Hide Articles List

7 articles on this Page

5 DARLITMIAU EGLWYSIG YN j…

d BWRDD YSGOL CEMMAES.

IABERGELE.

ILLANFAIR M.E. (MON).

News
Cite
Share

I LLANFAIR M.E. (MON). I Nos Fawrth, y 31ain cynfisol, bu cor I plant Eglwys Llanbedrgoch yn yr Eglwys I uchod yn canu carolau, yn ol eu harfer |1 blynyddol. Dadganwyd yr unawdau yn y hynod fedrus gan Esther Hughes, Hannah E. Owen, Mary Jones, R. T. Williams, a If Mr Owen Roberts, a rhoddodd y cor ddad- ganiad o garolau, cydganau, ac anthem yn H hynod feistrolgar, fel arferol. Cawsant I gynorthwy amry w o gyfeillion o'rgymydog- | aeth, ac yr oedd yn wledd i'w clywed. 1 Cafwyd pregeth ragorol gan y Parch. T. | Parry, ein curad, ar adgofion yr hen 1 flwyddyn, gyda sylwadau gwerthfawr ar 1 dymor y Nadolig. Cafwyd cynulleidfa fawr, a phawb yn gwrando yn astud, ac wedl eu mawr foddhau. Hefyd, dydd Nadolig, gweinyddwyd y Cymun Bendigaid yn y gwasanaeth boreuol, a dadganwyd anthem ac amryw garolau gan ein cor ninau. Addurawyd yr Eglwys yn hynod destlus gan amryw garedigion o'r lIe, a, derbynied hwy a'r holl gantorion ein diolch- garwch diffuant.—Eglivyswr.

LLANDDULAS.

It¡r{tl'1-'')y,\'(;:;::Û!f::r:;…

1 C¥HrW¥§IAD,