Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

NODION 0 NEFYN.

GAIR 0 WAEN GYNFI.

News
Cite
Share

GAIR 0 WAEN GYNFI. Nos Wener, y 3ydd cyfisol, cynhaliwyd cyfarfod adloniadol perthynol i Eglwys Llandinorwig, o dan lywyddiaeth y Ficer. Cafwyd cynulliad rhagorol, a chyfarfod da dros ben. Da oedd genyf weled fod cyf- newidiad, a hyny er gwell, wedi cymeryd lie yn nglyn a nifer y cystadleuwyr y tro hwn, yn neiilduol felly y plant. Golygfa hynod o hapus oedd gweled cynifer a 13 o blant dan 7 oed, rhai o honynt ond ychydig dros ddwyfiwydd oed, yn cystadlu ar yr Ail Gatecism. Er rnor dda hyn, eto nid yn rhy dda na ellir gwella yn y cafeiriad hwn. Gobeithio y gwelir rhagor o'r rhieni yn cymeryd dyddordeb yn y cyfarfodydd da hyn, gan barotoi eu plant ar eu cyfer. Nid oes dim a dal yn well iddynt hwy a u plant. Mae un dosbarth ag y dymunwn alw sylw ato, ag sydd yn hynod o ddifater yn nglyn a'r cyfarfodydd hyn, sef y dosbarth rhwng deg a phymtheg oed. Da iawn pe gallesid gwneyd rhywbeth i symbylu rhagor o honynt i dd'od yn mlaen i gystadlu ar y gwahanol destynau. Piti fod dosbarth o'r oed yna, ac y maent yn lluosog, mor ddi- gychwyn. Beth pe b'ai eu hathrawon yn yr Ysgolion SuI yn siarad a hwynt gan eu hanog yn y cyfeiriad hwn. Yn y cyfarfod dan sylw aethpwyd trwy y rhaglen ganlynol :—I ddechreu, cafwyd emvii agor- iadol. Cystadleuaeth yr Ail Gateeism, i rai dan saith mlwydd oed. Daeth 13 i gystadlu, ac aeth yr oil trwy eu gwaith yn 1 0 ardderchog. Dyfarnwyd yr oil yn gydradd, ac yn wir, nis gallesid gwneyd dim ag oedd yn well. Dyma eu henwau Mose Wil- liams, Griffith Hughes, Griffith Williams, Dollie Salt, John R. Evans, Richard Price, David Pritchard, Edith Salt, Maggie Evans, Annie Griffiths, Willie Hughes, Samuel Price, a Maggie Evans. Adroddiad, Cromwell,' gan Thomas Griffiths. Ail Gateeism, i rai dan ddeg oed, goreu, Jane E. Williams, a Nell Pritchard, yn gyfartal, a Nell Evans a Owen Evans, yn gyfartal ail oreu. Darllen un o'r erthyglau a roddwyd ar y pryd, goreu, Robert R, Griffith solo, rhif 9, o Gantata 'Joseph,' i rai dan 15 oed,goreu, Maggie Williams ail, Annie Thomas. Deg Gorchymyn, dan 13 oed, goreu, Annie Evans darllen alaw syml yn y sol-ffa ar yr olwg gyntaf, goreu, Robert Lewis Catecism yr Eglwys hyd ddiwedd y Gorchymynion, goreu, Annie Evans; araeth, Y manteision a'r anfanteision o gael ffordd haiarn ysgafn i ardal Llandin- orwig,' goreu, William R. Jones uiiawd a chydgan, cymerwyd yr unawd gan Mr Joseph Salt, a'r gydgan gan barti n Eglwys Llandinorwig, o dan arweiniad Mr Hugh Williams, Gallt-y-foel. Beirniadaeth y traethawd, Darbodaeth,' goreu, Mrs Evans, High-street, Ebenezer. Y beirniaid oeddynt y Parch H. Williams, Mri Thomas D. Thomas, a Hugh M. Will iamr,. Fivig.

LLANBADARN FAWR.

OASLLWCHWR.

--LLANAETHAIARN.

DOLGELLAU.