Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

umaawi jjwmih. "fA WRTH A LADD, EBRILL A FLING." __j Yn ysrod misoedd oer a Ilaith y Gauaf, mae lluaws wedi bod yn dyoddef gan Asthma, Bronchitis, Amvyd, Pesweli, ac yn enwedig gan yr hhint a ymdaenodd mor gyffrodinol dros y wlad-yr Anwyd- t- y wst. Mae llawer iawn o'r rhai fuont yn dyoddef dan y clefyd hwn, yn teimlo mwy eddiwrth ei effeithiau dilynol, sef gwen- did, diffyg yni, iselder vsbryd, &c.. nag a deimlasant pan yn dyoddef dan yr haint ei hun. Mae misoedd cyntafy Gwanwyn yn anffafriol i adferiad buan y rhai fuont gieifion yn y Gannf. Mae anhwylderau y tvmhor hwnw wedi gadael anmhureddau yn r gwaed. Arferai ein hynafiaid geisio ymwared o'r anmhureddau hyn trwy agor gwythicn a golhvng peth o'r gwaed an- mhur allan ereill a gymerent ddognau o frwmstan neu gyffyriau eraiil i buro y gwaed. Mown canlyniad i ymchwiliadau a darganfyddiadau meddygol, mae amr) w ddarpariaethau Ilysieuot at buro y gwaed, a symud anhwylderau, yn cael eu cynyg i'r cyhoedd yn yr oes hon. Ond tystiol- aeth miloedd yn y wlad hon a gwledydd eraiil yw, nad oes un meddyglyn adgryf- haol i w gystadlu a Quinine Bitters Gwilym Evans. Mae y QUININE BITTERS yn feddyg-j iniaeth hollol lysieuol, yn cynwys chwerw- lysian a melus-lysiau wedi eu haddasj gymysgu i ffurfio y feddyginiapth oreu a ddvfeisiwyd erioed, er cryfhau v cyfau- soddiad, puro y gwaed, a symud effeith- iau niweidiol amryw glefydau Cynwysa Quinine, Sarsaparilla, Saffrwn, Lafiuit. Crwynllys (Gentian), Cynghaw (Bur- dock), Dantyllew, &c. Mewn gair, mae braidd pob ilysieuyn a gwroiddyn medd- yginiaethol yn y meddyglyn lhyfeddol hwn; ac y maent wedi eu parotoi a'u eyfartalu i wneyd cymysgedd celfyddydol o'r fath fwynf hapns a llwyddianu5 i si4-r- hau cydweithrediad yr elfenau meddygin- iaethol a gymvysir vnddynt, ac i gyrhaedd yr amcan oedd mewn golwg wrth ddarparu y feddyginiaeth hon. Mae y QUININE BITTERS WEDI BOD GER BRON Y CYHQEDD AM AGOS I UGAIN MLYNEDD! ac y mae ei rinweddau iachaol ac adgryf- haol yn cael eu cydnabod mor gyifredinoi yn mhob man lie y gwnaed prawf teg n arno, fel mae y galwad am dano yn cyn- yddu o wythnos i wythnos, ac nid oes un meddyglyn mwy adnabyddus yn mhob rhan o'r byd na Quinine Bitters Gwilym Evans. Cymeradwyir ef i bawb sydd yn teimlo gwendid ac yn dihoeni ar ol ymosodiadau o ANWYDWST, Asthma, Broncititis, yn ogystal ag i bawb sydd yn dueddol i anhwylderau y Cylla, y Giau, yr Afu, ar Ysgyfaint Mae rhai o feddygon goreu y deyrnas yn ei gvmeradwyo at yr anhwyl- derau hyn, ac at buro y gwaed. Mae GWTlWT y DWIBAIJ sydd yn ffynn yn gyffredin, yn ystod misoedd y Gwanwyn, yn niweidiol i lawer, ac yn ami yn profi yn angeuol i rai o gyfansoddiad gwan. Mae gwynt- oedd deifiol y tymhor hwn mor niweidiol i bob bywyd, fel y maeyn hen ddywediad, "Mawrth a ladd, ac Ebrill a fling," fel diareb yn mhob rhan o'r wlad. n Cryl-j hewch y cyfansoddiad i wrthsefyll ei effeithiau niweidiol —nid trwy ymarfe a gwirodydd poethion, a diodydd alcohol- aidd eraiil, y rhai a dybir gan lawer-Cond yn gamsyniol) vdynt cffeithiol i "gadw yr oerfel allan," ond trwv gymervd rhyw gyffyr neu feddyglyn adgryfhaol a rhin- weddol, yn cynwys elfenau gweithgar a iachaol y prif lyi-iau meddy^iniaethol, y rhai ydYHt DDARPAKIAETH NATUK, ar gyfVr pob afiechyd. Ceir y cymhwysderau hyn oil yn QUININE ■ BITTERS (;niLl M Irli V A N S a chyineradwyir ef gan filoedd fel Meddyginiaeth oreu yr Oes. Pris-Poteli, 2/9; eto, dwbl faint, 4/6, l'vv Mel yn miliob man. GoruchwvJ 9/ t' wyr yn mhob parth o'r byd. Os ceir unrhyw an ha wse! er i\v gael, danfouir ef am y prisiau uchod yn rhad a dyogel drwy y Post i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol, yn uniongyrchol o ldi wrth y pereiienogii.ni— L- QUININE BITTERS" MANUFACTURING COMPANY (LIMITED), LLANELLY, SOUTH WALES. -1 Gellir ei gael yn AMERICA oddiwrtb Mr. R. D. VV ILLIAMS, Plymouth, Penn. BY ROYAL LETTERS PATENT. _m_); d -Å.\E) Givna Potel Chive'Cueimog Chwe' timwyn o honi. ,ki £ ~Old WELSH V>° Y** TKADE MARK. l Sylwedd dwysedig o Lysiau Chwerw, Peraidd, a Pheraroglaidd, a Brag, a hopys. Cynyrcha ddiod flasus, iachus, a dymunol. Yn meddu bias naturiol, liiw gloew, ac ewyn foain) dysglaer, cyfartal i unrhyw ddiod mewn poteli. Mawr ganmolir hi gan bawb a'i profasant. Ar werth gan Grocers a gwerthwyr meddyginiaeth Breintebig (Patent Medicines). At&ta T clir d'l.iia i s uiau o dri .twsin o b ac ticked i unrhyw vrsaf vheiljfovdd ff At&ta T clir d'l.iia s uiau o dri .twsin o b ac ticked i unrhyw vrsaf vheiljfovdd M yn y deymns. Anjfonir fmtelaUl M samfle trwv y Post ar d-lerbym-ad I *yj. tuewtt St,imps. Rhnddir Teierau Cyfanwerthol (Wholesale), i'r neb ->Qr*»3BBPW| "*5^1 VfM a u CE'SIANT- Cyflenwad o SHOW CARDS a HANDBILLS i werth wyr. Goruchwylwvt yn eMail yn mhob ire! a phentref yn y Deyrnas Gyfuncl. D?rganf\ddwr ac unig wneuthurwr, i MOBOAM W. JAME8, >V»-esnle & M xvufacturmu; Chemist,. » S0"T" TRADE MARK-FINE OLD WELSH DRINK (REGISTERED). RHYBUDD ARBENlG.-Goebelwch dwyllwvr. Gofalwch eich bod yn cael y WELSH DRINK gwirioneddol, gydag enw y Gwneuthurwyr, MOR- 9 1 GAN W JAMES, a'r enw cofrestredig, "Fine Old Welsh Drink," ar y n botel. Hefyd, edrychwch fod y Label priodol gyda'r cerflun Owpan a Llaw yn argraffedig arno, dros y corcyn a gwddf y botel. AR WERTH MEWN POTELI 6c.. A Is YR UN. + JAMES' Gold Medal )) "DOME" Black Lead. TRADE I i MARK. USED IN THE ROYAL I HOUSEHOLD. IS THE ORIGINAL AND ONLY" DOME." "Dome" Black Lead Is called by the Press THE CLEAN BLACK LEAD." ..411 Ij W" Tl&JPOttT-A.ltrTm -W I Purchasers of the GOLD MEDAL "DOME" LEAD should observe- Ist.-That the word "JAMES" appears on every Label, and on the bottom of every Block. 2nd.-That the word 44 DOME" (which is one of our Registered Trade Marks) also appear- Without these precautions worthless imitations may be substituted. The "DOME" BLACK LEAD differs from all imitations from the fact of its having had special awards of BRONZE, SILVER, AND GOLD MEDALS, At successive International Exhibitions, for Excellence of Quality, and Cleanliness in use. There is only one DOME Black Lead, and it is made only by the Inventors, E. JAMES & SONS, PLYMOUTH. II Flq 11 ri D. &1 BORWICK 18 rn? m m ^^5^. Ir BORWICK'8 is not falls JIB fll MW the best in the world, fel MSlk ilffl Wm ESS ™ ^as gained liilSili" IlgS^IP Sfygk &¥ ffl -Any housewife will mg&SSiiy M&S S»Jis as answer: Because it »«swass*. KW) r* c-2 makes the best M /fa BjfllFMB bread,thellght- est pastry, and most tempt- M /fa BjfllFMB bread,thellght- |"11 11MB 11 1 BT% rU vvlltK sfts m W 1 m Wk Hyou must have ? BOKWICK s. THE "D!xW!! T"YO1R-A. (ZUCCATO'S PATENT), RELIABLE. CLEANLY. RAPID. EASY. CHEAP. Thousands of Facsimile Impressions! All equally good, from One Writing, and without Transfer. The only proved system for printing in INDELIBLE BLACK, by unskilled Labour. Repays its Cost after a few times using. Specimen and Price List forwarded on application. Agents for Merthyr and Aberdare- FARRANT & FROST, PRINTERS, BOOKSELLERS, and STATIONERS, Where the abo-ve may be seen in use. i I CHARLES'S Electric Corn and Wart Cure. A NEW and Painless Cure for Corns and Warts; it contains no mineral acids, caustics, or anything injurious; it has the ad- vantage over similar preparations in being quite painless, Success is Certain! Beware of Imitations! In bottles, 91d, and Is. lid. each, or to any Address on receipt of lid. or Is. 3d. in Stamps. TESTIMONIALS. 31, High Street, Evesham, August 9th, 1886. Sir, — I shall be obliged by your sending me another bottle of your preparation for corns; (stamps Is. 3d, enclosed). I do not think a cure for corns has yet been discovered, but my wife has found your preparation by far the best she has used, and she has tried many kinds,—Yours truly, JOHN S. SLATER, M.R.C S., L.S.A. Mr. Charles. Dear Sir,—I had thirty-six warts on one hand one bottle of your Corn and Wart Cure completely removed every one of them. Signed, J. E. THOMAS, 0 Telegraph Messenger, Brecon Post Office. Mount, Landore, near Swansea, 18th May, 1889. Mr. Charles,— Sir,—Please send me another bottle of your Corn Cure. I find it invaluable, and worth a guinea a bottle,—Yours truly, D. MITCHELL. WHOLESALE AGENTS. LONDON—Barclay and Sons, 95 Farrinedon Street. LIVERPOOL—D. Jones and Co., 31 Red Cross Street. RETAIL AGENTS. London-Lamplongh and Co., 113 Holborn. „ Lamplough and Co., 9a, Old Broad Street. „ Whiteley, Westbourne Grove. Tredegar—Pegler and Co., Grocers. T-regaron-T. Jones, Chemist. Llanelly-Randall and £ >ons, Grocers. Swansea-Taylor and Co., Grocers. Merthyr-Gunson and Co., Grocers. Newport, Mon-Gunson and Co., Grocers. Cardigan-To Davies, Glo'ster House. Cardiff-Stranaglian and Stephens. Pontypridd-Pegler and Co., Grocers. ,I berdare do. do. Pontypool- do. do. Brynmawr- do. do. Ebbw Vale do. do. Dowlais- do. do. Jferndale- do. do. Tylorstown-J. E. Jones, Grocer. Oarnarvon-Evans and Hughes. ATeatlb- Llewellyn and Co., Grocers. Hay-Stokoe, Chemist. Aberystwith—]Hoyest Grocer. Machynlietlb-J. M. Breeze. Liverpool-Lewis and Co. Denbigh—W. Price Jones, The Piazza. Rhyt-J. T. Jones, Aled House. Wrexham-C. and K. Benson and Co. Haverfordwest—Thomas Devereux. Newport, Pem.—Mr. Morgans, Chemist. New Quay-Mr. Evans, Chemist. Builth—Mr. Price, The Stores. PUBLICATIONS OF J THE CHURCH DEFENCE INSTITUTION 1 (CYHOEDDIADAU CYMDEITHAS AM- I DDIFFYNOL YR EGLWYS.) <0 f Yr Eglwys yn Nghymru ai Gwrthwynebwyr. Anerchiad a draddodwyf 't gan Esgob Llanelwy yn Neuadd Gyhoeddus Truro nos 1811, 1-1 Tachwedd 7fed, 1889, larll Mount Edcotnbe yn y gadair. Prio Ceiniog. The Church in Wales. A Speech delivered in the House of Comino^ by IJ. Byron Reed, Esq., M.P., May 14, 1889. Price Id. The Speech -of the Right Hon. II. Cecil Raikes, M.P., in the House i. Commons, March 9, 1886, on Mr. DiVwyris Motion for tM Disestablishment qf the Church in Wales. With Appendit. Price One Penny. J The Church in Wales: Reply to Mr. H. Richard's Letter to tbe Daily News." By the Iev. Canon Bevan. Price 3d. Y Cynwrf Gwrthddegymol yn Nghymru: Gwrthdystiadau gan Anghyd' ffurfwyr. Rhif 1. Price Is. per 100. Gwladweinwyr Rhyddfrydig ar Ddadgysylltiad. Is per 100. Poblogaeth Grefyddol Lloegr. 2s. per 100. Cymdeithas Rhyddhad Cvefydd a'i Chynllun Bwriadedig. 2s. per 100: Cydraddoldeb Crefyddol. 2s. per 100. t John Elias ar Eglwys Locgr. Is. per 100. ) A ddylcbi fod Eglivys Sefydledig ? Is. per 100. Cyjlicr presencl pwnc y .Degwm. 2s. per 100.. 7 Dadwaddoliad yr Eglwys yn ei Nodweddiad Arianol ac yn ei gysyllt. iad a'r Cyhoedd. Is. per 100. It Ymcldiddan rhwng [Jau o Blwyfolion ar Gicestiwn yr Eglwys ]f/ ladwriaeth. d. each. Yr hyn y mae yr Eglwys Wladol yn Gostio. 2s. per 100. Rhai o Haeriadau Anwircddus Cymchithas y Dadgysylkiad 21' per 100. Nid yw Eglwys Sefydledig yn un cawuri ag Ymneillduwyr. ls, per 100. Byr-Hanes c>r Ymosodiad Anghyfiawn a umeir yn awr ar Egl^f Loeqr, ynghyd a Thaer Apeliad am Gymorih a Chefno.gaeth 11 Blaid Sefydliad Amddiffynol yr Eglivys. Gan W. H. F. Edoe' M.A. Price 2d. Wedi ei Rydd-gyfieithu i'r Gymraeg gan Parch. Thomas Walters, D.D., Ficer Llansamlet. Yr Egkvys yn Nghymru Llythyrau at Ddadgysylltwyr. By the nef Canon Bevan. Price 3d. 3 Golygiadau Mr. Gladstone aT Ddadsefydliad yn Nghymru. Araitb 9 draddodwyd yn Nhy y Cyffredin, lVlai, 1870, yn y ddadl gynygiad Mr. Watkin Williams i Ddadsefydlu yr Eglwys 19 Nghymru. Price Id., or 6s. per 100. Crefydd Wladwriaethol a'?- Eglwys yn Nghymru. ^nerchiad a draddoil wyd gan Ddeon Bangor yn y Guild Hall, Caernarfon, dydd Tallf zn Khagfyr 20fed, 1883. Price One Penny, 6s. per 100. 1 Araith Arglwydd Selborne ar yr Eglwys yn Nghymru. Ceiniog yr un, n1 chwe' swllt y cant. Efeithiau am yr Eglwys yn Nghymru. Gan Mr. W. E. Gladsto' Chwe'cheiniog y cant, neu burii'swllt y fil. } THE CHURCH DEFENCE INSTITUTION, J 9, BRIDGE STREET, WESTMINSTER Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Mri. FARRANT a FtiOST, 135, High Street, Merthyr i T dbl),