Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

UNIVERSITY COLLEGE OF SOUTH…

CWRS Y BYD.

PORTAMADOG A'R CYLCH.

News
Cite
Share

PORTAMADOG A'R CYLCH. MARWOLAETH A CELADDEI)IGA NTH. -Gyda gofid y cofnodaf am farwolaeth Mr. Evan R. Bonner Thomas, Watchmaker a Jeweller, Osmond Terrace, yu yr oedran oynar o 41 mlwydd oed, yr hyn a ddigwyddodd yu dra sydyn, ac er dychryn i'r dref a'r ardal. Yr ydoedd yn y shop y dydd Sadwrn cyn ei far- wolaeth yn gweithio yn ei fasnachdy yn Bank Place, a ohymerwyd ef yn wael o'r I pneumonia,' ac ehedodd ei ysbryd at yr Hwn a'i rboes prydnawn Sadwrn, Chwefror Slain. Claddwyd ef Chwefror 28ain, pryd y gwasan- aetbwyd gan y ficer, y Parch. D. Jenkins Parchn. J. Williams, T. Rees, a W. T. Ellis (M C) Yr ydoedd yr ymadawedig yn ar- weinydd y Portmadoc Orchestral Sociely,' cadben y Golf Society,' yn aelod o'r I Tradw Association,' yn 1 Special Constable,' ac hefyd yn aelod o'r 'T.T,C.' lIe01, a cfrynrychiolwyd y gwahanol gymdelthasau uchod gan nifer dda o'i gyd-aelodau yn y cynhebrwng. Bydd yn golled anadferadwy i'r Orchestral Society,' am ei fod yn «Violinist' blaenaf yn yr oil 0 Ogledd Cymru, a byddai galw am ei wasanaeth yn feunyddiol, gan mae efe fyddai yn cymeryd lie Mr. Vasco T. Acheroyd, o Liverpool, yr hwn aydd yn fyd- enwog fel Viotirlat.' Yr ydoedd E. R. B. Thomas yn gwasanaethu yma a thraw. n Mac'ni eyfeliliou adrefyn myned 0 fy mlaen o un i un. Cydymdeimlaf gada't briod, Mrs. Bonner Thomas, a dau blenlyn sydd wedi "eu gadael yn amddifad yn eu profedigaeth lein.-Go-to- ianwr.

LLANDWROG.