Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

YN MHLITH YR ENWADAU-i

EISTEDDFOD TALYLLYCHAU.

Advertising

Advertising
Cite
Share

..AOOIfIIl.V\!M.ftI>iIi""I'iI"It::a'IIi. Dim Pwff! Dirn P FFEITIITAU NOETH! PHAWF PARHAUS! JONES, (JONES TREMADOG PILLS), SEF YR HEN FBDDYGINIAETH GYM- REIG ADNABYDDUS sydd wedi SEFYLL PR AW E AGOS I DRIUGAIN MLYNEDD gan y Doyrnas hon a Chyfandiroedd Ewrop, fel nad oes braidd Deulu yn Nghymru na chly wsant eu Tadau a'u Teidiau yn son am eu rhimveddau at wellhau POB AFIECHYD SYDD A'I DUEDDIAD O'R YSTUMOG A'R AFU AO ANMHUR- EDD Y GWARD, a'r dolur cyffredin a chynayn hwnw, y CRYDCYMALAU. Gwerthir gan yr holl Wholesale [Houses, a man-werthir gan bob Chemist drwy y byd gwareiddiedig mewn Blychau Is lc., 2s 6c, a 4s yr un. Os methir eu cael yníyr ardal, anfoner eu gwerth mewn stamps i'r CAMBRIAN PILL DEPOT, TREMADOG, NORTH WALES. D.S.—Nid oes llai na Box cyfan o'r- Pills hyn i'w cael. HEFYD, Balsam Ireiddiol Jones, TVemadoc (JONES' PECTORAL BALSAM) Rhag y Peswch. yr At,wyd. Caeth lor, Diffyg Anadl, Attalfa yn y Frest, 0,yjtii, Influenza, y Pas ar Blanu au ereill, &c, PAROTOIR YN UNIG GAN ROBERT ISAAC JONES (ALLTUD EIFION), TREMADOG. Ac a werthir mewn Poteli, 71c, Is 1 Y, c, a 2s 9c yr un. N.B.—Gellir eu cael gan holl Oruchwylwyr PELENAU JONES TREMADOG, drwy'r Deyrnas Gyfunol, neu gyda'r Post gyda thri stamp ychwanegol. 0 BWYS I GANTORION, &c. LLEISGRONELLAU JONES, TREMADOG (Jones' Aromatic Voice Globules) Er ADFERTJ a PHEREIDDIO y LLAIS at Ganu, LIefaru yn Gyhoeddus, &c. Parotoir yn unig gan R. I. JONES (ALLTl/D EIFION) TREMADOG. Mown Blycha-ii Is a 2s yr un. Gellir eu cael gyda'r Pose o Dremadog ar dderbyniad Is 2c neu 2;1 3c mewn Postage Stamps. neu gan y Cyffeirwyr yn mhob ardal drwy'r Deyrnas. 307-133

COEDPOETH.

A GREAT WELSH LUNG CURE.