Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I CEO RCEIS PILE AND AVEL PILLS. Y roae y Peleni hyn yn feddyginaeth sier, buan, a dyogel i'r Piles a'r Gravel, ac i luaws o nnhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys; POEN YN Y CEFN YSGAFNDER YN Y PEN F DIFFYG TBEULIAD F RHWYMEDD. LLYNGYR MAN DIFFYG ANADL SURNI YN YR YSTUMOG POEN YN Y LWYNAU GWAEW GWYNT COLIC DWFR POETH DWFR-ATALIAD TEIMLAD 0 BWYSAU YN Y CEFN GWELEDIAD PWL AC ANEGLUR BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU POEN YN Y BORDDWYDYDD CHWYDDIANT YN Y TRAED I POEN RHWNG YR YSGWYDDAU BRYCHAU 0 FLAEN Y LLYGAID CWSG ANESMWYTH I DROPSY Y BENDRO CURIAD Y GALON CRYNDOD BILIOUSNESS ANMIIUREDD Y GWAED NYCHDOD GWENDID CYFFREDINOL POENAU CRWYDROL A HOLL DDOLURIAU YR YSTUMOG YR YMYSGAROEDD YR ARENAU A'R AFU, &c., &c. j Parotoir y Peleni uehod mewn tri o ddulliau gwahanol mewn blychau, Is. lie. a 2s. 9c. yr lID, fel y canlyn:— No. 1.—GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. r No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS. No. a.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae perehenog y Peleni hyn wedi derbyn dros Ddeng Mil o Dystiolaethau pwysig i effeitkiolrwvdd y Feddyginiaetk lion, ac yn eu plith y mae amry w oddiwrth feddygon enwog, heblaw y rhai canlynol.— I 4RN: 'Ile v, 4 o let,. V4, v, V, 4, 0 + YR AFU, YR YSTUMOG, XVVVV/ VW X ~EDD- X 7 jC (Label Wen). 1/Uc. a 2/9 c. S 4 X °>V,\ X/ No. 2, BEORBE'S BRAVEL PILLS, V/ V'A jT< (Label Las). 1/Uc. a 2/9c. jt /J? X X No. 3, BEORBE'S PILLS FOR THE PILES, /VTXSX /*9/ (Label Goch). l/ljc. a 2/9c. K X V I YEWS' worumitoe X^K^X^^VX -——re..— y^o «" X'X»- XX'vXXX 7^/ ,41fv' ^>KtWoN!- E. GEORGE, MlP.S.vX-' ,V, X Xv\ \v/ Xx •' >c « £ > <? V\4 X 'VVx 011,+ V/av XX \VV V\x /4>y /m vA/ 40 VQ, 0 ell I' 4p 1"4, 4; 40 ",# Pe arcgtYeFfli Rd OYL r hFoiA i WR YS TIOL Al I f UNIVE RFSSATLIMO NY. -o co ;o f, c 4t_ gold^X,X^S<X/ X iTHEY ABE X^ S X V0 X /"° C^s I TO ME, THEl I Xf^ X, I I sAVEDj^ill^J X/ DR. CRYNANT'S PLASTER (Registered). 11 ESTABLISHED 40 YEARS. Dymnna J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain, hysbysu y rhoedd fod y cvfarwyddyd (prescription) i ddarparu Plasterl Dr. iövnant wedi eael ei ymddiried iddo ef gan unia ferch y diweddar OHN WILLIAMS, neu fel yr adwaenir ef yn gyfiredin, Dr. „rynant, yn ngofal yr lion y gadawodd efe y Receipt ar ddydd ei **Wolaeth. Hefyd, sicrba ei gydgendl y bydd i'r Plaster hwn gael ) "arotoi dan ei arolygiaeth uniongyrchol ef ei bun o'r defnyddiau 11 ^eddygol puraf, heb ystyried na thranl na tbrafferth, ac yn unol ag ^fforddiadau pendant y darganfyddwr. 'a Mae Plaster Dr. Crynant yn ddarpariaeth ddigyffelyb at doriad sgwrn, briwiau, ysigfa, clwyfau, chwyddiadau, cornwydydd, y |^?Hegon, a phob math o archollion toredig a darniog. Difa mewn r5 a^K ?tllser J poenau mwyat' arteithiol. Mae mewn ugeiniau o ?j0sion wedi iachau aelodau ag oeddynt wedi haner mortiffio; ac dweyd rhywbeth ar antur ydym wrth ddweyd y gellid, pe b'ai ^8l°u, cael miloedd o bersonau, mewn pob sefyllfa o fywyd i ysliolaethu i ryfeddol rinweddau y Plaster bynod hwn. Drwy ei allu i hwylysu cj lcbrediad y gwaed, i gynyrcbu gwres n tttriol yn y man y gosodir ef arno, ac i gasglu yn nghyd i'r un lie "Iluoed(i gwellhaol y corff, y mae yn hynod effeithiol i symud endld o'r aelodau ac i gryfhau y gewynau. Mae 1 efyd yr un mor llwyddinnus i symud Allhwylderau y t, y Quinsy, y Pleurisy. Lumbago, Sciatica. Bydd i bersonau sydd yn ddarostyngedig i'r Bronchitis gael fod y Plaster hwn o werth anmhrisiadwy iddynt. Os gosodir un ar y frest ar ymddangosiad cyntaf y dolur poenus hwn, rhodda atalfa buan ar ei gynydd ac os cedwir un yn barhaus ar y frest yn ystod misoedd oerion a cliytnewidiol yr hydref a'r gauaf, gwna gadw draw ymosodiadau o'r dolur hwn. Mae y Plaster hWIl wedi ei brofi yn hynod effeithol at symud caledrwydd yn y ddwyfron, ac felly y mae yn anmhrisiadwy i faniau pan yn diddwyn plant, pryd y maent yn agored i gnapiau yn y frest. Torer twll yn y Plaster, a gosoder ef yn dwym ar y fron, a bydd yn offerynol i wella ac i gadw draw fagwraeth, awelon, a doluriau fflamegol ereill sydd yn dueddol iddynt ar yr adeg hon. Ar werth gan bob ffervllydd parchus mewn Packets 7 id. a Is. lid. yr un; yr UP mwyaf drwy y Post am Is. 3d. mewn Stamps. Er dyogelwch y cyhoedd rhag ffug-blasterau, bydd pob pecyn o'r plaster hwn yn dwyn enw y Oiira-,infyddNi,r,,T. Williams, ar Stamp y Llywodraeth fydd am dano heb hyn ni fydd dim yn wirioneddol. GWNEUTHURWR J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain. The American Rheumatic Liniment NEU "THE AMERICAN MARVEL." lik ———— Mae y ddarpariaetb hon yn un o rai hynotaf yr oes at y Rheu- matic, Lumbago, Sciatica, Poen yn v Cefn a'r Ochrau, Chwyddiant, Cramp. Bruise, Sprain, Quinsy, holl ddoluriau v GwdJf. Gwendid yn yr Aelodau, Cvlchrediad Gwau, Poenau yn y Joints, Chilblains, Cric In y Cefn a'r Gweddf, Stiff Neck, Tarddiadau ar y Croen. Cornwyd- ydd, Stiftrwydd, Ilenaint, &c. Mao gan berchenog yr AMERICAN MARVEL lawer o r5 el dystiolaethau o barthed i'r feddvginiaeth rinweddol hon oddiwrth bersonau ag oeddynt wedi eu rhoddi i fyny yn anweliadwy gan feddvgon. ■» # Mae wedi galiuogi y cloff i gerdded. Mae wedi ystwytho can- oedd o Stiff Joints. Ar ol i bob peth rtrall fethu, gyr ymaith chwydd- iadan peryglus a phoenus mewn ychydig oriau. f,3 Mae fel yn swyno pob math o boenau Rheumaticaidd o'r cefn, y breichiau, a'r cluniau. Bvdd i'r personau hyny sydd yn mynychu y Turkish Bath gacl r, fod ychydig ddyferynau ar law y Shampooer yn hynod effeithiol er P,3 ystwytho yr holl gorff, ac i hwylysu y gwellhad. el Ar wertb gan bob fferyllydd mewn potelau Is 1 id. a 1 s.9d. yr un. Os dygwvdd i'r fferyllydd fod allano hono, gofynweh iddo anfon am fotelaid i chwi oddiwrth y gwneuthurwr, neu un 0'1 London Whole- sale Houses. Perchenog J. E. GEORGE, X.R.P.S. Hirwain.