Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

LLITH Mifi Y FFORDD. I

News
Cite
Share

LLITH Mifi Y FFORDD. CWESTIWN ADDYSG. fthyfodd y siarad a glywir y dyddiau hyn perthyiias i'r ewestiwn o addysg yn ysgolion dyddiol, ac niae gwrando ar arn ami i ddyn yn ddigon o fwrn. Eto,! allai, ar un ohvg, mai baddiol ydyw cael sWybod beth jw syniad dynion sydd yn zel dros i Ysgolion Byrddol gael yr "Il ehwareu teg (ys dywedant) a'r Ysgolion giwyaig. Y dydd o'r blaen cefais y cyf- o fod yn nghwmni nifer o ddynion M ^ra a(inabyddus yn ein tref fel c. *?°distiaid i'r gwraidd, pa rai hefyd ni r^ant ddim os na fydd eu gweinidog yn nid un ac mae d'gwydd, •, J)es yn Nghymru yr un mor elyniaethus r uglvvys a hwn. Dyma un o'r cwmtii yn fyn, I. Wel, beth am gweatiwn yr Addysg? yaja y pwnc y dylem fel Ymneillduwyr yn weithgar o'i blaid, neu fe fydd hwn yttitayned o'n gafael am bytli, fel ewestiwn ^gysylltiad. Yr oeddwu yn wir wedi ^fiddwl cael byw i weled yr hen Eglwys a l cael tori ei chysylltiad a'r Llywodr- o herwydd yr oedd ein gweinidog rv ^weyd ya y seiat un noson fod y cwhP8^Ilfciad wrt^ y drwa 5 a gwaeth na'r J}, mi ddywedais y newydd wrth Mari, gw -*>ni gyraedd gartref, beth oedd y °*nidog wedi ddweyd, ac y mae hi yn So iU i-°fyn y ewestiwn. Cha' i ddim nydd i ddarllen y papyr newydd nad yw Y" g.fyn Jack, ydi o wedi pasio?' Dall ofn ^ar^en e* hunan, ac fe fyddai yn cwrM arna^ Pe dywedwn wrthi fod y v ymgais ein gweinidog wedi myned 'Q ofer." w Opd," meddai un arall, yrhwn oedd yn yn ei walit gan henaint, beth sydd ar y "edd "f11 C0< cynwrf ° y11 y w*a(* • fu ^en wra^8 yn dweyd neithiwr na y gweinidog yn gofyn am dani gymaint waith yn ystod y flwyddyn ddi- e ^af» ond yn clywed am da no o hvd jjewa cyfarfodydd yn erlid yr Eglwys, "i'r dil* Dla.e 8eilyf barch mawr, ac wedi arfer yn ei gwasanaethau cyti i mi dy briodi « Ond at y ewestiwn," meddai un arall *yf yn teimlo fy hunan rhywfodd yn (j •1 Perth y dylanwad a fyddwn yn ei llen ° gynt Mae rhyw swn erlid yn Wl ein cyfarfodydd wythnosol ac i y gwir, credaf nad yw ein gweinidog' VP am ddim ond ei gyflog, ac erlid A faint gwell fyddo yr atn J tQewa bodolaeth cyn i neb feddwl jjja dano fo ac fe barha i fyn'd yn y ddap*1' pan y bydd ef yn g°rPhwys yQ y Ouii a yn gwybod man ei orweddle. hel 7 am dani, gwreiddyn yr holl ddvs^ 1 gyd» ydyw fod yr Eglwyswyr am a'r i 7 P^ant yn y Oatecism, y pader, jj. {^eg Gorchymyn, pa rai a ddysgais fy cvn^U P,an yn blentyn yn yr hen ysgol rad, JrV n8u ^reU(idwydio am godi ysgol arall, y fi • if sycld am ga(iw yr Hcin Lyfr anwyl edd ° gyraedd y PlaiU—yr »nig wirio: 0 ?ydd wedi ei gadw a'i barch u yunnb erS?r byd gan Eglwy.swyr di-d->i yn ol dr i y' gostio tywallr, gwaed or ei y jSjvwyddo i'r oes yr ydvm yn byw JJI'- Ac os gelwir hyu yu ddrw^, buan. toi?ve<iaf fi' y gwawrio y cb'ad y y ya M yr holl ysgolion a gadwuut ;il)a:i ein hQtX w'rionediJ, trwy yr hwn y cnfucld ^eu dadau y goleuni a'r g baith am Well." rb PbalUt" meddai un (-to, "n a. choir 1 dd ya uno1 & dewisia<i fceuta y Plentyn ,,y8gu yn unol a'u crediniaeth ?" Cri rmeddai un arall, oni ddylem fel Caej l0n°gi°a fod yn falch fod gair Duw yn j,! ,ei blanu yn foreu yn nghalonau y svd^ yna dde" ° orchymynion raid eu cadw er bud yn «wvd?ig; fod cyflawni ein dyled- bwv e'n rhieni yn hanfodol teif81 §e,r_ iaehawdwriaeth, ao mai y modd gyfarch Duw ydyw drwy ddweyd gfedaf A yr hwn 8ydd yn y ne^0S(i(3• Mi PUnt os. y Se^ir argraffu ac feddyliau y mew ygwirioneddao hyn, y gallant fyw J^gobaith am fywyd gwell yr ochr cre^^a'" meddai un arall, yr wyf yn ^own rhyddid gan ein bod yn byw gaejn gwlad rydd, gadawer i'r plentyn farn lhyddid nes y daw yn feddianol ar yr h 0 61ddo ei hunan, ac yna gall ddewis nl".8 fyno." Pen.n, y d yn w,r> meddai yr hen wr id y mentraf ddweyd fod y rhydd- aWp °'ae dynion a phlant yn ei arfer yn dyjjj yn bechod yn erbyn Duw. Mae gallft^i yr 068 bon yn cael eu dysgu y hi o jWney^ fel y mynont. Ffordd mae ddialvw ni yu ein caPel? 0es yQO yn v8vlae^h ? Na, mae rhyw fasnachwr iwch fUfc fawr yn °yfranu yn hael, a gwyl- diva i dynu hwnw beth bynag byth f e1 eche), neu waeth cau y drws am am v ?Uor w^r a n d ™ yn ymgomio ni CWestiwn o add. sy, n.h ein henwad Wae; syflyn fYtHd í lawr y gori- e-ed, a hyuy o herwydd mai gwleidydd- iaeth ydyw y cwestiwn yr ymdrinir fwyaf ag ef yn ein haddoldai, a chrefydd yn ail beth. Os nad ellir rhoddi gair drwg am yr Eglwys a'i hesgobion, gobaith gwau sydd gan unrhyw aelod gael ei godi yn flaenor gyda'n henwad ni beth bynag, gan fy mod wedi sylwi er's llawer o amser beliach. Ond feallai fod rhai o honoch yn burod i ddweyd y byddai yn well i mi drosodd i'r Eglwys gan fy mod yn ei £$&*• ddiffyn mor gadarn. Ond nid ewestiwn. Y gwir, a'r holl wir, heb. 8fn gwg neb, yw mai gwell i ni fyddai coleddu syniad uwch am yr Eglwys, yn mha un y cafodd ein hen dadau eu dwyn i fyny, y rhai, mi obeithiaf, sydd wedi ymuno a'r Eglwys fry." Daeth yr ymddiddan i ben, ag o bosibl y gwel y darllenydd drwy yr ysgrif hon, pa fodd mae y cwestiwn yn cael ei drafod gan y rhai sydd tuallan i'r gorlan Eglwysig Credaf oddiwrth yr hyn a g'ywaf mai angen mawr y wlad y ddyddsau hyn ydvw -am iddi gael ei dysgu, fel yr unig fy,.rdd i ddwyn ei deiliaid o'r tywyllwch, yn lle en bod yn cymeryd en harwain yan eu hatbrawon, gan droi gyda phob awel dysgeidiaetb, hob ddim 136cl gwell i'w gyraedd ganddynt ond sierhau eyflog ac enw. Rhaid i mi gael dweyd fy mod wedi fysiomi o'r ochr oreu gan un o'r cwmni hwn, gan ei fod yn siarad yn uchel am yr Eglwys a'i bysgolion, Be arddangos fud arno awydd am roddi Ham yn ol i fynwes yr hen fam Eglwys, ond ei fod yn ofni erledigaeth y rhai y mae yn awr yn eu plith. Teg ydyw dweyd ei fod wedi rhoddi cam dda yn ddiweddar, sef ymaelodi a r Gymdeithaa Geidwado], gau obeithio y gwel ei ffordd yn glir i rhoddi cam arall, a hono yn ddim llai na cham i'r Eglwys.

-----;¡, CYMDEITHAS YSGOLION…

.—CRIST YN YMRESYMU A'R DOCTORIAID…

Advertising

(b.) CYMHWYSIAD.

AGORIAD ORGAN EGLWYS ST. TEILO,…

.—CRIST YN YMRESYMU A'R DOCTORIAID…