Hide Articles List

5 articles on this Page

Nodiadau Cyffredinol.

Coleg Dewi Santo

Llythyp Llundain.

News
Cite
Share

Llythyp Llundain. ARAF OND SICR. Heb gelsio mawrygu digwyddiadau yr wyth- nos ddiweddaf, rhaid cyfaddef eu bod yn dlstyn llawenydd i ni a'r galluoedd aydd yn ymladd o'n plaid. Ar yr ecbr orllewinol yn Flanders, ceir yr Almaenwyr yn cilio yn ol filldir ar ol milldir. Dywedant, wrth reiwm, eu bod yn gwneyd hyn. I mewn ufudd-dod i gynlluniadau yr awdurdodau,' ond pan fo'r gelyn yn rhoddi i fyny sefyllfaoedd oadarn, lie buont er's dwy flynedd yn cadarnhau ac yn paratoi gogyfer i dyfodiad ein dynion, a gwneyd hyn heb yinladd llawer, rhaid mai gdrfod gadael wnaethant. Ffarwel am byth i'w breuddwyd o gyraedd Llundain, Paris, a Calais. Pan fethont ymladd eu ffordd trwodd j lwyddiant ar y dechreu, rhaid gweled yn awr os gallant ein cadw ni rhag gwneyd yr hyn fethont hwy wneuthur. Nid wyf yn credu y gallant. Yn araf ond yn sicr rhaid iddynt gillo o fiaen ein dewrion. MESOPOTAMIA. O'r cyfeiriad yma hefyd daeth newydd boddhaol dros ben. Nid feallai cymaint am bwysigrwydd yr enillon, ond ar yr ochr syn wyrol-y boddhad o ail enill Kut. Ergyd galed i'n balckder oedd colli Kut, ond dyfal done a dyrr y gareg, ac erbyn hyn yr ydym yn sefyll yn uwch lawer'yn ngolwg y gwled- ydd amhleidgar. Gobeithio mai pwyllog fydd y mudiad bellach, oherwydd gwaith anhawdd iawn syn aros ein milwyr yno, ac nid ydym am gael troi yn ol drachefn. Nis gallwn fforddio gwneyd llawer o gamsyniadau yn y rhyfel hwn. Os llwydda'r ymdrechion yn Mesopotamia wneyd hyn, sef cadw byddin- oedd y Twro yuo, ac felly ysgafuhau gofalon y Rtfsiaid, ni fydd neb yn haeddu clod yn fwy na'r Mil wriad Maude a'i ddewrloo. GWYLTO. Yr wyf wedi ysgrifenu llawer ynghyloh y morwyr sydd beunydd yn gwyJio rhag i'r gelyn gyraedd yr ynya hon, ond eto clywir am long neu ddwy o eiddo'r gelyn yn mentro allan er talu ymweliad t'r wlad hon- taflu ychydig beleni o fagnelau, lladd rhyw un neu ddauoraidiniwed, a ffoi yn ol yn ddiogel. Rhaid cofio fod gan y gelyn fantaia fawr. Gall ddewis yr adeg mwyaf ffafriol ddyfod, ac nid heb wybod lie mae'n llongau ni hefyd, oblegid nid yw y wlad hon yn hollol rydd o yapiwyr gelynol eto. Gofyn i'r Llyngesdy chwilio I fewn ycbydig i'r perygl hyn. Mae'r bechgyn yn deall eu gwaith, ac nid oel Al- maenwr eto wedi ei enl i gydmaru mewn dewrder & morwyr ein Llynges. PREGETHU LLAI, GWEITHIO MWY." Tra ataliwyd yr offeiriald rhag myned i'r ffrynt I ymladd, rhoddir cyfleusdra iddynt wneyd rhywbeth o dan gynllun Mr. Neville Chamberlain yn y Gwasanaeth Cenedlaethol. Mae Eagob Llundain, fel arfer, yn flaenllaw yn y gwaith, ao yn bwriadu cau yr oil o eglwysi'r ddinaa oddieithr rhyw wyth neu naw. I'r sawl sydd yn gyfarwydd i'r sefyllfa, nid ydynt yn synu clywed hyn. Yn wir, bu llu o ysgrifenu ar y pwnc hwn o'r blaen. Ar y Sill, ychydig iawn sydd yn y 1 City ei hun, ac yn y mwyafrif o'r eglwysi, mae'r offeiriaid a'r swyddogion yn fwy lluosog na'r gynuil eidfa. Heblaw rhyddhau dynion, bydd yr arian yn werthfawr er cario ymlaen waith pwysig yr Eglwys mewn cyfeiriadau ereill. YR HEN GWESTIWN. Pan ddygodd Arglwydd Buckmaster fesur gerbron Ty'r Arglwyddi I alluogi benywod i gyfaddasu fel cyfreithwyr, nid oedd llawer yn gwrthwynebu'r mesur. Yn wir, ar yr ail ddarllenlad, nl ran wyd y Ty. Yr oedd rhai yn dal yr hen syniad mat lie priodol y ddynes oedd yr aeiwyd gartref, ond fel lluawsobethau eraill newtdiodd y rhyfel y syniad hwn. Dan- gosodd y ddynes oddiar y deohreu ei bod yn abl ac yn barod i wneyd ei rhan dros el gwlad. Ymhob awyddfa bron ceir merohed wrthi, ac er foctrbai o'r hen bobl yn diyatyru eu hymdrechion, truenus fyddai sefyllfa y wlad hon onibae fod y merched wedi cyfadd- i asu eu hunain i'r sefyllfaoedd newydd mor fuan.

Yn Nyffryn Teifl.j

Advertising