Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

ODDEST.—" Y DYNGAWR."

News
Cite
Share

ODDEST.—" Y DYNGAWR." Carwn feddianucyfryngau lledaeniad i fawl Can ^^n"arwrJ u y fawl-gerdd f'ai deilwng i gariad ac HoffUr yf arwr' gyhoeddi ei enw i glustiau y Fel ,r mawreddog, y cai hwnw fwrlymu ei foliant iV enw Car Z^Gh0%> » leclaeniad ei' banes mor fuan a Cerfi ?hiad y fell ten, 0 ei enw hawddgarol ar glawr anfarw- (Ild,,b yn drylen, Illed y daran gynhyrfus deilyngdod ei SAFED PKW °.RCHESTION» y byd i edmygu y cariad sy'n llanw el galon. r^yr i fyrdd o beryglon, ac aberth i Ydy i-Yeawadiad ri«j §Wr°l ddyngarwr yn nerthoedd Uei„tU?rdei«I,™d' '• rninweddau ei fywyd derfynau Weit y.merlad y cyfaill, ftau cofleidia farwolaeth a esgor ar CYfi YWyd i ereill ar edyn anturiaeth, yn eofn, a dall 01 er gweinyddu trugaredd a Saif v 1 w gyd-ddynion, f„j y°garwr yn feddyg, i symud ad- Caria^ &U ? ddaear> och^nC 8?1Iu a s''e* wynfy3il11 0 C«TAI "NT,G R chariadjn faS^i ddyfrideroedd trueni beb VadateiW £ is§oedd, de„ „ §yn fel eryr dros alpau anhaws- C^iad ay° ^arw°laeth or enill ded- WyddYd ei wrthddrych Cerdd yn ddigryn trivy anialwch a sathra. golynau gwiberod, Adswn gwroldeb aglywir yn ngrym ei ger- ddediad yn dyod, Try anbawsderau yr 3rfa i'w gryf bender- fyniad yn ymborth, Tania eiddigedd ei galon dros ddyn yn gweddio am gymorth. Enw anfarwol yw Howard fu'n angel gwarcheidiol carchardai Carodd wellhad y troseddwyr, a chaled o'u plaid y llaniriai, Cyfrwng cyfraniad daioni i'r byd, a chre- awdydd dedwyddweh, Nes y disgynodd ei fywyd yn aberth ar -ly allor dyngarwch Ha dyma allor ysteiniwyd trwy'r oesau gan hunan-ymwadiad, Gocbwyd a. gwaed cysegredig y gwyr oed'd- ynt gaethion i gariad, Alor, ar gyfrif yr ebyrth, y nefoedd a'r ddaear a'i carant, Lie bu dyngarwyr yn esn o balmant o waed i ogoniant. Wilberforce wrol ddeffrowyd gan dyrfau cadwyni caethwasiaeth, Taniodd ei ysbryd mawreddog o gariad dros ryddid dynoliaeth, Cerddodd dylanwad ei fywyd fel tan, ac ni ellid ei luddias, Gwres ei ddyngarvvch bendigaid a doddai ddur gad wen y caothwaa Gwron byd-glodus oedd hwnw, a'i oes yn ffynonell bendithion, Teilwng awyddfryd ei galon oedd bod o rhyw fudd i'w gyd-ddynion, Frwyth ei wrhydri gorchest-ol a'i gwnaeth ef i'r byd yn anwylach, Deil aufarwoldeb ei enw yn bancs difocfc caeth-fasnach. Uchel yn myddin dirwostiaeth yw eiiw John Gough, y darlithydd, Carodd waredu eneidiau o feddwdod erchyll a'i warthrudd, Profodd effeithiau y pechod, bu byny yn rym i'w gynghorion, Nerthol yw addysg, a ebyngor a gyfyd o brofiad y galon. Toimlodd y ohwerwder hwnw a dardd o felusder y ddiod, Teimlodd wrth yfed y cwpan, y colyn sy'n fyw yn ei waelod Er gwaredigaeth llaweroedd fel tan caed byawdledd ein harwr, Sobrwydd i bawb a gymellai, a dyija wnai Gough yn ddyngarwr. Ser yn ffurfafen dyngarwch yw Livingstone, Gordon, a Stanley, Moffat a Carey fyd-glodus, ein Williams, a Whitefield a Wesley, Gwyr a'u hetieidiau yn llosgi o gariad dros hedd eu cyd-ddynkin, Meibion rhagorol y ddaear, aid ofnent wynebu'r gelynion. Enwau gydoesant â'n daear yw Lincoln a Nightingale hoffus, Deil eu daionus weithredoedd trwy'r oesau fel ser yn llewyrchus Peabody hunan aberthol, a'r dewr Daniel Thomai;* ddyngarol, Eglur ar lechres hanesiaeth yr erys eu kenwau hawddgarol. Cesglir dynoliaeth syrthiedig a welir o fewn ein dinasoedd, Rhwymir eu dyfaion archollion, dyngarwch a'n dwg yn niferoedd Dyd iddynt gwpan dedwyddweh, a'u galar a droir yn orfoledd, 0 f y mae Haw y dyngarwr yn wastad yn nghyfoeth trugaredd. Dr. Barnardo fyd-glodus-sy'n noddwr y plant bach amddifaid, Dug hwynt o faglau y diafol yn ddiogel i'w 9 z_1 noddfajfendigaid Tywys i lwybrau anrhydedd a chyrchu yr wyn i'r Gwaredwr, Dyna yw'r llafur nefolaidd wna Dr. Bar- nardo'r dyngarwr. Gadael gwlad ei enedigaeth Wna cenhadwr dewr ei fryd, Yn y wlad sy'n Ilawn <paganiaeth Mae ei gariad ef i gyd. Beth sydd yno i'w ad-dynu ? A oes yno wlad heb loes ? Dim ond dynibn ye sychedu Am rinweddan Gwaed y Groes. Gwneuthur ebyrth o'i gys-uron, Rhoddi heibio pob mwynhad, Caru iachawdwriasth dynion Sydd yn disgwyl am ryddhad. A oes yno fydol elw Fydd yn goron ar ei oes 1 Fydd yn goron ar ei oes ? Dim—ond dynion fyrdd yn meirw Heb rin weddau Gwaed y Groes. Teithia wlad sy'n llawh o heintiau A cblefydau ar bob Haw, Hyrddiant filoedd o eneidiau Mewn un dydd i'r 4 byd a ddaw.' Ai ni llwfwrha ei galon Na, nid ofna, farwol loes, Mil pwysicach d'od a dynion Dati ddylanwad Gwaed y Groes. Pan yn edrych ar genhadwr Gar ei gyd-ddyn dros ei Dcluw, Oni welir y dyngarwr Yn eu plith nodweddion gwiw 1 Ha bydd coron wen dyngarwch Ar ei ben am fyihol oes, Am ddwy 13 llu i'r diogelwch i'r byd trwy Waed y Groes. Gwelir y ser yn diflanu, Uusernau gogonianfc y nofoedd, Pan ddaw yr haul o'i ystafell fel ulwyn o dan i'w rodfaoedd, Ciliant fel pe yn difodi, a grysn ^Mj hysblander a gollant, •i»K| Lien o ddallineb a deflir i'w llygaidgan gryfach gogoniant. Folly bydd enwau dyngarwyr y cread i gyd yn diflanu, Angof a lwno eu gogonianfc pan sonir am enw yr Pesu, Huan fi'urfafen dyngarwch, a choron pob gwyrth a gorchestwaith, Brenin dyngarwyr y ddaear a'r nefoedd ei him yn ei ymdaith. Dyma'r dyngarwr perffeithiaf a welwyd erioed ar y ddaear, Iechyd a ffrydiai o'i amnaid a'i wenau yn angau i alar Ffoai cythreuliaid o'i wyddfod, a bywyd yn rhedeg o'i eiriau, Gwelwyd tnvy nerth ei ddyngarwch y njeirw yn Ilaniu o'u beddau. Toithiodd yr Iest(bendigaid o amgylch gan wneuthur daioni, Gweled ei lwybrau yn wastad lie byddai cystuclcl-iati'n bo(loli Gorsedd tosturi nefolaidd, a chartref han- fodol tynerweh Ydoedd Et fynwes anfeidrol, fwnonDU ddechreuol dyngarwch. Pan y gollyngwyd dyferiol1 marwolaeth ar deiflu Bethania, Angau'n carchara am ddyddiau eu Lazarus hotf yn y gladdfa Yno daeth Iesu'r dyngarwr, ei glatiacl a blymiodd y cyni, z;1 Geiriau pruddhad y chwiorydd syrthiasant fel ihii i'w dostnri. Cerddodd at feddrod ei gyfaill, ac yno Yr lesu a wylodd,' Bywyd y meirw ei hunan trwy deimlad dyngarwch lefarodd Lazarus he-ff, tyr'd allan,' a pliorth adgy- fodiad, Angau a dafiwyd o'i orsedd, y brawd i'r chwiorydd adferwyd. Dangosodd D. Thomas ddewrder mawr yn Jfglofa Ty Newydd. [Ymddengys y gwcddill yn ein neaaf.— GOL.]

y^golofn^^DDOL.

Advertising

[No title]

PENCAREG.

Advertising