Hide Articles List

9 articles on this Page

Y Golofn Eglwysig,

EIN CYHOEDDIADAO EGLWYSIG.

[No title]

Y GOLOFN EGLWYSIG.

News
Cite
Share

Y GOLOFN EGLWYSIG. At Olygydd -Y.LLAN A'R DYWYBOGABTH.' S V!L -Cani! tewch i mi eich llongyfarcb yn gal11Dog mm y golofn uchoa yn eii-h newyddiadur. Haedda 'Ui, o Otieiriniri Lleyn,' bob canmoliaeth a dioich am ei lafur cyson, a'i gvnyroh gwawm- aethgar. Cyflea doraeth o wybodaeth werthfawr ac awgrymiadau buddiol, a byddai gwell graen ar f«gad u w..isaii,iethau yr Eglwys Gjime;g pe di- h nid y cyfarwyddiadau byn. Diolcb yn fawr 1 chwi, syr, am drefi^u cael y Golofn, a da chwi, moeswch fwy o bethan sylweddol o nodwedd hon yn hytrach nag adroddiadau rhy faith o fin ddig- wyddi<»dau lleol. Oud ceir bi-yehaii ar yr haul, ac ou1 yw r Golofn yu dditiam Ychwarngid at ei --h) fl,wii(ier a'i deflj,, dd loldeb pe rboddid em- ynau addas o'r ddau lyfr emynau ddefnyddir ya ein plith Gvdti ltaw, pa gasgliad ferldvlir wrth I Ewynau yr Egiwya?' Clywsom am 'Hymnau yr Eglwys' ac I EmYlliarlur yr Eglwys yn Ngbyrnru.' ond beth yw hwn ? Goddefwch brotest hynaws ynghylch tarddiad geiriau. Eir yinlaen o flwyddyn bwygilydd mewn pregeth a pbapur i ail adrodd ben dardd- iadau dycbymygol i'r gair Grawys Gwy. i bhgu gar a Garw wiag !'—dyma nhw unwaith eto. Sylwaf fod ein herthyglwyr Eglwysig yn parhau i goleddu damcaniaethau cyfeiliornus am darddiad geiriau, fel per na bai y fatb beth a Gwyddoniaetb Ieitbegol yn bod. Ceir yr un ymddygiad ynglyn ol hrgr,,ff a chystrawen. I (idychwel)d at y Grawye. Chwalwyd yr ben ddamcaniAethau gan feirniadneth wyddonol fel chwalu twmpath gwadd. Eto parheir iw hadrodd yniron fel bannau'r ffydd I Pa buasai I Offeiriad Lleyn wedi vmgvnghori & thraetbawd cynhwjsfawr Canon W. Williams ar I Y Gara- wys— Ysgrythyroldeb y Tymor,' cawsai weled iawn istyr y gair. Dyry Canon Williams y ddwy chwedl am y tarddiad, ond ychwanegu y tarddiad i;iwn. I)eillia'r gair oddi wrth yr enw Lladin am y Sul c' ntnf yu y Grawys, sef Quad- ragesim-a, neu y deugeinled dydd 0 flaen y Pasg. Eto. ceir yr enwau Saeanig a Lladin yn y 'Golofn' am Ynyd,' ond uid eglurir y gair Cymraeg. Pet efelychem dyfeiswyr y Garw wisg a.' Gwys i blygu gar,' eisteddem yn y gad- air esmwyth a cbau ain llygaid a rboi ftrwyn i'n dychymyg. Yna esgorid ar darddiadau' fel y rbai hyn (1) rnyd 0 Tn(f)yd am fod pobl yn ynfydu mewn rbiaitwch ar y diwrnod (Gwel y dyfyo. iad o Eiriad'ir Walters yn y Golofn ') (2) Ynyd o yn yr yd,' cyfeiriad at y gwledda geid ar y diwrnod (cymharer y Saesneg I in clover 1 ') (3) Ynyd o ynyd neu ysbaid am nad oedd ond eoyd fechan i fwyta ac yfed a bod yn llawen cyn ympryd y Orawys Cymharer ynnill' ac ennill' ac Ynys Enlli o ynys yn y Ili I' Ac felly yn y blaen 1 Nid oes ball ar eaboniad- au dychymygol a fiansiol. You pays your money and you takes your choice I' Ond cyn terfynu holwn ymchwiliad ac efrydiaeth beth yw tarddiad Ynyd, ac hysbysir i ni mai o'r L!ad- in initium y deillia-y deehreuad. A dyma ateb synwyrol o'r diwedd.—Yr eiddoch, Ac., JOHN OR GROSS.

Bwrdd Addysg Esgobaeth Bangor.

Urddiadau y Garawys. -

Wedi ei brofi tuhwnt i Amheuaeth.…

FLWYF LLANDUDNO.

^ LLANFAIR-TALHAIARN.