Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

NODION 0 DDEONIAETH LL&NRWST.

News
Cite
Share

NODION 0 DDEONIAETH LL&NRWST. Ar yr 22ain cyfisol, cynhaliwyd cyfar- fod Deoniaethol yn Rhei.thordy Lltorwst, pryd y cacleiriwyd gan y Deon Gwladol (y Canghellydd Jones). Y pwnc cyntaf fu dan sylw y cyfarfod oedd rhan o ail benod yn Epistol Paul at y Colosiaid. Y pwnc nesaf oedd sefydliad depot yn Llan- rwst. Yr oedd pawb yn unfryd-unfarn mai buddiol fyddai cael depot i'r Ddeon- iaeth yn Llanrwst. Yna apwyntiwyd y Deon Gwladol, y Parch. T. Tudno Jones, a'r Parch. J. Davies i gymeryd y pwnc mewn llaw, ac i symud yn y gwaith yn ddioed. Y mater nesaf yr ymdriniwyd ag ef oedd Diwygio y 'Llyfr Gweddi Gyffredin. Siaradwyd o blaid ac yn erbyn diwygio y Llyfr Gweddi, ond ni ddaethpwyd i unrhyw benderfyniad., Wedi i'r cyfarfod fyned drosodd, eistedd- odd pawb i lawr wrth fwrdd y Deon Gwladol i ginio, ac yna ymadawyd. Yr Organ Newydd. Disgwylir y bydd honyn eglwys y plwyf ddechreu mis Mai nesaf, os nad cynt. Yr ydys wedi casglu digon o arian eisoes ymron tuag at dalu am dani. Y mae clod a diolchgarwch yn ddyledus i'r rhai hyny sydd wedi gweithio mor galed tuag at gasglu yr arian. Y Cantata. — Yr ydys yn awr yn brysur ffurfio cor i ganu yr Holy City," gogyfer ag agoriad yr organ. Y mae llawer wedi ymuno a'r cor, ac yr ydys yn disgwyl llawer eto i ganlyn eu hesiampl. Arwerthfa. — Nid yw diwydrwydd y boneddigesau wedi ei ddihysbyddu etc oherwydd prydnawn Sadwrn diweddaf daethant ynghyd i'r Neuadd Drefol i werthu hen ddillad, &c., a deallir iddynt werthu dros werth chwe' punt. Cafodd y prynwyr fargen na cheir bob dydd. Rhoddwyd yr arian at yr ysgol ddyddiol. Ymadawiad. Bydd y Canghellydd Jones yn myned i Lanelwy, fel arferol, am dri mis yr wythnos nesaf. Conffvnnasiwn.—Derbyniwyd hysbys- iad oddiwrth yr Ebgob y bydd iddo gynal confELrmasiwn yn y plwyf hwn tua diwedd mis Mai nesaf. ISFRYN. ¡

HIRNAKT.

NEFYN.

LL ANBRYNM AIR.

ABERHONDDU.

TUKFDRAETH, PENFRO.

[No title]

Advertising

PWNC Y DEGWM ETG.

YR WYTHNOS.

GLYNTAF.

LLANDDANIELFAB.

DOWLAIS.

SANT FFAGAN, ABERDAR.