Hide Articles List

9 articles on this Page

Y Golofn Eglwysig,

EIN CYHOEDDIADAO EGLWYSIG.

[No title]

Y GOLOFN EGLWYSIG.

Bwrdd Addysg Esgobaeth Bangor.

Urddiadau y Garawys. -

Wedi ei brofi tuhwnt i Amheuaeth.…

News
Cite
Share

Wedi ei brofi tuhwnt i Amheuaeth. PRAWF AMSER YN LLANBEDR Teilyngdod yn unig saif brawf amser. Am yr un ar bymtbeg mlynedd diweddaf, nine pobl Llanbedr wedi canmol yn gyhoeddus Doan's backache kidney pills. Mae hyn yma ynddo el hun yn brawf o nerth, ond y prawf o effeitblolrwydd parhaol, fel ag y roddir yma, yw y prawf goreu oil. Ar Chwefror 4ydd, 1909, Mr. W. Davies, o Treherbert Terrace, Cwmaune, Llanbedr, ddy- wedai fel y oanlyn :—" Am fisoedd :bum brou methu gwybod pa fodd I sytnud oddiamgyloh, gan mor boenuB ydoedd fy nghefn teimlal yn ami fel pe ar dor!. Prin yr oeddwn yn alluog i ddal fy bun I fyny yn syfch, a thelm- lwn yn hynod flinedig a digalon. Yn y boreuau teimlwn yn ami yn bensyfr- danol, ac mor farwaidd a phe buaswn heb gael unrhyw orphwys. Yr oedd arllwys- iadau yr elwlenod yn annaturiol o ran lliw ac yn rhy belaeth. Yr oeddwn wedi cyraedd lefyllfa gryned- ig a digalon ar yr adeg pan ddarllenais am rinweddau Doan's backaobe kidney pills. Penderfynwyd roddi prawf ar y feddyglniaeth hono, ac nid oeddwn wedi oymeryd llawer o ddognau oyn i mi sylwi fod gwellhad wedi cymeryd Ile yr oedd fy nghefn yn llal poen- us, a gallwn symud oddiamgylch yn rhwydd. Gadawodd y teimladau syfrdanol fi, a daeth y dwfr yn naturiol. Yr wyf yn parhau i ddefnyddio Doan's backache kidney pills, gan fy mod yn llwyr gredu y gwnelr fy ngwellhad yn un parhaol, a ciiint bob amser fy nghanmoliaeth mwyaf gwresog. (Arwyddwyd) W. DAVIES. Ar Chwefror lleg, 1916—saith mlynedd yn ddiweddarach—dywedai Mr. Davies: —"Yr wyf yn ardderchog o iach Dar fu i beleni Doan fy ngwella mewn gwirion- odd, ac yr wyf bob amser yn eu cymeradwyo at anhwylderau yr elwlenod." Gorwedda yr elwlenod dan y nteingefn. Eu gwaith mawr yw ihidyllo y dwfr gwen- wynilyd a gormodol allan o'r gwaed Pan y byddant yn wan, gadawant beth o'r dyfroedd gwenwynig yn y gyfundrefn, a deehreua y dioddefydd deimlo yn daigalon, trwm, a blin- derus; gall gael poen yn y cern, grafel, au- hwylderau dyfrol, ehwyddiadau y dropsi, crydcymalau, a sciatica. Mae Doan's back- ache kidney pills yn cynorthwyo yr elwlenod i daflu ymaith y gwenwynau, ac feJIy cyr- haeddant achosion yr arwyddion uchod. Pris, 2a 9c y blychaid, gan yr holl fas- nachwyr, neu oddiwrth y Foster-McClellan Co., 8, Wells Street, Oxford Street, London, W. Peidiwch gofyn am backache neu kidney pills,—gofynwch yn btndanl am Doan's backache kidney pills, yr un ma'.h rai ag a gafodd Mr. Davies.

FLWYF LLANDUDNO.

^ LLANFAIR-TALHAIARN.