Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

NODION 0 NEFYN.

News
Cite
Share

NODION 0 NEFYN. Y FWYDDVN 1896.-Dyma gareg filltir arall ar ein taith drwy y byd wedi ei phasic. Diolch, medd rhai, fod y flwyddyn '95 wedi dyfod i ben. Yr oedd yn flwyddyn o drallod a phrofedigaethau i lawer o honom, ond trwy drugaredd Duw yr ydym eto ar y ddaear, er fod llawer o ddarilenwyr a chynorthwywyr y LLAN yn awr wedi croesi yr afon ddofn. Ond, ymaith y thristwch, diolch fod pethau fel ag y maent. Blwyddyn newydd llawen a llwyddianus i holl dderbynwyr y LLAN Er nad wyf yn adnabod llawer o honynt, y mae yma rhyw atdyniad yn ugolofnau ein papyr ni sydd yn ein dwyn yn nes at ein gilydd fel cyfeillion ac ainddiflynwyr ein hetifedd- iaeth sanctaidd Eglwys Crist. Felly, blwyddyn ddedwydcl iddynt! Yn awr awn rhagom i draethu hanes yr amgylchiadau sydd wedi bod yn digwydd yn y rhan- barthau hyn yn ddiweddaf. GWYL Y NADOLIG.-Er fod yr wyl hon wedi myned heibio er's bymthegnos bellach, yr wyf yn teimlo yn ddyledus arnaf i osod ar lawr enwau y cyfeillion hyny a gymerasant ran yn y gwaith o addurno y ddwy eglwys. Er mae ychydig iawn o ilodau, &c., oedd ar gael yn y wlad, yroedd ty Dduw yn ei ddillad goreu i groesawu Arglwydd yr arglwyddi. Dyma'r addurn- wyr :—Mra Jones, Ficerdy Mrs Wales, Mrs Wilson, Miss Jane Thomas, Miss Gwen Roberta, Captain Lloyd, Mri. J. William, W. Taylor, G. Hughes, ac ereill. Yr oedd yn dywydd mawr ar hyd y dydd, felly nid oedd y cynulliadau mor dda ag y buaswn yn disgwyl. Mae'n llawn bryd i ni droi yu ol at yr hen ddull o gadw'r wyl iel dydd cysegredig i'r Arglwydd ac nid ei dreulio mewn pleserau bydol. Mae amser i bob petb, ac yr wyf yn sicr mae Did dydd ar ba un i gynal 'concerts ydyw uchel-wyl yr Ymgnawdoliad. CYMDEITHAS LENYDDOL A DAELEUOL YR EGLWYS.—Nos Lun, Rhagfyr 30ain, caw- Som ddadl ar bwnc dirwestol—' Pa un ai llwyrymwrthodiad ai cymedroldeb ydyw y goreu.' Agorwyd o blaid y llwyrymwrthod- wyr gan Mr Cledwyn Jones, a gwrthwyneb- wyd ef gan Mr John Cooke. Siaradwyd yn tnhellach gan y cadeirydd, yr ysgrifei i- ydd a'r trysorydd, Mri. H. Griffith, W. Jones, Richard Roberts, Evan Hughes, J. Griffith, C. Hughes ac Heddgeidwad Jone. Cafwyd mwyafrif o 4 o blaid y llwyrym- wrthodwyr. CYFARFOD LLENYDDOL.—Ar y noson gyntrf yn y flwyddyn newydd cawsom eisteddfod mewn cysylltiad a'r Eglwys, yn Ysgoldy Penbrynholborn. Addurnwyd yr adeilad yn ddestlus gan rai o foneddigesau y He yn cael eu cynorthwyo gan foneddig- xon. Erbyn chwech o'r gloch yr oedd yr hen ysgoldy yn llawn. Cymerwyd y gadair gan y Ficer beirniaid yr adroddiadau &c., oeddynt Mri Jenkins, Edera, a G. Hughes y pencil drawings,' Mr Williams, ^ydweiliog; gwniadwaith, Mrs Jone. •Ficerdy. Y cyfeilydd ydoedd y Parch. J. James-Jones; Mri. H. Griffith a T. Roberts yn cadw'r drws tra yr oedd Mri. Hughes, Wm. Jones, Richard Roberts a Griffith yn ein cadw mewn trefn. Ac yn awr at .y 'programme' :—Ton gynull- eidfaol, 'Sandon' adrodd y Credo (i rai ~an 7), 5 o ymgeiswyr, goreu, Ellen Jane tooke 4 pencil drawing o Eglwys Nefyn, i law, goreu, John Cooke, gwobr ychwanegol i Cledwyn Jones; deuawd, Myfi ay'n magu'r baban,' Eliza Squire ac Ellen Parry adrodd y 23ain Salm, 6 o ymgeiswyr, 1, Thomas Williams adrodd- 4 Santa Olaus,' Griffith Owen; can, Home, dearie, Home,' Miss Lizzie Owen, Llanyblodwel; pencil drawing o geffyl, 10, 1, Tom Cooke; 2, Evan Williams adroddiad, The nest,' Archie Jones; j^erchiad gan y cadeirydd; can, Mr E. Williams carol Seisnig, Parti o'r Morfa adroddiad, Gwraig y Meddwyn,' J. Hugh ones; araeth ddifyfyr (dan 16), J. Hugh °nes canu, y don 'Sandon,' 1, Eiiza squire can, The song that reached my 4 Miss Lizzie Owen adroddiad, chan yMeddwyn,' J. Griffith can, Will you meet me at the fountain,' Jane a?A^ne Parry adroddiad. 'Gael menthyg Tom Cooke canu, y don 'Deerhurst,' D. parti yn cystadlu, teilwng o'r wobr; ^roddiad, Jane ac Anne Parry can, Mr wales can, Mr E. Williams araeth ddi- Griffith; darllen darn heb ei alnodi, Jenny Lloyd par o muffatees, rnI881e Lloyd; 'pencil drawing' o gath, °w Cooke; llawysgrifen, Tom Cooke; ar°l gan y parti o'r Morfa Duw gadwo'r Vr61}, 0afwyd tua 28s wrth y drws, vK -ar *a^u ara y treuliadau, a fv vanegir at y gronfa tuag at roddi trip' xsgol Sul yn yr haf. Drwg genyf, Mr m°d wedi cymeryd cymaint o'ch p '_on(i pe buaswn yn gadael allan yn loddol enw un o'r rhai a gymerasant nfn n^U y °yfarfod mi fuasai yma row a a«wy tua'r Wynt. Os bu i mi yn i ac^ae^ allan enw un oedd yu cy- Lli! jvr^an' Gyda hyn terfynaf. yddiant i'n golygydd newydd, ac i'r N 0 ^an arweiniad ef.— XJn o'r Wynt.

GAIR 0 WAEN GYNFI.

LLANBADARN FAWR.

OASLLWCHWR.

--LLANAETHAIARN.

DOLGELLAU.