Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

..... PONTARDULAIS.

News
Cite
Share

PONTARDULAIS. Nos Fawrth, Rbagfyr yr 81ain,bu cor St. Teilo yn mwynhau ewper yn yr ysgoldy, ag sydd bellach yn sefydliad hlynyddol. Eisteddodd dros gant wrth y byrddau, ac er hynybucrynlaweryn ngweddill, a rhan- wyd y cyfan rhwng tlodion yr Eglwys. Y mae mawr ddiolch yn d,dyledus i Mrs J. W. Jones, Ficerdv, a'i merched Misses Thomas ac Elliott, Birch Cottage Misses Thomas, Tynycoed Cottage Jeffreys, National School, a'i chyd-athrawesau E. Barnes, Myrddin House; M. A. Jones, Northampton House; H. Thomas, Bryn- derwen E. White, Dulais House Mrs Lloyd a'i merched ac i Mri T. Jones, National School; E. A. Evans, orgaziydd R. Gomer, W. Parcell, Griff. Griffiths, Sam Thomas, David Williams, George Reed, Dan Williams, D. Thomas, B.A., ac ereiil, am eu hollyradrechion calonog. Gwahodd- wyd i gyduno, holl athrawon yr Ysgol Sul Gymreig a Seisnig, a wardeniaid yr Eglwys a'r 'Mission Room,' a dangosodd y ddau warden, Mri D. Jones Powell a H. C. B. Lloyd, ddiwydrwydd anarferol ar hyd y swper, yn rhanu y bwydydd, a chafodd pawb fwy na'u digoni a'u boddhau. Tua deg o'r gloch cliriwyd y byrddau, a chafwyd cyngerdd ardderchog o dan lywyddiaeth ddifyr a deheuig warden y Ficer, Mr D. Jones-Powell, yr hwn a wnaeth, am ddeu- ddeg o'r gloch, wrth ddymuno 'Blwyddyn Newydd Dda,' sylwadau gwir bwrpasol a defnyddiol, Cyfeiliwyd gan Mr David Thomas, B.A., yn ei ddull meistrolgar a thalentog ei hun, a chanwyd carolau ac un- awdau am dros ddwy awr yn yr hwyliau goreu, gan aelodau y cor. Tua haner awr wedi deuddeg aeth pob un i'w dy wrth ei fodd. Agorir yr organ newydd ddydd Mercher, yr 22ain, am dri y prydnawn, gydaphregeth gan Arglwydd Esgob Abertawe, a Recital" gan Mr H. Radcliffe, Abertawe. Darlith.—Nos Lun, Ehagfyr 30ain, bu y Parch Alfred Evam, Waunarlwydd, yn yr ysgoldy, yn traddodi ei ddarlith beni- gamp ar Queer Tongues,' y ficer, y Parch J. W. Jones, yn y gadair. Yr oedd yr elw tuag at gyflog y darllenydd lleyg, Mr T. W. Davies, yr hwn sydd yn l'afurio yn wir ddiwyd, ac yn dra derbyniol, i roi gwasan- aeth i'r Saeson yn y Mission Room,' tra bo'r Cymry yn yr Eglwys, a vice versa. Yn Ionawr o'r un flwyddyn, bu yr un darlith- ydd doniol gyda ni ar 'Gar,\], Priodi, a Byw,' yn Saesneg, a bydd yn dda iawn gan bawb ei glywed yma yn fuan eto.

LLANDDEUSANT, SIR GAERFYRDDIN.

=--_------__-, EaTHTOLAU YE…