Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CE RC EIS PILE AND CRAVEL PILLS. Ymae y Peleni hyn yn feddyginaeth sier, buan, a dyogel i'r Piles a'r Gravel, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys POEN YN Y CEFN YSGAFNDER YN Y PEN DIFFYG TREULIAD RHWYMEDD. I LLYNGYR MAN DIFFYG ANADL SURNI YN YR YSTUMOG | POEN YN Y LWYNAU GWAEW GWYNT COLIC DWFR PORTH D WF R-ATALIAD TEIMLAD 0 BWYSAU YN Y CEFN GWELEDIAD PWL AC ANEGLUR BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU POEN YN Y BORDDWYDYDD CH WYDDIANT YN Y TRAED POEN RHWNG YR YSGWYDDAU BRYCHAU 0 FLAEN Y LLYGAID CWSG ANESMWYTH DROPSY Y BENDRO CURIAD Y GALON CRYNDOD BILIOUSNESS ANMUUREDD Y GWAED NYCHDOD GWENDID CYFFREDINOL POENAU CRWYDROL A HOLL DDOLURIAU 1 YR YsTUMOG YR YMYSGAROEDD YR ARENAU A'R AFU, &c., &c. Parotoir y Peleni uchod mewn tri o ddulliau gwahanol mewn blycliau, Is. lie. a 2s. 9c. yr un, fel y eaialyn:- No. 1.-GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS. No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae perchenog- y Peleni hyn wedi derbyn dros Ddeng Mil o Dystiolaethau pwydg i effeithiolrwydd y Feddyg-iniaeth hon, aC yn eu plith y mae amryw oddiwrth feddygon enwog, heblaw y rhai eaniy,161 -7" '=-=:- -=-= -=-, -I"' "'Q" ")' 0?: 4- 'O- t'; o:I'o q.¿ YB AFU, "b> v .f8' rV-L o« d> y iB~Da y "t.{/' !< ^xC X (Label Wen). 1/Uc. a 2/9 c. g A S A/A No. 2, GEORGE'S 6RAVEL PILLS, V/ /X«A jrS. (Label Las). 1/Uc. a 2/9c. jf /J? fv YX No. 3, fiEORBE'S PIUS FOR THE PILES, /s7vK V°X ^>\a XUttt —LIWW KPVTATM!! /^A^A° A/~—c-o..— X*° w«.<X A&' /,4K rn#° E GEORGE, MAP.Sy& £ /< £ V VX 0 '$' "fJ,t> ø+/ V' +'9'- f).@ X <• *<> v /X X X \< v x .6" ♦•V.4 > X. v./ -Oi X. X. *» -6 v ./X & & & J? v A t*. j- x yyj? \h>K%->y^A y x %> vs> \Xslf y^VS^l \7 x ^KK%KK'X\ ->Tvx v<^X Bercheno/v p **bo11 *y»hhIZ 1 TESTiWiVJ1" X% *A\ V A > x V>V ^4^CiSSr11 ^ti:iieri^^l zz-*—- I °**x> tJXTo "poeni"1 dirftw ag oedd wedi I 1 mrnrrt? THAN GOLD IV <3$, Vv^/t-% x* d™^Peien7w 0 I \rrvvv ARE MORE l»A" X%. VvX X V^X I oio**Ay~x> I I THE 1 ark- 1 Xj<& V">« 1 J X y -otABTBAw I T0 HE, THEJ V ;w\y « 0 blyg p 0 joxrz)o Y LI eyffredin! E;pvB]D TAYNow |^W1W^WWB»W>*ilW«H»»uiilil» !!■»! II ■JJWHMHII■ »l|l,*W*WWW'IW>W'i»»WW"'W«WWIIWWWW«^«^l»WII^Wl<WW«W>awWilMWWIWWWMW««MMMWWWWWIWW««W>WPWIW««M^ T—- JI M.I-.— ■ DR. CRYNANT'S PLASTER (Registered). ESTABLISHED 40 YEARS. I Dymuna J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain, hysbysu y cyhoedd fod y cyfarwyddyd (prescription) i ddarparu Plaster; Dr. Crynant wedi cael ei ymddiried iddo ef gan itliio; ferch y diweddar • JOHN WILLIAMS, neu fel yr adwaenir ef yn gyftredin, Dr. Crynant, yn ngofal yr hon y gadavvodd efe y Receipt ar ddvdd ei farwolaeth. Hefyd, sicrha ei wydgendl y bydd i'r IXaster hwn gsel ei barotoi dan ei arolygiaeth uniongyrebel ef ei hun o'r defnyddiau meddygol puraf, heb ystyried na thraul na tbrafferth, ac yn unol ag hyfforddiadau pendant y darganfyddwr. Mae Plaster Dr. Crynhnt yn ddarpariaeth ddigyffelyb at doriad asgwrn, briwiau, ysigfa, clwyfau, chwyddiadau, cornwydydd, y f wynegon, a phob math o archollion toredig a darniog. Dif'a mewn yr amser y poenau. mwyaf arteithiol. Mae mewn ugeiniau o J achosion wedi iachau aelodau ag oeddynt wedi haner mortiffio; ac nid dweyd rhywbeth ar antur ydym wrth ddweyd y gellid, pe b'ai eisieu, cael miloedd o bersonuu, mewn pob sefyllfa o fywyd i dystiolafethu i ryfeddol rinweddau y Plaster hynod hwn. Drwy ei allu i hwylysu c Ichrediad y gwaed, i gynyrchu gwres fiaturiol yn y man y gosodir ef arno, ac i gasglu yn nghyd i'r un lie hull alluoedd gwellhaol y corff, y mae yn. hynod effeithiol i symud gwendid o'r aelodau ac i gryfhau ygewynau. Mae hefyd yr un mor llwyddianus i eyinud Anhwylderau y tpufk- jr y Bydd i bersonau sydd yn ddarostyngedig i'r Bronchitis gel fed y Plaster hwn o werth anmhrisiadwy iddynt. Os gosodir un ar y frest ar ymddanorosiad cyntaf y dolur poeuns hwn, rhodda ntalfa buan ar ei gynydd ae os cedwir un yn barhaus ar y frest yn vatod misoedd oerion a chyfnewidiol yr hydref a'r gauaf, gwna gadw draw ymosodiadati o'r dolur hwn. Mae y Plaster hwn wedi ei brofi yn hynod effeithol at symud cal6drwydd yn y ddwyfron, ac felly y mae yn anmhrisiadwy i farr.au pan yn diddwyn plant, pryd y maent yn ago red i gnapiau yn y frest. Torer twll yn y Plaster, a gosoder ef vn dwym ar y fron, a bydd yn offerynol i wella ac i gadw draw fagwraeth, awelon, a doluriau fflamegol ereill sydd yn dueddol iddynt ar yr adeg hon. h <r Ar werthgan bob fferyllydd parchus mewn Packets 7 !d. a Is. lid. yr un; yr un mwyaf drwy y Post am Is. 3d. mewn Stamps.. Er dyogelwch y cyhoedd rhag ffug-blasterau, bvdd pob pecyn o'r plaster hwn yn dwyn enw y ditrganfyddwr, J. Williams, ar Stamp y Llywodraeth fydd am dano; heb hYD ni fydd dim yn. wirioneddol. Goruchwyliwr Amerlcanaldd: R. D. WILLIAMS, CHEMIST, PLYMOUTH, PA. GWNEUTHURWR: J. Et GEORGE, M.R.P.S., Rirwaiq, The American Hheumatic Liniment NEU -1 TFIE AMERICAN MARVEL." Mae y ddarpariaeth hon yn un o rai hynotaf yr oes at y Rhon- matie, Lumbago, Sciatica, Poen vn y Cefn a'r Ochrau. Chwyddiant, Cramp. Bruise. Sprain. Quinsy, holl ddoluriau y Gwddf. Gvvendid yn yr Aelodau. Cvlchredi td Gwau, Poenau yn y Joints, Chilblains, nc 'yn v Cefn a'r Gweddf. Stiff Neck, Tarddiadau ar y Croen, Cornwyd- ydd, Stiffrwvdd, Henaint, &c. Mae gan borchenog yr AMERICAN MARVEL lower o dvstiolaethau o barthed i'r feddyginiaeth rinweddol hon oddiwrtti bersonau ag oeddynt wedi eu rhoddi i fyny yn anwelladwy gan feddygon. Mae wedi oralluocri y cloff i gerdded. Mae wedi ystwytho can- oedd o Stiff Joints. Ar ol i bob peth arall fethu, gyr ymaith chwydd- iadan pervglus a phoenus mewn vchydig oriau. Mae fel yn swyno pob math o boenau Rheumaticaidd o'r cefn, y breichiau, ar cluniau. » Bvdd i'r personau hvny sydd yn mvnychu y Turkish Hath gael fod ychydig ddyferynau ar lsw y Shampooer yn hynod i ffeithioi er po ystwytho yr holl gorff, ac hwylysu y gwellhad. Ar werth gan bob fferyllydd mewn potelau Is. lid, a 18.9ti. yr un. • Os dygwydd i'r fferyllydd fod allan o bono, gofynweh iddo^nfon am fotelaid i chwi oddiwrth y gwneuthurwr, neu an o'r London Whole- sale Houses frr&wg 1.1. QWM& »S-P-8- Pirwais.