Hide Articles List

18 articles on this Page

CAERFYRDDIN.

GWYLJAU YSGOLION SUL.

TOWYN, ABERGELE.

LLANGATHEN.

MERTHYR TYDFIL.

PENTREFOELAS.

GELLI AUR.

DINBYCH A'R CYLCHOEDD.

3ANLLWYD, GER DOLGELLAU.

News
Cite
Share

3ANLLWYD, GER DOLGELLAU. Bob nos o Wythnos y Cydgoriau, ynghyd a dydd Iau y Dyrohafael, cynhaliwyd gwasan- aethau neillduol yn eglwys y lie uchod, pryd y pregethwyd yn rymus ac effeithiol gan y Parchn. Watkin Davies, Llanfachreth; W. Williams, rheithor; a D. Herbert, curad Dolgellau. Ddydd Mercher, yr un wythnos, cynhaliwyd cyfarfod deoniaethol Is-Ardudwy. Pregethwyd yn y boreu gan y Parch. W. Hughes, Llan- uwchllyn, ac yn yr hwyr gan y Parch. W. E. Williams, Llanaelhaiarn. Am haner awr wedi dau, cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn yr ysgoldy. Testyn yr ymdrafodaeth ydoedd, Undeb Crefyddol." Darllenwyd papyrau rhagorol ar y testyn gan y Parchn. Morris Lloyd, ebrwyad y plwyf Arthur Evans, curad Abermaw ac 0. Jones, Abermaw. Siaradwyd ymhellach yn afaelgar ar yr un pwnc gan y Parchn. E. Hughes, Abermaw; a W. H. Wil- liams, Llanaelhaiarn. Yn y cyfarfod hwn hefyd gwelsom y Parchn. D. B. Lewis, Bont- ddu W. Williams, Dolgellau a Watkin Davies, Llanfachreth. Ag ystyried pobpeth, daeth cynulliad da ynghyd, ymysg y rhai yr oedd amryw Ymneillduwyr. Yr oedd y papyrau, ynghyd 4'r anerchiadau a draddodwyd, ac hefyd pregethau y boreu a'r hwyr, yn sylfaenedig ar yr un testyn, sef Undeb Crefyddol." Gresyn na fuasai ychwaneg o Ymneillduwyr yn gwrando yr anerchiadau hyn, yn enwedig pregeth yr hwyr. Ein teimlad personol ar ol y cyfarfod- ydd hyn ydoedd, ein bod wedi ein cadarnhau yn y ifydd. Llongyfarchwn y Parch. Morris Lloyd, ficer y plwyf am ei waith yn dwyn y fath gyfarfodydd i'r pentref. Ychwaneg o rai o'r un natur, yn enwedig mewn lleoedd gwledig, a wnaent lea annhraethol. Yr oedd y Parch. M, Lloyd a Mrs. Lloyd wedi parotoi yn ardderchog ar gyfer y dieithriaid yn y Ficerdy a'r Post Office.

[No title]

Nodion Hendy Gwyn ar Daf.…

YSGOL UWCHRADDOL.

Nodion o Ddeoniaeth Llanrwst.

Nodion o Ddeoniaeth Wyddgrug

AMRYWION.

MARCHNADOEDD.

Advertising

RHYL.