Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

CYNHADLEDD RHYL.

News
Cite
Share

CYNHADLEDD RHYL. RHAID yw i Mr. Frank Morgan, prif drefnydd cynbadleddau'r i.g- lwys dd'od i well dealltwriaeth. o hyn allari gyd a. gwyr gwyllt y ffordd haearn. Ym Medi v flwydd-, yn ddiweddaf, treuliodd rliai ddi- wmod a hanner i geisio cvrraedd Cynhadledd Caerdydd, tra y coll- wyd eraill ar lianner y ffordd. Mis- y Medi y flwyddyn bon ni allai ond perch enogion modur gychwyn 'am e Gynli adledd Rhyl am yr un rhes- wm. Amg yw y bvdd yn rhaid o hyn allan eradw'n glir oddiwrth .rois Medi. Bu'r digwyddiad blin yn siom chwerw i Eglwyswyr yn gyffredinol, a gallwn yn hawdd ddychmygu i lawer o'r pedwar cant cynrychiolwyr arfer geiriau llym ar fore Lliin, Medi 29ain. Ni wiw gwadu, nid ooddym niiinaii mewn tymer dda. Ar wahan i gwyn ber- sonol ddyry loes tra pery'n hoes, onÜt yr wythnos honno y trefnwydl PrC. F. N. a'r Llan ymddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf ar ol eu j priodas ? Ooleddid gobeithion cryf j Un adeg y gwelid terfyn ar y miri erbyn nos Iau, ac yn v gobaith I hwnnw argraffwyd y rhifyn yn gyf- lawn. Ond erbyn yr kwyf hwnnw ymddangosai j ffurfafen yn ddu- ach nag erioed, a diiiistriwvd pob J I gobaith am ei gvhoeddi. Yr oedd- ym Ylllgwybod, oddiwrth y llythyr- au niferus a'r archebion lliosog a ddylifai'n ddyddiol i'r Swyddfa, y siomid milo-edd lawer o Eglwyswyr drwy Gymru a Lloegr; ond rhaid oedd ymostwng i'r drefn, neu efall- ai yn fwy priodol, i'r annhrefn. Gwnaethid trefniadau i gvhoeddi adroddiad arbennig o weithrediad- au'r Gynhadledd, ac yr oedd iln o ysgrifenwyr Cymraeg tlysaf Cym- ru wedi ymrwymo i roddi ei lath- en mesur ar bawb a welai ac a glvwai. Pan gyrliaeddodd y gwr dawnus orsaf Chwilog gwelai'r sig- nals yn ei erbyn, a dechreuodd ganu, Teg yw edrych tuag ad- ref." Os bydd ei freuddwydion i dwfn fyfyriol ar ei daith yn ol yn flit i weled goleu ddydd, ca ein dar- llenwyr fwynhau gwledd ddigyffel- yb rhyw ddydd. Daeth araith bwys- ig Esgob Llanelwy i law ar ol hir grwydro, end trwy amryfusedd rhywun llithrodd honno i'r ar- graffiad Seisnig. Afraid dywedyd rod" rhywun wedi bod o dan yr ordd o'r herwydd. Are we dQwnheartedf J1 "No, no."

Y STREIC.,

CYNGRES LEICESTER.