Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

DOWLAIS.

News
Cite
Share

DOWLAIS. r:AII.Foi) ATHRAWOX.-Nos Iau, y 15fed vyisui, -d cyfarfodydd chwarterol a-thravvon, &c., Ysgolion Sul Seisnig a Chymreig Dowlai;s. Llywyddwyd y cyfarfod Seisnig gan y Jlheitho: pryd y darlienwyd papyr ar Yr 1 J i Hynafol Frythonig," gan Mr. Wood- Geliifaelog. Daeth amryw o'r atnrawon ynghyd, a chafwyd cyfarfod hynod o ddyddor;d. Llywyddwyd y cyfarfod Cymreig gan y Parch. D. Evans, pryd y darllenwyd papyr gan y Parch. W. L. Hughes ar Gredo'r Apostoiion." Y PWNC.—Prydnawn Sul, y 18fed, ymgynull odd yr Ysgolion Sul Cymreig yn yr Eglwys Gymreig, er myned drwy y pwnc chwarterol. Er fod yr bin yn erwin, daeth yr ysgolion ynghyd yn hynod o dda. Dechreuwyd y gwas- anaeth drwy i'r Parch. W. L. Hughes ddarllen y Litani, yna holwyd y plant yn ddeheuig gan y Parch. D. Evans, yn yr wythfed benod o'r Ail Gatecism. Holwyd y bobl mewn oed gan y Parch. Ganon Roberts, yn Hebreaid i. Aeth yr ysgolion drwy eu gwaith yn ganmoladwy, a chan fod yr atebion yn fwy cyifredinol nag erioed, mae dyddordeb yr ysgolion at y "Pwnc," i bob golwg, ar gynydd. COR YR EGLWYS GYMBEIG.—Mae boddlon- rwydd mawr wedi ei roddi i'r c6r, trwy fod y Rheithor wedi darparu llyfrau heirdd a phwr- pasol iddynt. at eu gwasanaeth yn yr eglwys. Bydd y llyfrau yn hwylusdod mawr iddynt hwy ac yn galondid i'r precentor galluog, Mr. Morgan Lewis. Nid gormod ydyw dweyd fod ccir mor rhagorol yn teilyngu pob cefnogaeth.

RHUTHYN.

L L E Y N.

CAERNARFON.

NODION 0 GROESOSWALLT.

LLITH 0 DDYFFRYN MAELOR.

MARWOLAETH Y DUC SOMERSET.

11 0 DDYNION WEDI EU LLADD…

—.-Y DIWEDDAR GANON LIDDON.

----- ..! COLEG Y BRIFYSGOL…

. Y FRENHINES A'R CHWISCI…

HEN WRAIG YN LLOSGI I FARW-j…

——o-----MARWOLAETH MR. J.…

» » GWAELEDD IECHYD AELODAU…

ARCHESGOBAETH CAEREFROG.

,..-— LLOFRUDDIAD PRIODASFERCH.

... OFERGOELEDD YN FFRAINC.

—— ESGOB CAERLLEON A GWAITH…

. CULNI DIRMYGUS PREGETHWR…

UNDEB GWEISION MASNACHDAI.

Family Notices

[No title]

Advertising

NODION O'R GARW VALLEY.