Hide Articles List

7 articles on this Page

Eisteddfod Gadeiriol Eglwyswyr…

Adolygiad y Wasg

News
Cite
Share

Adolygiad y Wasg CONFPIRMABIWN Nmu ARDDODIAD DWTLAW gan y PARCH. GANOrf J. P. LEWIS, M.A., RHEITHOR LLANYSTUMDWY, a CHIHOBDDODIG gan MRI W. SPORRBLL A'I FAB, CAERFfRDDIN Pris Ceiniog. Dyma'r TRYDYDD ARQRAFFIAD o'r llyfryn bychan bwn gydag yobydig ychwanegladau ato. Fel pobpeth a ddaw allan o awyddfa y Mri. Spurrell y mae hwn yn lin a destlua. Adolygwyd y llyfr hwn elsoes yn y golofn hon fel na raid yn awr ond cyfeirio at ryw un neu ddau o bethau. Nid ydym yn gwybod am unrhyw law-lyfry sydd wedi gosod y Ddefod o Gonffirmasiwn ar dlr mor resymol a oha-darn yn unol ir Yagrythyrau Sanctaldd a'r llyfryn hwn. Apelia at synwyr cyffredin ei ddarllen wyr, yr hyn sydd beth amheuthyn iawn ynglyn A defodau crefyddol y dyddiau rhain. Dilyna yr Awdwr ei ddadl yn oneat i'r diwedd, a gwyneba y canlvnladau yn ddi-dderbyn wyneb. Pe na wnany llyfr hwn fwy nag ymddihatru crefydd o'r ffug syddyn haenau tewion arni yng Nghymru, fe etyb ei ddiben. Oud fe wna fwy. Fel y daw y byd i edrych ar grefydd o gyfeiriad synwyr oyffredin, a byw crefydd yn ol callineb, fe ddaw llaw-lyf- rau fel hwn yn dra gwasauaethgar a chyn- orthwyol. Yn wir, y mae y llaw-lyfr dan sylw yn arogli dechreuad cyfnod newydd. Y mae y Genhadseth Genedlaethol wedi bod ymhob plwyf erbyn hyn, ac nis gellir gwneuthur yn well byth na doabarthu y llyfryn hwn. Dywedir hyn am el fod wedi bod ar el brawf. Y BIIRNIAD.—Ar Ragfyr y bad, eyhoedd- wyd y rhifyn Hydref. Yogrifennir ar far- ddoriaeth Dante G. Roaeti gan H. Idria Bell. Cyfielthiad yw yr erthygl fel y cyd- nabyddir. Dechreua'r awdwr gyda'r fraw ddeg hon. "Bonnai Roaeti yn un o'i fyftcgladau beirniadol fod ymenyddwaith sylfaenol' yn un o anhepgorion barddoniaeth Fel y gwelir nid yw y frawddeg yn oyfleu yr un synwyr. A bath, os y gwyr rhywun tu yma i wlad Hud Lledrith, yw "Ymenydd- waith sylfaenol 1" Owelaf fod yr awdwr yn amcann at rywbeth. Anaeddfed yw yr ys- grif ar A wstln. Ymddengya I ni fel petai'r awdwr yn orawyddus i yagrlfennu ar Awatin ar ol iddo gael blAs ar ddarllen y gyffea. Y mae ddefnyddiau gwell erthygl. Am yr erthygl ar leuan Glan Geirionydd gellir dyweyd el bod yn hollol ddi-dramgwydd, er nad ees yma ddim newydd, a llawer o bethau hen. Pa bryd y ceir terfyn ar hen ffiloreg fod leutii wedi cael cam gau yr EgI w Y8 t a llawer gyda leuan. Dewlaiad leuan oedd bod yn Lloegr. Dewlaiad Syr Henry Jones yw bod yn Glasgow, ai teg fyddal pardduo Meth- odlstlald Cymru am ei adael yno 1 "-Dyreb- efid ui i ddisgwyl mwy. Dyfodol Prif- ysgol Cymru" yw teitl erthygl arall, ond hanes taith syml 0 flaen Dlrprwyaeth Fren- inol a geir. Bu yr Ysgrifennydd o flaen y Ddirprwyaeth a chydnebydd mai ambeuthyn oedd iddo gael el holl a'i groesholl. Ar y droed arall y dylai yr esgid :fod, y mae'n debyg, ac mae'r Ddirprwyaeth a ddylal gael ei chroeshoii ganddo ef. Sieryd yr ysgrif. ennydd ar anghenlon y Brif Yegol fel petasai wedi bod ynddi yr un modd ag y sieryd am dir a fforeatydd fel petal yn Amaethwr ymar- ferol a choedwigwr medrus. Ychydlg oa dim o oleunl a deflir ar ddyfodol Prif Yagol Cymru gan yr ysgrlfennydd hwn, ac nid teg 0 fyddal dlsgwyl rhyw lawer, "Hen Dramp." Ystorl dêl, ac wedi el hadrodd yn hamddenoi. Y peth goreu 0 ddigou yw Goronwy Owen." Yma ceir ffrwyth ymchwiHad, a barn aeddfed. Collir nodiadau y Gol. a'r Adolygiadau, a thlotach yw'r rhifyn mewn canlyniad. Nid yw y rhifyn hwn I fyny a'r iiafon 0 gryn dipyn. { 5======b=^^

Lloffion o'r Meusydd Addfed.

DEONIAETH ARFON.

YSTRAD.

GLANOGWEN, BETHESDA

LLANRUG.