Hide Articles List

3 articles on this Page

. Y Gymdeithas Genhadol Eglwysig.

News
Cite
Share

Y Gymdeithas Genhadol Eglwysig. GWAED NEWYDD. Newid adarfod y mae'r byd a'i fri.' Digon gwir ar bob Haw. A dyna hanes y C.M.S yn enwedig yn y Gogiedd. Esgair nid yw mwyach. Denwyd ef o gorlanau y C.M.S. ii f Borthladdoedd y môr' ar Ian y Fersey. Gwag ei le mewn linger pwlpud a gynhes- wyd ganddo, ac ar lawer aelwyd a ddyddor- wyd ganddo. Ond deil y llnaern yn oleu I brif ddinas y Cymry, a cheir ychydig wreich- ion el weinidogaeth i oleuo dalennau yr Haul, y Cyfaill, Perl, a'r LLAN. Derby nied ein cofion. Bu Uyw y C.M.S. yn y Gogledd yn lair beb neb yn ei handlio, a mawr fu pryder ami un o'i charediglon pa beth ddeuai o'r hen Gymdeltbas anwyl. Erbyn heddyw gwelwn Gapten newydd wrth y llyw, a'r cyn llunlau mor newydd a'r Capten. Yn ei fawr larch at y C.M.S.. ac o gariad ati yn yr ar. gyfwng presenol, ymgymerodd y Parch. G. Mathews, ficer Penmaenmawr, a thaflu el aden drosti am rhyw gyfnod, hyd nes y celr gweledlgaeth fwy eglur. Deallwn y gwna Mr. Mathews el oreu 1 organlsio y ddwy Esgobaeth Ogleddol, ac efallai Sir Aberteifi, gan alw am adgyfnerthion amryw offeirlaid plwyfol, i ba rai yr ymddirledir rhanbarthau neilltuol. Bendith ar 81 ben ac ar el lafur. Rhodder iddo bob cefnogaeth a ohydymdelm- lad. Na ddisgwylied pob plwyf byohan ym- weliad swyddogol, yn enwedlg oyn diwedd Mawrth, gan fod y maes yn eang a'r gweith- wyr yn anaml. MAWRTH 3IAIN, A gawn ni atgofio'n lluosog gefnogwyr trwy Gymru y bydd blwyddyn y C.M.S. I fyny ar y dyddiad uchod. Anfoner pob oasgliad ar neu cyn y dyddiad hwu I-The Lay Sec., C.M.S. House, Salisbury Square, London. LLENYDDIAETH GYMRAEG. Credwn fod Pwyllgor y C.M.S. yn Llundain yn barod i ddwyn allan draethodau a llyfrau bychaln Cymraeg os gwelir fod galwad am dan- yut. 0* oe8 galwad, a chredwn fod, neu y dylai fed-gwnater ein delsyfiadau yn hysbya yn Llundain. Anfoner am y nifer angenrheidiol at The Superintendent, Publication Dept., C.M.S House, Salisbury Square. Llai na difudd fyddai eu cyhoeddi a'u gadael yn ddl. sylw a dialw am danynt ar astelloedd y Ty Cenhadol. Oa bydd i ni greu yr alwad gofala'r Pwyllgor am y cyflenwad. BLYCHAU CENHADOL. Yr un modd gyda'r blychau a'r cardiau oasglu hefyd. Gellir eu oael am ddim ond gofyn am danynt. Ond rhaid gofyo trwy rywrai mewn awdurdod, canys ni ymddir- ledir blychau casglu i bawb, rhag disgyn o honynt i ddwylaw anghyfrifol. Gofyner trwy yr Offeiriaid neu'r Ysgrlfenwyr Ileol. A BIG PUSH.' Sonir llawer am 'a Big Push' yn Ffrainc y dyddiau hyn. Frodyr anwyl, gadewoh i ninau gael I a Big Push' yn Nghymru o biaid Teyrnaa Crist leau. Gwneled pawb eu C little bit.' Y mae derbyoiadau y C.M.S. eleni yn ilai a A27,000 nag oeddynt yr amser yma y llynedd I 0 am i bawb ymegnio I symud y gwaradwydd hwn cyn dlwedd Mawrtb. M. R.

Llythyp oddiwrth Filwr Cymreig.…

Advertising