Hide Articles List

12 articles on this Page

- Briwsion j Bwrdd. .'-

News
Cite
Share

Briwsion j Bwrdd. FFEITHIAU PWYJBIG AM GYFRAITH Y # BWYD. Mae «Ration' (neu 1 Lowana') Cig yn .f.øl ymbob man oddiar dydd Llun, Ebrill 81M. Bydd y nab a bryno nau a wertho gigfwyd o unrhyw fath hab 1 ooupon' cyfatabal oddiar Gerdyn Cig y prynwr, yn agorad i goap drom. Ar bob Cardyn Cig ceir pedwar I coupon ar gyfer pob wythaos. Bydd yr un ffigfwr ar i:dwar ooupon.' J fiyrfw* 1 y 'coupons' am yr wylhttos gynfcaf (saf yr wythnos yn ttrf/QU not Sadwrn, Ebrlll 13eg. 4 8' gate ar y coupons' atfl yr wytknvs yn dlweddu Ebrill lOfal; ac feily ya ? blaea. Rhaid'defixydd ir loonpons'yu yr wyth- aai ypevthyuont Iddl, nau oyn JDOI Feroher aanlynol. Byddant ya ddiwerth ar ol hyny. Faliy rhaid defnyddlo'r 1 coupons' i'r ffigiwr 7 arnyafc o balla! 8Jn nOI Fercher, Ebrill 17eg. Ni ohaalatelr defnyddio y 4 øOtlpon I, 7 ar ol hyny. Gellir defnyddio y coupon 18 unrhyw amiar o fore LIun, Ebrill 15fed, hyd noa Farehar, Ebrlll 24aln, and dim ar ol hyny. Galllr defnyddlo tri allan o'r pedwar ootipon unrhyw wythnos i brynu elg ffres. Galllr defnyddio y pedwarydd coupon' (neu ddau nlu drl neu'r oil o'r padwar os naynlr), I brynu oig mOGh, nau sosages, neu fowl, nau gwnhingen, nau gig tlniau, ko Ar ol Mal 58d, nl ellir prynu cig moch ond yn unig yn y shop y bo'r prynwr wedi cof- rastru el hun cyn hyny fel cwsmar, Hyd hyny gelll cwsmer fyned â.'i coupon i brynu oig moch lie y myno. Danfonlr i bob un gan Bwyllgor Bwyd el ardal Ffurflan Nalllduol (Bacon Registration Form) i'w alluogi i gofrestru at hun fel ows- mer y shop a ddewlso. Nid oes raid cofrestru er mwyn prynu fowl, ewnhlngen, &o, ond rhaid cael .oupon cyfatabol oddiar y Cerdyn Cig ayn y galllr prynu unrhyw fafeh o glgfwyd. Pan yn prynu Cig ffres, panderfynlr l'a faint a ellir 81 brynu gan brit y cig a brynJr pan yn prynu unrhyw glgfwyd arall (cig mooh, (fowls, cwnhlngan, &o.), popsau yr hyn a brynir fydd yn penderfynu gwerth toupon.' Gwerth yMM* eeiniog o gig ffras a ellir el brynu ana un coupongwerth deg oelniog am ddau coupon gwerth pymtheg oelniog am dri choupon,' kc. Dengys y daflan Isod pa bwysau a gig ffres mawn prlalau gwahanol, a ellir ei brynu i'r I coupons' Priey Un Dall Tri pwys. Coupon Goupon Cboupon s, c, (5c.) (toe.) (is, jc). 10 owns I Y, pwys i pwys 14 owns 9 9 owns 1 pwys ■ oivus 1 pwys 11 owns 1 o S owns i pwys '4 pwy» x o 6>-i 0^:11 owns 1 pwys 4^ owns 1 2 Sft o-.vtis 11% owns pwys 1 owns 1 3 5$owns xoj owns 1 pwys 1 4 s owns 10 Oll ns 15 owns I Ó <4t own 9 owns IJ, own 1 I 4 ownt 8 owns n owns Dengys ydaten isod pa faint o glgfwyd .ar.aU heblaw elg ffres, a ellir ai brynu i'r eolAI)OIla Un Dau Tri Math o gig Coupon Goufwu Coupoa Cig moch tieu ham 4 owns 3 owns 12 owns Sosaes (oreu) Sown* t* owns III owns Sosnges (ail radd) 3 own pWY. xfc pwya rfawl cyfan a pwy* 3 pwys 4 pwys Chwy*d neu wydd oto j pwvi 4^ pwys S pwys Cwnniagen gytan (hb y craen) 1 j pwys U«rkyw ——— Bwysau Gellir prynu blood sausage, blaok puddings, faggots, meat extracts, soup oabst, a'r cyffal- yb, heb coupon.'

Y Gymdeithas Oenhadol Eglwysig.…

[No title]

--.:ypf.r.1^—' Y GENEDL IDDEWIG…

.RIYL.

GAERWEN, SIR FON.

Advertising

"Morfa.""

,'.PENBRYN.,"

Advertising

CORWEN. ..,

CEI NEWYDD A'R CYLCH.