Hide Articles List

11 articles on this Page

Y SEFYLLFA YN MESOPOTAMIA.

Yr Eglwysi Cymreig yn Lerpwl.

Y Gymdeithas Genhadol Eglwytig…

Marwolaeth Arglwyddes Llewelyn,…

DEWI SANT, PADDINGTON.

LLANDDEINIOLEN.

IDOLWYDDFLFN.

News
Cite
Share

IDOLWYDDFLFN. Y GARAWYS.—Yspryd y tymor a'n llanwo oil. YR YsooL SuL.—Mae yr Yagol Sul yma wedi cael bwlcb eto, ein hysgrlfenydd wedi ei alw roddi ei waaanaeth droa ein gwlad. Trwy alwad Mr. Harry Einiol Roberts i fyny i rengoedd mllwrol ein fceyrnas, bu i'r Yagol Sul ddewls ei chwaer, Mias J. Roberts, fel olynydd i'w brawd yn ysgrifenyddes yr Yagol Sul. Llwydd iddi.—Dywedodd y ficer hefyd iddo dderbyn nifer o lythyrau diolch oddlwrth ein dewrion oeddynt wedi derbyn anrheglon y Nadollg o'r Eglwys hon.—Drwg genym ddeall fod un o fechgyn yr Yagol Sul, sef Mr. David Evans, Pentrefelin, wedi el glwyfo, a'i fod mewn ysbytty yn y wlad hon. Da genym ddeall nad yw el glwyf yn drwm, ond yn gydmarol yagafn. Ei fam weddw oedran- us, Mrs. Kate Evana, sydd ddyfnaf yn el theimladau tuag at ei hanwyl fab, 1.1 hym- resymiad ydyw, y gallaaal ddigwydd lawer gwaeth. Pasiodd yr Ysgol Sul eu cydym- delmlad gyda'r milwr dan ei glwyf, a'r weddw yn el Rhtr!(fl'l

Y Rhyfel

ST. HELEN'S, PENISA'RWAEN.

LLANGEINWEN A LLANGAFFO.

CWRS Y RHYFEL. i