Hide Articles List

9 articles on this Page

Y Golofn Eglwysig,

EIN CYHOEDDIADAO EGLWYSIG.

[No title]

Y GOLOFN EGLWYSIG.

Bwrdd Addysg Esgobaeth Bangor.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Bwrdd Addysg Esgobaeth Bangor. ABHOLIAD YR YSGOLION SUL, RHAGFYR, 1916. RHESTR O'R YMGEISWYR LLWYDD- IANUS. DOSBARTH B. Adran. Gwobr. 1 Richard Henry Owen, S. Mary's, Bangor 1 10s. 2Vera Speed, do 1 7a. 6c 3 David Wynne Owen, do 2 5s, 4 Lena King, Llangefni 2 2a. 6c. 5 Madge Window, S. Mary's, Bangor 2 2s. 6c. 6 Annie Pidgen, do 3 DOSBARTH C. 1 Hugh M. Arnold, S. Mary's, Bangor 1 7s. 6c. t Reginald A.. Gotts., do. 1 5s. 3 Owen Davies, S. James's, do 1 18. 4 Eric Window, S. David's, do 1 4s 5 Noel Price Smith, do 1 4a. 6 Ethel M. Bates, do 2 3s. 7 Hannah Lloyd, Llanfaglan (Bont- newydd) 2 38. 8 Lilian Speed, S. Mary's, Bangor 2 3s. 9 Irene Speed, do 2 2s. 6c. infCord Bates, do. 2 2s. 6c. tphillis Davies, Llanllyfni, Christ Church 2 2a. 6c. 12 Richard G. Jones, Llandwrog, S. Thomas 2 2s. 13 Ceridwen C. Jones, S. James's, Bangor 3 — 14 Ciesie Loratt, Cathedral, Bangor 3 — 15 Mildred Jones, Llandwrog, S. Thomas 3 16 Maggie J. Morris, Cathedral, Bangor 3 — 17 Katie Griffith, Llandwrog, S. Thomas 3 18 Mattie Jones, Llanllyfni, Christ Church 3 19 Norman D. Jones, Cathedral, Bangor 3 — 20 Hilda Williams, do 3 — 21 Caradoe Pritchard, Glaiiogwen 3 — May Humphreys, Llandwrog, S. Thomas 3 — 23 Mary Lloyd Jones, Cathedral, Bangor 3 — 24 Dorothy King, Llangefni 3 — 25 Hugh Evans, Glanogwen 3 — 26 Louisa J. Thomas, do 3 — 27 Glyn Pritchard, do 3 — 28 Annie E. Tyrer, do 3 — 29 Myfanwy Evans, do 3 — 30 Annie Edwards, Llanllyfni, S. Rhedyw 3 — 31 Arthur Parry, Llanllyfni, Christ 3 — 32 Mary C. Davies, Llanfair-is gaer 3 — 33 Kitty Williams, Llangefni 3 — 34 Hugh ie Jones, Glanogwen 3 — } Arholwyr. Dosbarth B.—Hen Destament, Parch. J. C. Jones, B.A., Llangelynin Testament Newydd, Parch. E H. Griffith, B.A., Llangadwaladr; Llyfr ftweddi, Parch. H. L. James, M A., Aberflraw. Dosbarth C.—Gwors-Lyfr, Parch. J. L. Rich- ards, B.A., Dolwyddelan. Dosbarth B.- Dengym yr atebion fod yr ymgeis- wyr wedi aatudio y Maes Llafur yn ofalus. Teil- ynga R. H. Owen, S. Mair, Bangor, sylw neillduol am ei bapyr ar yr Hen Destament, ac folly hefyd Vera Speed, S. Mair, Bangor, am ei phapyr ar y Llyfr Gweddi. Dosbarth C.—Ar y eyfan yr oedd y gwaith yu foddhaol. Ceid rhai papyrau rhagorol ar y Testament Newydd. ond gydag ychydig cithriad- au gwan ydoedd y papyrau ar y Llyfr Gweddi. Dylid rhoddi rbagor o amser i'r adran yma o'r Gwera Lyfr. inid oedd y papyrau ar yr Hen Destameut, a'u cyuieryd trwyddyut diaw, gystal &'r rhai ar y Testament Newydd. Papyrau rhagorol a ysgrifenwyd gan Hugh Madoc Arnold, S. Mair, Bangor, a theilynga-papyr Reginald O. Gotts, S Mair, Bangor, ar yr Hen Destament, a phapyr Oweu Davies, S. Iago, Bangor, ar y Llyfr Gweddi sylw neillduol.

Urddiadau y Garawys. -

Wedi ei brofi tuhwnt i Amheuaeth.…

FLWYF LLANDUDNO.

^ LLANFAIR-TALHAIARN.