Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

INodion o Aberdyfi.

News
Cite
Share

I Nodion o Aberdyfi. Y FYDDIN (?YMREID.—Dydd Mercher dl- weddaf, sef dydd Gwyl Dewi, gwerthwyd flags' a postcards' er mwyn danfon 'comforts' i'r fyddin Gymreiar. Yn yr hwyr cafwyd cyfarfod yn Yogol y Cyngor gyda'r un amean. Yn ol pob tebyg caed awm sylwedd- ol, yr hyn sydd yn glod mawr i'r rhai fuont mor ddiwyd wrth y gwaitb. GWABLEDD.—Drwg erenym fod Mr. Eves yn wael ei ieohyd y dyddiau hyn. Dymunwn iddo adferlad buan. Mae wedi llanw y swydd o arolygwr yn yr Ysgol Sul fwy nag unwaith, a hyny bob amser i foddlonrwydd prwb. BANC —Mae un o aelodau yr Eglwys wedi myned i'r N.P. Bane yn Brecon, sef Miss Alice Watson. Yr oedd yn selod ffyddlon yn yr Eglwys, yr Ysgol Sul, ac hefyd yri barod i gynorthwyo mewn llawer i gyfeiriad arall perthynol i Eglwysi Aberdyfi. Rhwydd hynt iddi yn ei galwedigaeth newydd. MARWOLAETH. — Drwg genym gofnodi marwolaeth Private Lewis T. Eynon, 117 Royal Welsh Fusiliers. Ymunodd o'r newydd yn union wedi'r rhyfel hwn ddechreu, ac aeth allan i'r Dardanelles tua Gorphenaf 1915, Oblegid afiechyd dvchwelodd i Loegr a bu dan drinlaeth mewn Ysbytty am ryw fisoedd Rhyw dair wythnos yn ol daeth adref yn edrych yn ei iawn iechyd, ond ychvdig ddydd- iau wedi iddo gyraedd y Park Hall Camp. Oswestry,oymerwyd efyn glaf o'r 'pneumonia,' a bu farw ddydd Mawrth, Chwefror 29ain. Cludwyd ei gorph oddiyno i gladdfa Aber- dyfi, He y claddwyd ef dydd Tau canlynoi Yr oedd yr angladd i la irIan yn angladd milwrol gan fod llawer o'i gyfeillion yn y fyddin wedi (lyfod gyda'r corpb i dalu'r gymwynas olaf i'r ymadawedig. Bacbgen tawel, yn rhodio yn weddtis oedd Lewis, a pharch iddo gan bawb a'i hadviaeiiai. Mab oedd i Mrs. Eynon, 5 Evans Terrace, ac estynwn ein cvdymdelmlad iddi a'r teulu oil yn yr awr galed hon. Presrethwyd y bregeth angladdol nos Sul, oddiar 2 Tim. ii. 3 a 1 Thess iv. 17. Chwareuwyd y Deid March gan Miss Rowlands.

Advertising

listeddfod Gadeiriol Eglwyswvr…

Can-Liais Adgof.

DEONIAETH WLADOL LLEYN.