Hide Articles List

11 articles on this Page

YSTRAD.

LLANFAIRYNEUBWLL.

Cynyrchiad Gormod o Wenwyn.…

News
Cite
Share

Cynyrchiad Gormod o Wenwyn. Mae rhai pobl yn cynyrchu dyfroedd gwonwynig ddwy waith mor gyflym ag eredll, ac y mae gormodedd o hyn yn rhywbeth difrifol iawn i unrhyw un. Daw mown gwahanol ffurfiau. ond yr achosion mwyaf cynyrchiol ydynt ymdreohion gor- modol, a bwyta yn ormodol, yn enwedig cig- Dylid caniatau goddefiad i'r rhai hyny a ddioddefant oddiwrth anhwylderau dyfrol, gan nas gallant lai na bod yn nerfos, digalon, croes, amheus, gyda chur yn y pen, syfrdandod ar brydiau, ac yn cael eu blino .gan bob math o boenau rhyfedd. Gwyr y dioddefydd oddiwrth y oryd- cymialau beth olyga poenau gwirioneddol, ac nid yw yn rhyfedd ei fod yn heneiddio cyn ei aniser,-aic yn fuan neu hwyr efe a ddioddefa oddiwrth anhwylder y galon, sciatica, grafel, dropsi, neu galed- rwydd y rhedwoliau (arteries). Y peth doethaf i'w wneyd yw cynxeryd rhybudd ar ddadblygiad yr anhwylder dyfrol-bnvyta llai o gig, ac nid gormod o unrhyw ymborth. Yfer digonedd o laeth a dwfr. Yiiiai-ferer yn rheolaidd, ac ym- drecher cael wyth awr o gysgu am saith noson yr wytixnos. Defnyddiwch Doall's Backache Kidney PiUs i adgyweirio yr elwlenod gweiniaid, a'u cynorthwyo i lxidlo y dyfroedd gwen- wynig o'r gwaed. Nis gallweh fod yn wirioneddol iach tra y bodola. gormodedd or gwJybvroedd gwenwynig yn eioh cyfun- dx-ef ix. Nid oss braidd ddyix na dynes yxx Llan- bedr nad ooR ganddynt rhywbeth cannxol- adwy i'w ddwcyd ani Doan's Backache Kidney Pills, y feddyginiaeth noillduol ar gyfer yr elwlenod. ond nad yw Y11 hawlio gwella pob peth. Ar werth gan yr holl werthvn/r, ve-u 2*. f)c. y blychoicl, oddiwrth Fostcr- McClellan Co., 8, Wells Street, Oxford | Straff, T.nnrfav. W. 4 t

Advertising

PENTIR.i

LLANGYFELACH.

LLANGOWER.

PLWYF LLANDUDNO.

DWYRAIN LLUNDAIN.

LLAN DILO-F AWR.

LLANFAIRYNEUBWLL.