Hide Articles List

12 articles on this Page

Llith yr Hen Lowr.

[No title]

MARCHNADOEDD.

CYDWELI.

News
Cite
Share

CYDWELI. At, Olygydd Y Llan a'r Dywysogaeth." Syr,—Yr ydwyf wedi sylwi fod dau lythyr wedi ymddangos yn ddiweddar yn y LLAN yn dymuno am i rywun anfon newyddion or lie hwn yn gyson i'r LLAX. Mae y llythyr di- weddaf yn ymddangos uwchben y Uythyrenau D. H." Wel, paham na anfona D. H." ambell i newydd ei hunan yn lie eich trafferthu chwi gyda llythyrau fel y rhai hyn ? Y mae efe yn galw ar arolygydd^yr Ysgol Sul Gymreig i 0 el gymeryd y swydd. Os gwnaiff efe hyn, nid yw yn bosibl cael gwell dyn ond y mae arnaf ofn na wnaiff, ac felly yr ydwyf wedi penderfynu danfon ambell i adroddiad o ddigwyddiadau y lie yn awr ac yn y man. Yr Ysgolion Sul fydd y pwnc cyntaf a gy- meraf mewn Haw. Cyuhelir yr un Gymreig yn ysgoldy Heol Fair, ac y mae yno tua 80 yn dyfod at eu gilydd bob Sul. Yr ysgol Seisnig a gynhelir yn yr Ysgoldy ( onedlaetbol, Pinged Hill, ac y mae tua chant a haner o ysgolheigion ynddi.. Hefyd, cynhelir ysgol gymysgedig ar Mynydd y Gareg mewn ystafell a roddir at y pwrpas gan Mr. Smart, manager rheilffordd Dyffryn Gwendraeth, ac j mae yno oddeutu 50 yn dyfod ynghyd bob Sul, Ychydig wythnosau yn ol, rhoddwyd nifer o lyfrap gwerthfawr yn wobrwyon i'r rhai goreu am attendance yn y tair ysgolion. Gobeithio y bydd i hyn symbylu y plant i fod yn fwy ffyddlon nag epioed, Yn fy llith nesaf, bwriadaf alw sylw at amryw bethau a ellir eu gwella mewnperthynas a'r Ysgolion Sul. Hefyd, dywedaf air am y gwaith Eglwysig yn y plwyf.-Yr eiddoch, kG., UftLWYSWB O'R GWBAJDJ).

YR YSGOL SUL YN ESGOBAETH…

CYHOEDDI GOSTEGION PRIODAS.

[No title]

Helbulon Gwr Tal.

Yr Eglwys a'r Tlodion.

YN BYW 0 DAN EIRA.

LLAWENYDD PRIODASOL YN NGHASTELLNEWYDD.

EGLWYS BLWYFOL RUMNEY, CAERDYDD.