol yn Deut. xv. 25. Dyn perffaith yw dyn heb anaf na chloffni, nac unrhyw ddrwg anaf ysbrydol arall arno. Dyn perffaith yw'r dyn a rydd ei hun yn llwyr i Dduw heb rannu ei hun rhwng Duw a rhywun arall fel y dywed Iesu Grist Ni ellwch wasanaethu Duw a Mamon." Dyn perffaith yw'r dyn na cheidw ddim yn ol oddiwrth Duw fel Ananias a Sapphria. Y dyn a ddaw i fyny a galwadau Duw fel eu disgrifir yn Deut. xviii. 0 14. Gellir rhyfeddu ar un olwg paham y rhoddir rhinwedd naeaol yn gyntaf, ac y mae'r rhyfeddod yn cynhyddtt pan welir na ddat- blygir y syniad hyd ddiwedd y Salm, Fe geir yr esboniad yn arferion cymdeithasol yr Arabiaid gyda golwg ar drigydd. Er y disgwylid i hwnnw gydymffurfio a defodau ac addoliad ei noddwyr, eto ni ofynnid iddo roddi heibio ddefodau ac addoliad ei Iwyth ei hun, ae ni ddisgwylid iddo ychwaith wneuthur dim a fyddai yn wadiad ar ei fywyd blaenorol. Gallasai yr Iddew feddwl fod Duw fel Noddwr yn debyg i noddwr dynol, ac na ddisgwylid iddo yntau ychwaith dorri ei gysylltiad ag arferion anwyl ganddo er ei fod yn awr o dan nawdd Duw. Yr oedd yn bwysig cywiro camgymeriad felly ar unwaith, a dyna paham y dywedir yn y lie blaenaf Yr hwn a rodia yn berffaith." k

Cyfiawnder.

Advertising

Nodion o Fanceinion.

Advertising

Dyn Da.

Gwirionedd,

IPULPUDAU MANCHESTER.